37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Funcții vacante din cadrul Consiliului de supraveghere publică a auditului

Funcții vacante din cadrul Consiliului de supraveghere publică a auditului

08.05.2019799 views CSPA
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

A N U N Ţ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor vacante din cadrul Consiliului de supraveghere publică a auditului cu începere de la 07 mai 2019

În conformitate cu Regulamentul de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.807 din 20 august 2018, Consiliul de supraveghere publică a auditului anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii vacante:

La funcțiile vacante poate candida persoana care îndeplineşte următoarele cerințe:

• îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei.
• deţine cetăţenia Republicii Moldova;
• dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
• nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
• în ultimii 5 ani, nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
• nu are antecedente penale;
• nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
• cunoaşte limba română;

Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:

  • curriculum vitae;
  • copia buletinului de identitate;
  • copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educației);
  • copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  • cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere care poate fi descărcat aici);

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs - 31 mai 2019, ora 16:00
e-mail: ada.ceban@cspa.md

Adresa poştală: mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, et.4, biroul nr.416

Persoana de contact: Ceban Ada, specialist superior din cadrul Consiliului de supraveghere publică a auditului – telefon de contact: 0 22 66 75 49.

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...