37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-iunie 2021

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-iunie 2021

19.08.2021132 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2021 structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare au fost frecventate de 56,4 mii de turiști sau cu 36,5% mai mult față de perioada corespunzătoare a anului precedent, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în ianuarie-iunie 2020 față de ianuarie-iunie 2019 cu 115,0 mii de turiști sau de 3,8 ori. Din numărul total de turiști 36,8 mii (sau 65,2%) au constituit turiștii rezidenți și 19,6 mii (34,8%) - turiștii nerezidenți.

Comparativ cu ianuarie-iunie 2020, numărul turiștilor nerezidenți în ianuarie-iunie 2021 a crescut cu 2,5% și a turiștilor rezidenți cu 65,7%. Majorarea numărului de turiști în perioada de raport, în comparație cu perioadă respectivă din anul precedent, se datorează creșterii acestora la hoteluri și moteluri – cu 5,1 mii turiști (+18,7%), pensiuni turistice și agroturistice – cu 4,6 mii turiști (+128,3%), structuri de odihnă – cu 2,8 mii turiști (+74,0%), structuri de întremare – cu 2,1 mii turiști (+39,6%), tabere de vacanță – cu 414 turiști (de 9,4 ori), cămine pentru vizitatori – cu 94 turiști (+6,9%). 

Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti nerezidenți, cazaţi în structurile de primire turistică colective le-au revenit turiştilor din România (31,9%), Federația Rusă (13,0%), Ucraina (11,6%), Statele Unite ale Americii (8,4%), Turcia (5,7%), Italia (3,5%), Germania (3,0%), Polonia (2,1%), Israel (1,9%), Franța (1,8%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Canada (câte 1,5%), Olanda (1,2%) și Bulgaria (1,0%).

În ianuarie-iunie 2021 în structurile de primire turistică colective au fost înregistrate 247,0 mii de înnoptări ale turiștilor, cu 60,5 mii înnoptări (sau 32,4%) mai mult față de perioada similară din anul 2020. Majorarea numărului de înnoptări ale turiștilor a fost condiționată de creșterea acestora la structuri de întremare - cu 27,6 mii înnoptări (+34,1%), hoteluri și moteluri - cu 15,7 mii înnoptări (+27,1%), pensiuni turistice și agroturistice - cu 9,1 mii înnoptări (de 2,6 ori), structuri de odihnă - cu 6,7 mii înnoptări (de 2,1 ori), tabere de vacanță – cu 2,4 mii înnoptări (de 4,1 ori). Totodată, numărul de înnoptări la cămine pentru vizitatori s-a micșorat cu 989 înnoptări (cu 2,8%).

În ianuarie-iunie 2021 numărul de locuri de cazare oferite turiștilor a fost de 57,6 mii locuri-pat sau cu 20,3 mii locuri-pat (+54,5%) mai mult față de perioada similară din anul 2020. Majorarea numărului de locuri oferite turiștilor a fost condiționată de creșterea acestora la hoteluri și moteluri – cu 8,1 mii locuri-pat (+40,0%), structuri de odihnă și structuri de întremare – cu câte 4,4 mii locuri-pat (respectiv: +85,7% și +73,3%), pensiuni turistice și agroturistice – cu 1,7 mii locuri-pat (+56,8%), tabere de vacanță – cu 1,5 mii locuri-pat (de 2,4 ori), cămine pentru vizitatori – cu 253 locuri-pat (+14,0%).

Indicele de utilizare netă a capacității de cazare turistică în ianuarie-iunie 2021 a constituit 14,0%, din care: la cămine pentru vizitatori – 54,5%, structuri de întremare – 34,4%, pensiuni turistice şi agroturistice – 10,4%, hoteluri și moteluri – 8,4%, structuri de odihnă – 4,3%, tabere de vacanță – 4,0%.

Durata medie de şedere a unui turist în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-iunie 2021 a fost de 5,4 zile (6,6 zile - pentru turiștii rezidenți și 3,1 zile - pentru turiştii nerezidenți).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...