37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-decembrie 2019

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-decembrie 2019

26.02.2020233 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-decembrie 2019 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 374,8 mii de turiști, din care 200,7 mii de turiști rezidenți (53,6% din total) și 174,0 mii de turiști nerezidenți (46,4%). Comparativ cu ianuarie-decembrie 2018, s-a majorat numărul de turiști cazați în structurile de primire turistică colective (+2,8%), pe seama creșterii acestuia la hoteluri și moteluri (+5,2%) și structuri de odihnă (+2,8%). Totodată, s-a redus numărul de turiști cazați în cămine pentru vizitatori (-17,3%), pensiuni turistice și agroturistice (-3,1%), structuri de întremare (-0,9%) și în tabere de vacanță (-0,3%).

Ponderi mai însemnate în numărul total de turiști nerezidenți, cazați în structurile de primire turistică colective, le-au revenit turiștilor din România (27,0%), Ucraina (12,4%), Federația Rusă (8,5%), Statele Unite ale Americii (5,6%), Germania (4,5%), Italia (4,1%), Turcia (3,9%), Polonia (3,7%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (2,8%), Israel (2,4%), Franța (2,2%), China (1,3%), Austria și Bulgaria (câte 1,2%), Belarus (1,1%), Olanda și Suedia (câte 1,0%).

În ianuarie-decembrie 2019 în structurile de primire turistică colective au fost înregistrate 1591,3 mii de înnoptări ale turiștilor, cu 4,6% mai puțin comparativ cu perioada similară din anul 2018. Reducerea numărului de înnoptări ale turiștilor a fost condiționată de descreșterea acestora în cămine pentru vizitatori (-25,8%), la tabere de vacanță pentru elevi (-15,2%), pensiuni turistice și agroturistice (-2,8%), structuri de întremare (-0,8%) și structuri de odihnă (-0,3%). Totodată, s-a majorat numărul de înnoptări ale turiștilor în hoteluri și moteluri (+7,2%).

Din numărul total de înnoptări, 75,7% le revine înnoptărilor turiștilor rezidenți și 24,3% – înnoptărilor turiștilor nerezidenți.

Durata medie de ședere a unui turist în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-decembrie 2019 a constituit 5,2 zile, din care 7,0 zile – pentru turiștii rezidenți și 3,2 zile – pentru turiștii nerezidenți.

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune pe total structuri de primire turistică colective în ianuarie-decembrie 2019 a constituit 33,3%, inclusiv la hoteluri și moteluri – 23,2%, cămine pentru vizitatori – 50,8%, pensiuni turistice și agroturistice – 14,3%, structuri de întremare – 69,4%, structuri de odihnă – 19,7%, tabere de vacanță pentru elevi – 41,4%.

Informații relevante:

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...