37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Forța de muncă: ocuparea și șomajul în trimestrul IV 2022

Forța de muncă: ocuparea și șomajul în trimestrul IV 2022

10.03.2023309 views BNS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul IV 2022 forța de muncă (populația activă de 15 ani și peste) a Republicii Moldova, care include populația ocupată și șomerii, a constituit 903,6 mii persoane fiind în creștere cu 3,8% față de trimestrul IV 2021 (870,3 mii).

În cadrul forței de muncă, ponderea bărbaților (51,8%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (48,2%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare ca ponderea celor din mediul urban (54,2% și, respectiv, 45,8%).

Rata de participare la forța de muncă a populației de 15 ani și peste a constituit 42,4%, fiind în creștere față de nivelul anului precedent (în trimestrul IV 2021 – 41,0%). În creștere față de anul trecut este și rata de participare la forța de muncă a populației în vârstă de 20-64 ani care a constituit 54,5%.

De asemenea, pentru categoria de vârstă 15-29 ani rata de participare la forța de muncă a avut valoarea 31,2%, la persoanele de 15-34 ani - 39,3% și la categoria de 15-64 ani3 – 50,6%. Valoarea acestui indicator pentru populația în vârstă de muncă conform legislației naționale (16-59 ani pentru femei și 16-62 ani pentru bărbați) a fost de 54,5%.

Conform datelor publicate, rata de ocupare a populației de 15 ani și peste a fost de 40,5%, fiind în ușoară creștere față de nivelul anului precedent (40,0% în trimestrul IV 2021). Rata de ocupare a bărbaților de 15 ani și peste (44,8%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (36,8%) și în mediul urban (47,7%) mai mare față de mediul rural (35,9%).

Rata de ocupare a populației în vârstă de 20-64 ani a fost de 52,1%, fiind în creștere față de trimestrul IV al anului precedent (51,2% în trimestrul IV 2021). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul bărbaților de 20-64 ani – 56,1% în comparație cu femeile de 20-64 ani – 48,5%.

În repartizarea după forme de proprietate, 29,9% din populația ocupată a activat în sectorul public și 70,1% - în sectorul privat sau alte forme de proprietate.

Munca nedeclarată în rândul salariaților a constituit 6,6% față de 7,2% în trimestrul IV 2021. Practica de angajare fără perfectarea contractelor individuale de muncă (în baza unor înțelegeri verbale) este mai frecventă printre bărbați (9,0%), decât printre femei (4,4%). Cele mai mari ponderi ale salariaților care lucrează doar în baza unor înțelegeri verbale sunt estimate în agricultură (55,9%), construcții (19,1%), comerț (8,2%) și alte activități de servicii (4,0%).

Analiza datelor arată că numărul persoanelor subocupate a fost de 23,0 mii, ceea ce reprezenta 2,7% din totalul persoanelor ocupate, fiind în creștere față de nivelul anului precedent.

Din totalul persoanelor ocupate, 10,8% au declarat că ar dori să schimbe situația în raport cu locul actual de muncă din diferite motive. Pentru majoritatea acestora (7,5% din total ocupare), motivul principal este nivelul nesatisfăcător al venitului/câștigului salarial (situație inadecvată în raport cu venitul).

Biroul Național de Statistică menționează că numărul șomerilor în trimestrul IV 2022, estimat conform definiției Biroului Internațional al Muncii (BIM), a fost de 41,2 mii fiind mai mare față de nivelul trimestrului IV 2021 (22,9 mii). Șomajul a afectat într-o proporție mai mare bărbații, care au constituit 59,0% din total șomeri și persoanele din mediul rural – 57,8%.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...