37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Forța de muncă: ocuparea și șomajul în trimestrul I 2024

Forța de muncă: ocuparea și șomajul în trimestrul I 2024

05.06.202482 views BNS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul I 2024 forța de muncă (populația activă de 15 ani și peste) a constituit 896,5 mii de persoane, fiind în descreștere cu 2,1% față de trimestrul I 2023. Iar rata șomajului la nivel de țară a înregistrat valoarea de 4,4%, fiind mai mică cu 1,1 puncte procentuale față de nivelul trimestrului I 2023 (5,5%).

În trimestrul de analiză, în cadrul forței de muncă, ponderea femeilor (51,8%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a bărbaților (48,2%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul urban a fost mai mare ca ponderea celor din mediul rural (50,2% și, respectiv, 49,8%).

Din distribuția persoanelor ocupate după activități economice rezultă că 17,1% au activat în sectorul agricol și 82,9% în activitățile non-agricole. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 13,1%, inclusiv în industria prelucrătoare 11,1%, iar în construcții - 6,7%. În sectorul servicii au activat 63,1% din totalul persoanelor ocupate.

În repartizarea după forme de proprietate, 32,3% din populația ocupată a activat în sectorul public și 67,7% - în sectorul privat sau alte forme de proprietate.

Structura populației ocupate după statutul profesional relevă că, ponderea cea mai mare revine salariaților (81,3% din total ocupare), urmați de lucrătorii pe cont propriu (14,8%) și lucrătorii familiali neremunerați (3,7%). Marea majoritate a salariaților (89,9%) a fost angajată pe o perioadă nedeterminată de timp.

Munca nedeclarată în rândul salariaților a constituit 4,8% față de 6,4% în trimestrul I 2023. Practica de angajare fără perfectarea contractelor individuale de muncă (în baza unor înțelegeri verbale) este mai frecventă printre bărbați (6,5%), decât printre femei (3,5%). Cele mai mari ponderi ale salariaților care lucrează doar în baza unor înțelegeri verbale sunt estimate în agricultură (46,7%), construcții (20,1%), industrie (8,3%) și comerț (6,9%).

În sectorul informal au lucrat 15,3% din totalul persoanelor ocupate în economie. Ponderea persoanelor care au avut un loc de muncă informal a constituit 19,9% din totalul persoanelor ocupate. În sectorul non-agricol ocuparea informală a constituit 10,6%. Cea mai mare pondere a persoanelor ocupate informal în activitățile non-agricole este înregistrată în construcții (60,6% din totalul persoanelor ocupate în construcții). De asemenea, din numărul persoanelor ocupate informal salariații au alcătuit 20,6%. Din totalul salariaților, 5,1% au avut un loc de muncă informal, și, în același timp, au primit salariul „în plic”.

Numărul șomerilor estimat conform definiției Biroului Internațional al Muncii (BIM), a fost de cca 39,7 mii de persoane, fiind mai mic cu 11,1 mii persoane față de nivelul trimestrului I 2023 (50,8 mii de persoane). Șomajul a afectat într-o proporție mai mare femeile, care au constituit 51,5% din total șomeri și persoanele din mediul rural – 52,4%.

Concomitent, rata șomajului (ponderea șomerilor BIM în forța de muncă) la nivel de țară a înregistrat valoarea de 4,4%, fiind în descreștere cu 1,1 puncte procentuale față de nivelul trimestrului I 2023 (5,5%). Rata șomajului la bărbați a fost de 4,5%, iar la femei – de 4,4%, în mediul rural – 4,7% și în mediul urban – 4,2%

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...