37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Forța de muncă: ocuparea și șomajul în trimestrul I 2023

Forța de muncă: ocuparea și șomajul în trimestrul I 2023

05.06.2023122 views BNS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor Anchetei forței de muncă (AFM), în trimestrul I 2023 forța de muncă (populația activă de 15 ani și peste) a Republicii Moldova, care include populația ocupată și șomerii, a constituit 916,1 mii persoane, fiind în creștere cu 7,3% față de trimestrul I 2022 (854,2 mii).

Concomitent, rata de ocupare a populației în vârstă de 20-64 ani (proporția persoanelor ocupate în vârstă de 20-64 ani față de populația totală din aceeași categorie de vârstă) a fost de 54,3%, fiind în creștere față de nivelul anului precedent (50,0% în trimestrul I 2022).

Din distribuția persoanelor ocupate după activități economice rezultă că 18,3% au activat în sectorul agricol și 81,7%, în activitățile non-agricole. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 15,0%, inclusiv în industria prelucrătoare 12,8%, iar în construcții 6,8%. În sectorul servicii au activat 59,9% din totalul persoanelor ocupate.

În repartizarea după forme de proprietate, 30,9% din populația ocupată a activat în sectorul public și 69,1% - în sectorul privat sau alte forme de proprietate.

Structura populației ocupate după statutul profesional relevă că, ponderea cea mai mare revine salariaților (81,6% din total ocupare), urmați de lucrătorii pe cont propriu (14,9%) și lucrătorii familiali neremunerați (3,1%). Marea majoritate a salariaților (88,7%) a fost angajată pe o perioadă nedeterminată de timp.

Munca nedeclarată în rândul salariaților a constituit 6,4% față de 5,4% în trimestrul I 2022. Practica de angajare fără perfectarea contractelor individuale de muncă (în baza unor înțelegeri verbale) este mai frecventă printre bărbați (9,0%), decât printre femei (4,0%). Cele mai mari ponderi ale salariaților care lucrează doar în baza unor înțelegeri verbale sunt estimate în agricultură (52,4%), construcții (15,4%), comerț (6,7%) și industrie (3,3%).

În sectorul informal au lucrat 14,5% din totalul persoanelor ocupate în economie. Ponderea persoanelor care au avut un loc de muncă informal a constituit 20,4% din totalul persoanelor ocupate. În sectorul non-agricol ocuparea informală a constituit 11,3%. Cea mai mare pondere a persoanelor ocupate informal în activitățile non-agricole este înregistrată în construcții (62,4% din totalul persoanelor ocupate în construcții). Din numărul persoanelor ocupate informal, salariații au alcătuit 27,2%.

Din totalul salariaților, 6,8% au avut un loc de muncă informal și, în același timp, au primit salariul „în plic”.

Numărul șomerilor în trimestrul I 2023estimat conform definiției Biroului Internațional al Muncii, a fost de 50,8 mii, fiind mai mare față de nivelul trimestrului I 2022 (25,7 mii). Rata șomajului la nivel de țară a înregistrat valoarea de 5,5%, fiind mai mare față de nivelul trimestrului I 2022 (3,0%).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...