37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Forța de muncă în RM: ocuparea și șomajul în trimestrele I și II 2019

Forța de muncă în RM: ocuparea și șomajul în trimestrele I și II 2019

10.10.2019665 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În trimestrul I 2019, forța de muncă (populația ocupată plus șomerii) a RM a constituit 898,6 mii, iar în trimestrul II 2019 - 943,0 mii persoane.

Rata de participare la forța de muncă a populației de 15 ani și peste în tr. I 2019 a constituit 41,3% și în tr. II - 43,4%. Atât în tr. I , cât și în tr. II, acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populației masculine, în comparație cu cea feminină, la fel și în mediul urban în comparație cu cel rural.

Populaţia ocupată în I tr. a constituit 829,0 mii, iar în tr. II - 901,1 mii persoane. Ponderea bărbaților în total ocupare pe parcursul a două trimestre se menține aceeași (52%), fiind mai mare în comparație cu a femeilor (48%). În distribuția ocupării după mediile de reședință, prevalează mediul rural față de mediul urban.

Din distribuția persoanelor ocupate după activitățile economice rezultă că, aproape fiecare a cincea persoană lucra în sectorul agricol.

Ponderea activităților non-agricole a fost de 81,1% în tr. I și de 78,1% în tr. II. Persoanele ocupate în industrie au constituit 16,2% în tr. I și 14,5% în tr. II, iar în construcții 5,5% în tr. I și, respectiv, 7,1% în tr. II. În sectorul servicii au activat 59,4% în tr. I și 56,5% în tr. II din totalul persoanelor ocupate.

În repartizarea după forme de proprietate 68,2% din populația ocupată în tr. I și 69,5% în tr. II a activat în sectorul privat și 31,8% și, respectiv, 30,5% - în sectorul public.

Din totalul salariaților 6,5% în tr. I și 8,6% în tr. II aveau un loc de muncă informal. Salariu „în plic” primeau în tr. I 6,2% și în tr. II - 8,3% din salariați, iar cele mai mari ponderi ale acestora se estimează pentru activitățile din agricultură (44-47%), comerț (21,1% în tr. I și 12,4% în tr. II) construcții (peste 14%), și industrie (între 8 și 12%).

Fiecare a șaptea persoană ocupată în tr. I și fiecare a opta persoană ocupată în tr. II a declarat că ar fi dorit să schimbe situaţia în raport cu locul actual de muncă, pe motiv că nu este satisfăcută de nivelul remunerării (situaţie inadecvată în raport cu venitul).

Numărul șomerilor, estimat conform definiției Biroului Internaţional al Muncii a fost de 69,6 mii persoane în tr. I și de 42,0 mii în tr. II. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbații  şi persoanele din mediul urban. Rata şomajului la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 7,7% în tr. I și de 4,5% în tr. II. Rata şomajului la bărbaţi a fost de 8,9% în tr. I și de 5,7% în tr. II, iar la femei, 6,5% și, respectiv, 3,1%; în mediul urban - 5,4% și 5,1%, iar în mediul rural, 9,7% și, respectiv, 3,9%.

Populația în afara forței de muncă de 15 ani şi peste a constituit 1276,6 mii persoane în tr. I și 1232,2 mii în tr. II. În cadrul populației inactive cea mai mare pondere, revine categoriei de pensionari. Aceștia sunt urmați de grupa elevilor și studenților și grupa persoanelor care îngrijesc de familie (persoanele casnice).

În rândul altor persoane inactive se mai regăsesc persoanele care nu lucrează și nu caută un loc de muncă în Moldova deoarece deja au un loc de muncă (permanent sau sezonier) peste hotare sau care planifică să lucreze peste hotare (în jur de 11% în ambele trimestre). Un alt grup îl formează persoanele (declarate de gospodării) ca fiind plecate peste hotare la lucru sau în căutare de lucru pentru o perioadă mai mică de un an.

În trimestrul I 2019, forța de muncă (populația ocupată plus șomerii) a RM a constituit 898,6 mii, iar în trimestrul II 2019 - 943,0 mii persoane.

Rata de participare la forța de muncă a populației de 15 ani și peste în tr. I 2019 a constituit 41,3% și în tr. II - 43,4%. Atât în tr. I , cât și în tr. II, acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populației masculine, în comparație cu cea feminină, la fel și în mediul urban în comparație cu cel rural.

Populaţia ocupată în I tr. a constituit 829,0 mii, iar în tr. II - 901,1 mii persoane. Ponderea bărbaților în total ocupare pe parcursul a două trimestre se menține aceeași (52%), fiind mai mare în comparație cu a femeilor (48%). În distribuția ocupării după mediile de reședință, prevalează mediul rural față de mediul urban.

Din distribuția persoanelor ocupate după activitățile economice rezultă că, aproape fiecare a cincea persoană lucra în sectorul agricol.

Ponderea activităților non-agricole a fost de 81,1% în tr. I și de 78,1% în tr. II. Persoanele ocupate în industrie au constituit 16,2% în tr. I și 14,5% în tr. II, iar în construcții 5,5% în tr. I și, respectiv, 7,1% în tr. II. În sectorul servicii au activat 59,4% în tr. I și 56,5% în tr. II din totalul persoanelor ocupate.

În repartizarea după forme de proprietate 68,2% din populația ocupată în tr. I și 69,5% în tr. II a activat în sectorul privat și 31,8% și, respectiv, 30,5% - în sectorul public.

Din totalul salariaților 6,5% în tr. I și 8,6% în tr. II aveau un loc de muncă informal. Salariu „în plic” primeau în tr. I 6,2% și în tr. II - 8,3% din salariați, iar cele mai mari ponderi ale acestora se estimează pentru activitățile din agricultură (44-47%), comerț (21,1% în tr. I și 12,4% în tr. II) construcții (peste 14%), și industrie (între 8 și 12%).

Fiecare a șaptea persoană ocupată în tr. I și fiecare a opta persoană ocupată în tr. II a declarat că ar fi dorit să schimbe situaţia în raport cu locul actual de muncă, pe motiv că nu este satisfăcută de nivelul remunerării (situaţie inadecvată în raport cu venitul).

Numărul șomerilor, estimat conform definiției Biroului Internaţional al Muncii a fost de 69,6 mii persoane în tr. I și de 42,0 mii în tr. II. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbații  şi persoanele din mediul urban. Rata şomajului la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 7,7% în tr. I și de 4,5% în tr. II. Rata şomajului la bărbaţi a fost de 8,9% în tr. I și de 5,7% în tr. II, iar la femei, 6,5% și, respectiv, 3,1%; în mediul urban - 5,4% și 5,1%, iar în mediul rural, 9,7% și, respectiv, 3,9%.

Populația în afara forței de muncă de 15 ani şi peste a constituit 1276,6 mii persoane în tr. I și 1232,2 mii în tr. II. În cadrul populației inactive cea mai mare pondere, revine categoriei de pensionari. Aceștia sunt urmați de grupa elevilor și studenților și grupa persoanelor care îngrijesc de familie (persoanele casnice).

În rândul altor persoane inactive se mai regăsesc persoanele care nu lucrează și nu caută un loc de muncă în Moldova deoarece deja au un loc de muncă (permanent sau sezonier) peste hotare sau care planifică să lucreze peste hotare (în jur de 11% în ambele trimestre). Un alt grup îl formează persoanele (declarate de gospodării) ca fiind plecate peste hotare la lucru sau în căutare de lucru pentru o perioadă mai mică de un an.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...