37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul IV 2021

Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul IV 2021

07.03.2022346 views BNS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în trimestrul IV 2021 forța de muncă (populația activă) a Republicii Moldova, care include populația ocupată și șomerii, a constituit 870,3 mii persoane, fiind în ușoară descreștere cu 0,8% față de trimestrul IV 2020.

În cadrul forței de muncă, ponderea bărbaților (51,8%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (48,2%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare ca ponderea din mediul urban (54,1% și, respectiv, 45,9%).

Rata de participare la forța de muncă a populaţiei de 15 ani și peste (proporția forței de muncă de 15 ani şi peste în populaţia totală de aceeaşi categorie de vârstă) a constituit 41,0%, fiind în ușoară creștere față de nivelul anului precedent (în trimestrul IV 2020 - 40,8%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populației masculine – 45,7% în comparație cu cea feminină – 37,0%.

În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 32,3%, iar în categoria 15-64 ani – 48,9%. Valoarea acestui indicator pentru populația în vârstă aptă de muncă conform legislației naționale a fost de 52,5%.

Conform datelor furnizate populaţia ocupată a constituit 847,4 mii persoane, fiind în ușoară creștere (cu 0,2%) față de trimestrul IV 2020 (845,6 mii). Ca și în cazul populației economic active, ponderea bărbaților în populația ocupată este mai mare față de cea a femeilor (51,5% bărbați și 48,5% femei), iar ponderea persoanelor ocupate din mediul rural a fost mai mare față de cea a persoanelor ocupate din mediul urban.

Analiza ratelor de ocupare pe grupe de vârstă scoate în evidență cele mai mari discrepanțe în funcție de sexe la persoanele de 25-34 ani (pentru bărbați rata de ocupare este cu 17,0 p.p. mai mare decât pentru femei) și după medii de reședință - la persoanele de 45-54 ani (cu 17,0 p.p. mai mare pentru persoanele ocupate din mediul urban față de mediul rural). O rată de ocupare mai mare la femei față de bărbați se înregistrează doar la persoanele de 45-54 ani.

În repartizarea după forme de proprietate, 30,1% din populația ocupată a activat în sectorul public și 69,9% - în sectorul privat sau alte forme de proprietate.

Structura populației ocupate după statutul profesional relevă că marea majoritate o constituie salariații (78,6% din total ocupare sau 666,3 mii persoane), urmați de lucrătorii pe cont propriu (16,7%) și lucrătorii familiali neremunerați (4,3%). Marea majoritate a salariaților (89,1%) a fost angajată pe o perioadă nedeterminată de timp.

Munca nedeclarată în rândul salariaților a constituit 7,2% față de 6,6% în trimestrul IV 2020. Practica de angajare fără perfectarea contractelor individuale de muncă (în baza unor înțelegeri verbale) este mai frecventă printre bărbați (8,9%) decât femei (5,6%). Cele mai mari ponderi ale salariaților care lucrează doar în baza unor înțelegeri verbale sunt estimate în agricultură (55,5%), construcții (14,5%), industrie (6,6%) și comerț (6,3%).

Numărul șomerilor, estimat conform definiției Biroului Internațional al Muncii (BIM), a fost de 22,9 mii, fiind în descreștere față de nivelul trimestrului IV 2020 (31,8 mii). Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbații, care au constituit 65,1% din total șomeri și persoanele din mediul rural – 64,8%.

Populația în afara forței de muncă de 15 ani și peste, în trimestrul IV 2021, a constituit 1250,3 mii persoane sau 59,0% din totalul populației de aceeași categorie de vârstă, fiind în descreștere cu 1,8% față de trimestrul IV 2020 (1273,6 mii și, respectiv, 59,2% din total populație). În cadrul populației inactive cea mai mare pondere, 46,1%, revine categoriei de pensionari. Aceștia sunt urmați de grupa elevilor și studenților (13,4%) și grupa persoanelor care îngrijesc de familie (persoanele casnice) (13,0%). În rândul altor persoane inactive se mai regăsesc persoanele care nu lucrează și nu caută un loc de muncă în Moldova, deoarece deja au un loc de muncă peste hotare sau care planifică să lucreze peste hotare (9,9% comparativ cu 10,6% în trimestrul IV 2020). Un alt grup îl formează persoanele (declarate de gospodării) ca fiind plecate peste hotare la lucru sau în căutare de lucru pentru o perioadă mai mică de un an (7,2% sau 90,1 mii), numărul celor din urmă fiind în creștere cu 18,2% față de trimestrul IV 2020 (respectiv 6,0% sau 76,2 mii). Restul este format din alte categorii de populație în afara forței de muncă. Persoanele care au un loc de muncă peste hotare sau intenționează să plece peste hotare și persoanele plecate peste hotare la lucru sau în căutare de lucru predomină în rândul bărbaților (16,5% și, respectiv, 12,4% la bărbați față de 5,0% și, respectiv, 3,3% la femei), iar activitățile de îngrijire a familiei sunt mai mult caracteristice femeilor (21,8% comparativ cu 1,2% pentru bărbați).

Suplimentar, conform autorității în trimestrul IV 2021 numărul persoanelor ocupate care au declarat că le-a fost afectată situația la locul de muncă din cauza Covid-19 a constituit 5,3 mii sau circa 0,6% din total populație ocupată (comparativ cu 15,7 mii sau 2,0% din total populație ocupată în trimestrul IV 2020).

Principalele motive ale absenței temporare de la locul de muncă/activitate întreruptă/sistată din cauza pandemiei au fost concediile de boală (65,2%) și șomajul tehnic (21,7%) comparativ cu trimestrul IV 2020, când ponderi mai mari au fost înregistrate la: concediile fără plată (33,2%), șomajul tehnic (27,4%) și staționarea/sistarea activității (21,9%).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...