37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul III 2021

Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul III 2021

07.12.202196 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul III 2021 forța de muncă (populația activă) a Republicii Moldova, care include populația ocupată și șomerii, a constituit 908,3 mii persoane, fiind în creștere cu 1,6% față de trimestrul III 2020 (893,6 mii).

Rata de participare la forța de muncă a populaţiei de 15 ani și peste (proporția forței de muncă de 15 ani şi peste în populaţia totală de aceeaşi categorie de vârstă) a constituit 42,8%, fiind în creștere față de nivelul anului precedent (în trimestrul III 2020 - 41,5%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populației masculine – 48,8% în comparație cu cea feminină – 37,7%. Ratele respective pe medii au înregistrat următoarele valori: 47,4% în mediul urban și 39,8% în mediul rural.

În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 33,0%, iar în categoria 15-64 ani – 51,1%. Valoarea acestui indicator pentru populația în vârstă aptă de muncă conform legislației naționale a fost de 55,2%.

Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste față de populația totală din aceeași categorie de vârstă) a fost de 41,8%, fiind mai înaltă față de nivelul anului precedent. Rata de ocupare a bărbaților (47,2%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (37,1%). În distribuţia pe medii de reşedinţă acest indicator a avut valoarea 46,2% în mediul urban și 38,9% în mediul rural. Rata de ocupare a populației în vârstă aptă de muncă a fost de 53,8%, a populației în vârstă de 15-64 ani – 49,8%, iar în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a înregistrat valoarea de 31,5%.

Din distribuția persoanelor ocupate pe activități economice rezultă că, în sectorul agricol au activat 206,2 mii persoane sau 23,3% din totalul persoanelor ocupate.

În activitățile non-agricole au fost ocupate 679,5 mii persoane, fiind în creștere cu 2,0% față de trimestrul III 2020. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 13,6%, inclusiv în industria prelucrătoare 10,9%, iar în construcții 8,9%. Numărul persoanelor ocupate în industrie a fost de 120,5 mii, fiind practic la nivelul trimestrului respectiv al anului trecut, iar în construcții a constituit 78,4 mii, crescând cu 4,7% față de trimestrul III 2020 (74,9 mii). În sectorul servicii au activat 480,6 mii sau 54,3% din totalul persoanelor ocupate, numărul acestora fiind în creștere cu 2,0% față de trimestrul III 2020.

În repartizarea după forme de proprietate, 26,5% din populația ocupată a activat în sectorul public și 73,5% - în sectorul privat sau alte forme de proprietate. Structura populației ocupate după statutul profesional relevă că marea majoritate o constituie salariații (76,2% din total ocupare sau 674,7 mii persoane), urmați de lucrătorii pe cont propriu (18,6%) și lucrătorii familiali neremunerați (4,6%). Marea majoritate a salariaților (88,7%) a fost angajată pe o perioadă nedeterminată de timp.

Cât despre numărul șomerilor, acesta a atins valoarea de 22,6 mii, fiind în descreștere față de nivelul trimestrului III 2020 (30,2 mii).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...