37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul II 2021

Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul II 2021

07.09.2021154 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Forța de muncă

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor Anchetei forței de muncă (AFM), în trimestrul II 2021 forța de muncă (populația activă) a Republicii Moldova, care include populația ocupată și șomerii, a constituit 874,0 mii persoane, fiind în creștere cu 1,9% față de trimestrul II 2020 (857,7 mii).

În cadrul forței de muncă, ponderea bărbaților (53,8%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (46,2%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare ca ponderea din mediul urban (56,2% și, respectiv, 43,8%).

Rata de participare la forța de muncă a populaţiei de 15 ani și peste (proporția forței de muncă de 15 ani şi peste în populaţia totală de aceeaşi categorie de vârstă) a constituit 41,2%, fiind în creștere față de nivelul anului precedent (în trimestrul II 2020 - 39,9%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populației masculine – 47,3% în comparație cu cea feminină – 35,9%. Ratele respective pe medii au înregistrat următoarele valori: 46,0% în mediul urban și 38,1% în mediul rural.

În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 29,8%, iar în categoria 15-64 ani – 49,4%. Valoarea acestui indicator pentru populația în vârstă aptă de muncă conform legislației naționale (16-58 ani pentru femei și 16-62 ani pentru bărbați) a fost de 53,2%.

Ocuparea

Populaţia ocupată a constituit 842,6 mii persoane, fiind în creștere (cu 2,6%) față de trimestrul II 2020 (821,5 mii). Ca și în cazul populației economic active, ponderea bărbaților în populația ocupată este mai mare față de cea a femeilor (53,9% bărbați și 46,1% femei), iar ponderea persoanelor ocupate din mediul rural a fost mai mare față de cea a persoanelor ocupate din mediul urban (43,4% mediul urban și, respectiv, 56,6% mediul rural).

Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste față de populația totală din aceeași categorie de vârstă) a fost de 39,7%, fiind mai înaltă față de nivelul anului precedent (38,2% în trimestrul II 2020) (Figura 1). Rata de ocupare a bărbaților (45,6%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (34,5%). În distribuţia pe medii de reşedinţă acest indicator a avut valoarea 44,0% în mediul urban și 37,0% în mediul rural. Rata de ocupare a populației în vârstă aptă de muncă (16-58 ani pentru femei și 16-62 ani pentru bărbați) a fost de 51,2%, a populației în vârstă de 15-64 ani – 47,6%, iar în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a înregistrat valoarea de 27,9%.

Analiza ratelor de ocupare pe grupe de vârstă scoate în evidență cele mai mari discrepanțe în funcție de sexe la persoanele de 25-34 ani (pentru bărbați rata de ocupare este cu 21,2 p. p. mai mare decât pentru femei) și după medii de reședință - la persoanele de 35-44 ani (cu 9,0 p.p. mai mare pentru persoanele ocupate din mediul urban față de mediul rural). O rată de ocupare mai mare la femei față de bărbați se înregistrează doar la persoanele de 45-54 ani (cu 7,2 p.p.).

Din distribuția persoanelor ocupate pe activități economice rezultă că în sectorul agricol au activat 196,4 mii persoane sau 23,3% din totalul persoanelor ocupate (în trimestrul II 2020 - 188,1 mii și, respectiv, 22,9%).

În activitățile non-agricole au fost ocupate 646,2 mii persoane, fiind în creștere cu 2,0% față de trimestrul II 2020 (633,5 mii). Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 14,3% (în trimestrul II 2020 – 14,7%), inclusiv în industria prelucrătoare 11,9% (în 2020 – 11,6%), iar în construcții 7,7% (în 2020 - 7,0%). Numărul persoanelor ocupate în industrie a fost de 120,2 mii, fiind practic la nivelul trimestrului respectiv al anului trecut (în 2020 - 120,4 mii), iar în construcții a constituit 64,9 mii, crescând cu 12,2% față de trimestrul II 2020. În sectorul servicii au activat 461,1 mii sau 54,7% din totalul persoanelor ocupate, numărul acestora fiind în creștere cu 1,3% față de trimestrul II 2020 (455,1 mii sau 55,4% din totalul persoanelor ocupate în trimestrul II 2020).

Pentru mai multe informații, apăsați aici.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...