37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul II 2020

Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul II 2020

04.09.2020664 views Biroul Național de Statistică
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Participare la forța de muncă

Conform rezultatelor Anchetei forței de muncă (AFM)1, în trimestrul II 2020, forța de muncă (populația activă) a Republicii Moldova, care include populația ocupată plus șomerii, a constituit 857,7 mii persoane2, fiind în descreștere cu 9,0% față de trimestrul II 2019 (943,0 mii).

În cadrul forței de muncă, ponderea bărbaților (52,6%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (47,4%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare ca ponderea din mediul urban (55,4% și, respectiv, 44,6%).

Rata de participare la forța de muncă a populaţiei de 15 ani și peste (proporția forței de muncă de 15 ani şi peste în populaţia totală de aceeaşi categorie de vârstă) a constituit 39,9% (în trimestrul II 2019 - 43,4%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populației masculine – 44,8%, în comparație cu cea feminină – 35,6%. Ratele respective pe medii au înregistrat următoarele valori: 45,1% în mediul urban și 36,5% în mediul rural.

În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 34,0%, iar în categoria 15-64 ani3 – 47,1%. Valoarea acestui indicator pentru populația în vârstă de muncă conform legislației naționale (16-58 ani pentru femei și 16-63 ani pentru bărbați) a fost de 50,4%.

Ocuparea

Populaţia ocupată a constituit 821,5 mii persoane, fiind mai mică cu 8,8% față de trimestrul II 2019 (901,1 mii). Ca și în cazul populației economic active, ponderea bărbaților este mai mare față de cea a femeilor (52,2% bărbați și 47,8% femei), iar ponderea persoanelor ocupate din mediul rural a fost mai mare față de cea a persoanelor ocupate din mediul urban (56,0% mediul rural și, respectiv, 44,0% mediul urban).

Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste fată de populația totală din aceeași categorie de vârstă) a fost de 38,2%, fiind în scădere față de nivelul anului precedent (41,4% în 2019). Rata de ocupare a bărbaților (42,6%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (34,3%). În distribuţia pe medii de reşedinţă acest indicator a avut valoarea 42,6% în mediul urban și 35,3% în mediul rural. Rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (16-58 ani pentru femei și 16-63 ani pentru bărbați) a fost de 48,1%, a populației în vârstă de 15-64 ani – 45,0%, iar în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a înregistrat valoarea de 31,7%.

Analiza ratelor de ocupare pe grupe de vârstă scoate în evidență cele mai mari discrepanțe la persoanele de 25-34 ani, atât pe sexe (cu 15,8 p.p. mai mari pentru bărbați), cât și pe medii de reședință (cu 15,1 p.p. mai mare pentru persoanele ocupate din mediul urban).

Din distribuția persoanelor ocupate pe activități economice rezultă că în sectorul agricol au activat 188,1 mii persoane sau 22,9% din totalul persoanelor ocupate (în trimestrul II 2019 - 197,3 mii și, respectiv, 21,9%).

În activitățile non-agricole au fost ocupate 633,5 mii persoane, fiind în descreștere cu 10,0% față de trimestrul II 2019 (703,8 mii). Ponderea persoanelor ocupate în industriea constituit 14,7% (în trimestrul II 2019 – 14,5%), inclusiv în industria prelucrătoare 11,6% (indicator ODD 9.2.2 ), iar în construcții 7,0% (în 2019 - 7,1%). Numărul persoanelor ocupate în industrie (120,4 mii) a fost în scădere față de nivelul trimestrului respectiv al anului trecut (cu 7,8%), iar în construcții a constituit 57,9 mii, micșorându-se cu 9,8% față de 2019. În sectorul servicii au activat 455,1 mii, sau 55,4% din totalul persoanelor ocupate, numărul acestora fiind în descreștere cu 10,6% față de trimestrul II 2019 (în trimestrul II 2019 – 509,0 mii).

În repartizarea după forme de proprietate, 69,6% din populația ocupată a activat în sectorul privat și 30,4% - în sectorul public.  Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă că ponderea salariaților a constituit 76,4% din total (627,4 mii persoane). Marea majoritate a salariaților (89,8%) a fost angajată pe o perioadă nedeterminată de timp.

Munca nedeclarată4 în rândul salariaților a constituit 6,4%, fiind în scădere față de nivelul anului precedent (8,3% în trimestrul II 2019). Practica de angajare fără perfectarea contractelor individuale de muncă (în baza unor înțelegeri verbale) este mai frecventă printre salariații bărbați (8,7%), decât salariații femei (4,2%). Cele mai mari ponderi ale salariaților, care lucrează doar în baza unor înțelegeri verbale, sunt estimate în agricultură (58,0%), construcții (12,0%), comerț (9,9%) și industrie (8,4%).

În sectorul informal au lucrat 17,6% din totalul persoanelor ocupate în economie (în 2019 – 17,4%), iar 23,3% au avut un loc de muncă informal (în trimestrul II 2019 – 24,2%). Din numărul persoanelor ocupate informal salariații au alcătuit 22,2%. În sectorul non-agricol ponderea ocupării informale a constituit 10,4% (indicator ODD 8.3.1) .

Din totalul salariaților 6,8% aveau un loc de muncă informal. Salariu „în plic” primeau 6,5% din salariați, iar cele mai mari ponderi ale acestora se estimează pentru activitățile din agricultură (60,3%), construcții (11,5%), comerț (9,1%) și industrie (8,8%).

Numărul persoanelor sub-ocupate5 (persoane care au avut un loc de muncă, al căror număr de ore efectiv lucrate, în total, în timpul perioadei de referinţă, a fost mai mic de 40 ore pe săptămână, care au dorit şi au fost disponibile să lucreze ore suplimentare) a fost de 64,3 mii, ceea ce reprezenta 7,8% din totalul persoanelor ocupate, fiind de 2 ori mai mare față de nivelul anului precedent (3,9% în trimestrul II 2019).

Din totalul persoanelor ocupate 7,9% au declarat că doresc să schimbe situația în raport cu locul actual de muncă pe motiv că nu sunt satisfăcute de nivelul remunerării (situație inadecvată în raport cu venitul).

Șomajul

Numărul șomerilor, estimat conform definiției Biroului Internațional al Muncii (BIM)5, a fost de 36,2 mii, fiind în descreștere față de nivelul trimestrului II 2019 (42,0 mii). Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbații – 60,4% din total șomeri şi persoanele din mediul urban – 58,2%6.

Pentru mai multe informații, accesați pagina oficială a Biroului Național de Statistică.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...