37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Formularele dărilor de seamă – CET18, CAS18-AN și IPC21, modificate

Formularele dărilor de seamă – CET18, CAS18-AN și IPC21, modificate

01.03.20211.233 views
(3 voturi, medie: 3,67 din 5)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 26 februarie 2021, a fost publicat Ordinul nr. 34 din 22.02.2021 cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor, după cum urmează:

1. În Ordinul MF nr. 150/2018 s-a modificat s-a modificat atât Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit - forma CET18, cât și Regulamentul privind modul de completare a acesteia. Astfel, în forma CET18, la poziţia F3 se va indica suma veniturilor sub formă de donaţie a mijloacelor băneşti constatate în scopuri fiscale (se indică valoarea pozitivă obţinută din diferenţa (F2 - Venitul total obținut pe parcursul perioadei fiscale)). Această prevedere se pune în aplicare pentru perioadele fiscale de declarare începînd cu 2020.

2. În Ordinul MF nr.94/2020 s-a modificat Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21). Potrivit modificărilor, în rândul 1.5 „Persoanele fizice, prevăzute la pct. 1.6 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999, conform taxei fixe”  – se completează de persoanele fizice care au calitatea de angajator şi sunt stabiliți în calitate de fondatori ai întreprinderilor individuale. Menționăm că anterior acest rând putea fi completat și de notari, executori judecătorești, avocați, administratori autorizați, în cazul în care aceste persoane au calitatea de angajator.
Prevederile se pun în aplicare începând cu perioada fiscală de declarare 2021.

3. În Ordinul MF nr. 126/2017 s-a modificat Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenţa nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN). Potrivit modificărilor, darea de seamă nominalizată se prezintă de către persoanele fizice: întreprinzători individuali, persoanele fizice care exercită activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal şi persoanele fizice ce desfăşoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor), care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă. Atragem atenția că subiecții evidențiați au fost adăugați, iar avocaţii, notarii, executorii judecătoreşti, administratorii autorizaţi au fost excluși din listă.

De asemenea, se expune într-o nouă redacție Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate, conform anexei nr.9 la Ordinul nr.126/2017.

Prevederile se pun în aplicare începând cu perioada fiscală de declarare 2021.

Conform Monitorului Oficial din 26 februarie 2021, a fost publicat Ordinul nr. 34 din 22.02.2021 cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor, după cum urmează:

1. În Ordinul MF nr. 150/2018 s-a modificat s-a modificat atât Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit - forma CET18, cât și Regulamentul privind modul de completare a acesteia. Astfel, în forma CET18, la poziţia F3 se va indica suma veniturilor sub formă de donaţie a mijloacelor băneşti constatate în scopuri fiscale (se indică valoarea pozitivă obţinută din diferenţa (F2 - Venitul total obținut pe parcursul perioadei fiscale)). Această prevedere se pune în aplicare pentru perioadele fiscale de declarare începînd cu 2020.

2. În Ordinul MF nr.94/2020 s-a modificat Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21). Potrivit modificărilor, în rândul 1.5 „Persoanele fizice, prevăzute la pct. 1.6 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999, conform taxei fixe”  – se completează de persoanele fizice care au calitatea de angajator şi sunt stabiliți în calitate de fondatori ai întreprinderilor individuale. Menționăm că anterior acest rând putea fi completat și de notari, executori judecătorești, avocați, administratori autorizați, în cazul în care aceste persoane au calitatea de angajator.
Prevederile se pun în aplicare începând cu perioada fiscală de declarare 2021.

3. În Ordinul MF nr. 126/2017 s-a modificat Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenţa nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN). Potrivit modificărilor, darea de seamă nominalizată se prezintă de către persoanele fizice: întreprinzători individuali, persoanele fizice care exercită activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal şi persoanele fizice ce desfăşoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor), care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă. Atragem atenția că subiecții evidențiați au fost adăugați, iar avocaţii, notarii, executorii judecătoreşti, administratorii autorizaţi au fost excluși din listă.

De asemenea, se expune într-o nouă redacție Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate, conform anexei nr.9 la Ordinul nr.126/2017.

Prevederile se pun în aplicare începând cu perioada fiscală de declarare 2021.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...