37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Formarea profesională a auditorilor „Aplicarea Standardelor Internaţionale de audit, calitate şi etică” 17-21 mai 2010

Formarea profesională a auditorilor „Aplicarea Standardelor Internaţionale de audit, calitate şi etică” 17-21 mai 2010

27.05.20101.216 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Formarea profesională a auditorilor „Aplicarea Standardelor Internaţionale de audit, calitate şi etică” 17-21 mai 2010

 

Masă rotundă pe tema „Supravegherea publică a activităţii de audit şi auditorilor” - 21 mai 2010

 

Asociaţia obştească „Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova” (ACAP RM) a organizat în perioada 17-21 mai 2010 un curs de instruire gratuită pe tema “Aplicarea Standardelor Internaţionale de audit, calitate şi etică” din cadrul Programului de Dezvoltare Profesională Continuă cu suportul Camerii Auditorilor financiari din Romania. Seminarul a avut loc la Chişinău, în una din aulele Academiei de Studii Economice din Moldova. La seminar au participat peste 100 de auditori din Republica Moldova, Este pentru prima oară în ultimii zece ani, când s-a petrecut un seminar de instruire, la care au fost invitaţi toţi auditorii care deţin certificat de calificare din Republica Moldova.

Seminarul a fost deschis prin discursul Viceministrului Finanţelor, Dlui Victor Barbăneagră. În cadrul seminarului au participat colaboratorii ai Ministerului Finanţelor din Republica Moldova, membrii Consiliului de supraveghere a activităţii de audit, Comisiei de certificare a auditorilor. reprezentanţi ai mediului academic, alţi reprezentanţi ai profesiei.

Cursul a fost ţinut de experţii Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR): Dl Ion Mihăilescu, prof. univ., dr. (Preşedinte CAFR), Dl Emil Culda (Vicepreşedinte CAFR), Dl Ali Eden, prof. univ., dr. (Vicepreşedinte CAFR), Dl Horia Neamţu, prof. univ., dr. (Vicepreşedinte CAFR).

 

În cadrul seminarului au fost abordate următoarele subiecte:

·1. Aplicarea practică a ISQC 1 într-o societate de audit;

·2. Soluţionarea conflictelor etice şi organizarea procesului de monitorizare a respectării Codului etic al IFAC;

3. Aplicarea SIA clarificate. Îndrumări practice la utilizarea ISAs 220, 300, 315, 320, 500, 501.

 

Ulterior seminarului, la 21 mai 2010 a fost organizată o masă rotundă pe tema „Supravegherea publică a activităţii de audit şi auditorilor” cu participarea auditorilor din Republica Moldova. În cadrul mesei rotunde s-au pus în discuţie următoarele subiecte:

1. Experienţa Slovaciei în implementarea cerinţelor directivelor UE cu privire la supravegherea publică a activităţii de audit ca rezultat al vizitei de studiu la Bratislava în cadrul Proiectului privind schimbul de experienţă în domeniul raportării financiare în sectorul corporativ, finanţat de Banca Mondială;

2. Experienţa României în implementarea cerinţelor directivelor UE cu privire la supravegherea publică a activităţii de audit – prezentarea CAFR;

3. Perspectivele dezvoltării profesiei de audit în Republica Moldova - dezbateri.

  Evenimentele au fost organizate în cadrul  Programului privind schimbul de experienţă în domeniul raportării financiare în sectorul corporativ, finanţat de Banca Mondială şi organizat, de asemenea, în colaborare cu Asociaţia Contabililor Profesionişti din Republica Moldova, membru IFAC.

Discuţiile în cadrul mesei rotunde s-au axat pe problemele aferente supravegherii publice a activităţii de audit şi auditorilor individuali şi controlului calităţii prin prisma experienţei Slovaciei, studiate în cadrul unei vizite de studiu întreprinse recent.   Domnul Victor Barbăneagră, Viceministrul Finanţelor, a subliniat importanţa alinierii legislaţiei naţionale la experienţa Uniunii Europene, or acest fapt presupune o inventariere a legilor recent adoptate, cu axare asupra coerenţei între diferite legi, şi elaborarea unui tabel de concordanţă, care ar permite  identificarea unui grafic cu termene concrete de aliniere deplină la practicile UE în domeniul raportării financiare corporative.   De asemenea, Dumnealui a accentuat necesitatea creării fundamentului durabil pentru funcţionarea sistemului de supraveghere publică a auditului şi crearea unei legislaţii secundare adecvate în domeniul supravegherii auditului, precum şi importanţa stabilirii bazelor sistemului de asigurare a calităţii în domeniul auditului, creării metodologiilor şi instrumentelor adecvate pentru facilitarea funcţionării efective a sistemului naţional de asigurare a calităţii auditului.   Domnul Barbăneagră a menţionat faptul că Ministerul Finanţelor este deschis pentru colaborare, deoarece doar în condiţiile unui climat consensual, cu asigurarea unui proces participativ, inclusiv a publicului larg, se vor putea atinge scopurile propuse.

Domnul Ion Mihăilescu, profesor universitar, doctor, preşedinte al Camerei Auditorilor Financiari din România, a împărtăşit experienţa României in implementarea cerinţelor directivelor UE cu privire la supravegherea publică a activităţii de audit.   În rezultatul discuţiilor s-a conturat propunerea privind crearea Camerei Auditorilor în Republica Moldova. Astfel, s-a decis crearea unui grup de lucru cu implicarea reprezentanţilor Ministerului Finanţelor, asociaţiilor contabililor şi auditorilor, mediului academic, altor instituţii relevante pentru a studia propunerea auditorilor şi a elabora proiectul de modificare a Legii cu privire la activitatea de audit.Opiniile şi propunerile în baza discuţiilor vor fi făcute publice în timp util.

Comentarii

  1. Andrei spune:

    Mii interesant ce cred despre crearea Camerii auditorilor in Moldova

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...