37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Fondurile de pensii facultative – modificările au fost publicate în Monitorul Oficial

Fondurile de pensii facultative – modificările au fost publicate în Monitorul Oficial

11.05.2023317 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, 11 mai 2023, a fost publicată Legea nr. 96 din 27 aprilie 2023 pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal, Legea contabilității nr. 113/2017, Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii etc.)

Ca urmare a modificărilor operate capitolul 10 titlul II din Codului fiscal a fost redenumit în Impozitarea fondurilor de pensii facultative. Potrivit noi redacții a art. 64 se consideră fonduri nestatale de pensii fondurile care sînt create şi care activează în baza Legii nr. 198/2020 privind fondurile de pensii facultative.

De asemenea, art.71 alin.(1) lit.p) din CF a fost expus în redacție nouă, potrivit căreia se consideră venituri ale nerezidenților obținute din Republica Moldova plățile efectuate de fondurile de pensii facultative rezidente. Subsecvent, prin prisma modificărilor operate la art. 103 alin. (1) pct. 12) din CF, se scutesc de TVA fără drept de deducere serviciile legate de administrarea organismelor de plasament colectiv și a fondurilor de pensii facultative.

Legea 96/2023 intervine și asupra Legii contabilității nr. 113/2017, în acest sens în definiția noțiunii de entitate de interes public (art. 3 alin. (1)) textul un fond nestatal de pensii, a fost exclus. De asemenea, și din cadrul art. 15 alin. (5) a fost exclus textul menționat.

Totodată, a fost modificat și Codul contravențional, mai exact art. 3101 care reglementează sancțiunile pentru încălcarea legislației privind activitatea fondurilor de pensii facultative. Astfel, încălcarea legislației privind activitatea fondurilor de pensii facultative dacă aceasta nu vor constitui infracțiune manifestată prin:

  • prezentarea de către participant sau beneficiar a unor documente false sau întocmite greșit în vederea primirii înainte de termen a mijloacelor acumulate;
  • însușirea, în temeiul unor documente false sau întocmite greșit, a mijloacelor acumulate în fond;
  • acțiunea intenționată a administratorului, depozitarului activelor fondului sau entității de audit, ce a cauzat prejudicii participanților sau beneficiarilor)
  • utilizarea activelor fondurilor de pensii facultative în alte scopuri decât cele prevăzute de lege

se sancționează cu amendă de la 50 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Prezenta lege va intra în vigoare la data de 11 iunie 2023.

În Monitorul Oficial de astăzi, 11 mai 2023, a fost publicată Legea nr. 96 din 27 aprilie 2023 pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal, Legea contabilității nr. 113/2017, Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii etc.)

Ca urmare a modificărilor operate capitolul 10 titlul II din Codului fiscal a fost redenumit în Impozitarea fondurilor de pensii facultative. Potrivit noi redacții a art. 64 se consideră fonduri nestatale de pensii fondurile care sînt create şi care activează în baza Legii nr. 198/2020 privind fondurile de pensii facultative.

De asemenea, art.71 alin.(1) lit.p) din CF a fost expus în redacție nouă, potrivit căreia se consideră venituri ale nerezidenților obținute din Republica Moldova plățile efectuate de fondurile de pensii facultative rezidente. Subsecvent, prin prisma modificărilor operate la art. 103 alin. (1) pct. 12) din CF, se scutesc de TVA fără drept de deducere serviciile legate de administrarea organismelor de plasament colectiv și a fondurilor de pensii facultative.

Legea 96/2023 intervine și asupra Legii contabilității nr. 113/2017, în acest sens în definiția noțiunii de entitate de interes public (art. 3 alin. (1)) textul un fond nestatal de pensii, a fost exclus. De asemenea, și din cadrul art. 15 alin. (5) a fost exclus textul menționat.

Totodată, a fost modificat și Codul contravențional, mai exact art. 3101 care reglementează sancțiunile pentru încălcarea legislației privind activitatea fondurilor de pensii facultative. Astfel, încălcarea legislației privind activitatea fondurilor de pensii facultative dacă aceasta nu vor constitui infracțiune manifestată prin:

  • prezentarea de către participant sau beneficiar a unor documente false sau întocmite greșit în vederea primirii înainte de termen a mijloacelor acumulate;
  • însușirea, în temeiul unor documente false sau întocmite greșit, a mijloacelor acumulate în fond;
  • acțiunea intenționată a administratorului, depozitarului activelor fondului sau entității de audit, ce a cauzat prejudicii participanților sau beneficiarilor)
  • utilizarea activelor fondurilor de pensii facultative în alte scopuri decât cele prevăzute de lege

se sancționează cu amendă de la 50 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Prezenta lege va intra în vigoare la data de 11 iunie 2023.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...