37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Fondul pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei. Regulamentul a intrat în vigoare

Fondul pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei. Regulamentul a intrat în vigoare

14.03.2023213 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Regulamentul cu privire la activitatea Fondului pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei (FACEM), aprobat prin Hotărârea nr. 94 din 28 februarie 2023 a fost publicat în astăzi, 14 martie 2023, în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare.

Scopul Fondului constă în oferirea accesului ÎMM-urilor la finanțare accesibilă prin intermediul băncilor și organizațiilor de creditare nebancară eligibile.

Potrivit Regulamentului publicat, FACEM este organizat sub forma unei subdiviziuni interne în cadrul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), fără personalitate juridică distinctă. ODA va oferi entităților financiare partenere mijloace financiare din resursele financiare ale FACEM în baza contractelor încheiate cu acestea și în conformitate cu condițiile, termenele și limitele de finanțare stabilite.

Produsele de finanțare vor fi elaborate în conformitate cu prioritățile de politici publice stabilite de Guvern, obiectivele de dezvoltare a ÎMM stabilite de Ministerul Economiei, alte autorități ale administrației publice, condițiile stabilite de acordurile partenerilor de dezvoltare și/sau donatorilor. Produsele de finanțare vor fi oferite beneficiarilor prin intermediul entităților financiare partenere, în baza contractului de colaborare încheiat de ODA cu acestea și în limita resurselor financiare disponibile.

Beneficiar al produselor va deveni solicitantul, care întrunește următoarele condiții de eligibilitate:

1) este înregistrat în Registrul de stat al unităților de drept din Republica Moldova și nu este în proces de insolvabilitate, reorganizare sau lichidare;
2) nu are beneficiari efectivi înregistrați și/sau rezidenți ai jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență stabilite conform actelor normative ale autorității de supraveghere, precum și ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
3) nu are restanțe față de bugetul public național;
4) întrunește criteriile specifice de eligibilitate stabilite în produsele de finanțare.

Instrumentele de finanțare oferite de FACEM vor constitui: credite, compensare totală sau parțială a costurilor creditelor (dobânda, comisioane, taxe, prime de asigurare şi alte plăți aferente creditelor pe care trebuie să le suporte beneficiarul) sau alte mijloace de finanțare oferite întreprinderilor, din mijloacele financiare ale Fondului.

Documentul mai prevede că entitatea financiară parteneră evaluează cererea de finanțare a solicitantului în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data prezentării tuturor documentelor și a informațiilor necesare pentru evaluarea cererii. După aprobarea cererii de finanțare și emiterea deciziei de creditare, entitatea financiară parteneră transmite către ODA setul complet de acte aferent tranzacției, însoțit de o solicitare oficială de aprobare a finanțării.

În cazul deciziei de acceptare a finanțării, ODA va transfera entității financiare mijloacele financiare aferente sumei aprobate a tranzacției, în conformitate cu contractul de colaborare și produsele de finanțare.

Regulamentul cu privire la activitatea Fondului pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei (FACEM), aprobat prin Hotărârea nr. 94 din 28 februarie 2023 a fost publicat în astăzi, 14 martie 2023, în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare.

Scopul Fondului constă în oferirea accesului ÎMM-urilor la finanțare accesibilă prin intermediul băncilor și organizațiilor de creditare nebancară eligibile.

Potrivit Regulamentului publicat, FACEM este organizat sub forma unei subdiviziuni interne în cadrul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), fără personalitate juridică distinctă. ODA va oferi entităților financiare partenere mijloace financiare din resursele financiare ale FACEM în baza contractelor încheiate cu acestea și în conformitate cu condițiile, termenele și limitele de finanțare stabilite.

Produsele de finanțare vor fi elaborate în conformitate cu prioritățile de politici publice stabilite de Guvern, obiectivele de dezvoltare a ÎMM stabilite de Ministerul Economiei, alte autorități ale administrației publice, condițiile stabilite de acordurile partenerilor de dezvoltare și/sau donatorilor. Produsele de finanțare vor fi oferite beneficiarilor prin intermediul entităților financiare partenere, în baza contractului de colaborare încheiat de ODA cu acestea și în limita resurselor financiare disponibile.

Beneficiar al produselor va deveni solicitantul, care întrunește următoarele condiții de eligibilitate:

1) este înregistrat în Registrul de stat al unităților de drept din Republica Moldova și nu este în proces de insolvabilitate, reorganizare sau lichidare;
2) nu are beneficiari efectivi înregistrați și/sau rezidenți ai jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență stabilite conform actelor normative ale autorității de supraveghere, precum și ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
3) nu are restanțe față de bugetul public național;
4) întrunește criteriile specifice de eligibilitate stabilite în produsele de finanțare.

Instrumentele de finanțare oferite de FACEM vor constitui: credite, compensare totală sau parțială a costurilor creditelor (dobânda, comisioane, taxe, prime de asigurare şi alte plăți aferente creditelor pe care trebuie să le suporte beneficiarul) sau alte mijloace de finanțare oferite întreprinderilor, din mijloacele financiare ale Fondului.

Documentul mai prevede că entitatea financiară parteneră evaluează cererea de finanțare a solicitantului în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data prezentării tuturor documentelor și a informațiilor necesare pentru evaluarea cererii. După aprobarea cererii de finanțare și emiterea deciziei de creditare, entitatea financiară parteneră transmite către ODA setul complet de acte aferent tranzacției, însoțit de o solicitare oficială de aprobare a finanțării.

În cazul deciziei de acceptare a finanțării, ODA va transfera entității financiare mijloacele financiare aferente sumei aprobate a tranzacției, în conformitate cu contractul de colaborare și produsele de finanțare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...