37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Fondul pentru Antreprenoriat și Creștere a Economiei Moldovei. Cadrul normativ

Fondul pentru Antreprenoriat și Creștere a Economiei Moldovei. Cadrul normativ

05.10.2022160 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Economie a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii, prin care se propune completarea legii cu un nou articol.

Astfel, autorii propun completarea Legea nr.179/2016 cu articolul 131 - „Fondul pentru Antreprenoriat și Creștere a Economiei Moldovei”, care va asigura constituirea și stabilirea principiilor de bază privind activitatea fondului, și anume:

  • Fondul pentru accelerarea creșterii economiei Moldovei este creat și va funcționa în cadrul Instituției Publice Organizaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului" cu statut de subdiviziune internă, fără personalitate juridică;
  • Fondul are drept scop oferirea accesului întreprinderilor la finanțare accesibilă prin intermediul băncilor și organizațiilor de creditare nebancară eligibile;
  • Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului oferă mijloace financiare băncilor și organizațiilor de creditare nebancară eligibile din resursele financiare ale Fondului, în baza contractelor încheiate cu acestea și în conformitate cu limitele de finanțare stabilite;
  • Fondul este finanțat din alocările de la bugetul de stat, mijloacele financiare alocate de către partenerii de dezvoltare și/sau donatori (credite/împrumuturi, asistență financiară și tehnică, granturi), veniturile obținute din creditare și recreditare, uzufructul obținut din investirea mijloacelor financiare disponibile şi din alte surse legale;
  • Organizarea și funcționarea Fondului, precum și utilizarea mijloacelor financiare ale acestuia se stabilesc în regulamentul aprobat de Guvern.

Potrivit notei informative a proiectului, fondul va constitui un instrument alternativ de finanțare cu costuri reduse a proiectelor investiționale/de dezvoltare și extindere inițiate de întreprinderile mici și mijlocii (ÎMM).

Autorii consideră că modificările sunt necesare în vederea asigurării cadrului normativ primar privind constituirea fondului și reglementării principiilor de bază privind activitatea acestui (integrarea organizatorico-structurală în cadrul ODA, scopul constituirii, sursele de finanțare, cadrul normativ de organizare și funcționare). Motivația acestui instrument apare în situația în care accesul la finanțare rămâne una din principalele probleme cu care se confruntă ÎMM-urile.

Propunerile pot fi înaintate până la data de 14 octombrie persoanei responsabile pentru elaborarea proiectului: Neghină Silviu (șef adjunct Direcție dezvoltarea mediului de afaceri) Tel 022 250 633 / Email silviu.neghina@me.gov.md

Ministerul Economie a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii, prin care se propune completarea legii cu un nou articol.

Astfel, autorii propun completarea Legea nr.179/2016 cu articolul 131 - „Fondul pentru Antreprenoriat și Creștere a Economiei Moldovei”, care va asigura constituirea și stabilirea principiilor de bază privind activitatea fondului, și anume:

  • Fondul pentru accelerarea creșterii economiei Moldovei este creat și va funcționa în cadrul Instituției Publice Organizaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului" cu statut de subdiviziune internă, fără personalitate juridică;
  • Fondul are drept scop oferirea accesului întreprinderilor la finanțare accesibilă prin intermediul băncilor și organizațiilor de creditare nebancară eligibile;
  • Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului oferă mijloace financiare băncilor și organizațiilor de creditare nebancară eligibile din resursele financiare ale Fondului, în baza contractelor încheiate cu acestea și în conformitate cu limitele de finanțare stabilite;
  • Fondul este finanțat din alocările de la bugetul de stat, mijloacele financiare alocate de către partenerii de dezvoltare și/sau donatori (credite/împrumuturi, asistență financiară și tehnică, granturi), veniturile obținute din creditare și recreditare, uzufructul obținut din investirea mijloacelor financiare disponibile şi din alte surse legale;
  • Organizarea și funcționarea Fondului, precum și utilizarea mijloacelor financiare ale acestuia se stabilesc în regulamentul aprobat de Guvern.

Potrivit notei informative a proiectului, fondul va constitui un instrument alternativ de finanțare cu costuri reduse a proiectelor investiționale/de dezvoltare și extindere inițiate de întreprinderile mici și mijlocii (ÎMM).

Autorii consideră că modificările sunt necesare în vederea asigurării cadrului normativ primar privind constituirea fondului și reglementării principiilor de bază privind activitatea acestui (integrarea organizatorico-structurală în cadrul ODA, scopul constituirii, sursele de finanțare, cadrul normativ de organizare și funcționare). Motivația acestui instrument apare în situația în care accesul la finanțare rămâne una din principalele probleme cu care se confruntă ÎMM-urile.

Propunerile pot fi înaintate până la data de 14 octombrie persoanei responsabile pentru elaborarea proiectului: Neghină Silviu (șef adjunct Direcție dezvoltarea mediului de afaceri) Tel 022 250 633 / Email silviu.neghina@me.gov.md

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...