37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Fișa de conformitate a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va fi prezentată anual de către entitățile raportoare

Fișa de conformitate a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va fi prezentată anual de către entitățile raportoare

22.01.2021770 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Proiectul Ordinului cu privire la aprobarea formei și structurei fişei de conformitate este elaborat de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (SPCSB).

Proiectul Ordinului stabilește forma și structura fișei de conformitate, obligatorie pentru toate tipurile de entități raportoare conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Modul de raportare şi de primire a fişei de conformitate vor fi stabilite printr-un act normativ separat aprobat de către Serviciu care va reglementa procesele de raportare a oricărui tip de informații către Serviciu și, respectiv, modalitatea de stocare și arhivare a informației primite.

Scopul stabilirii fișei de conformitate în forma propusă este evaluarea gradului de conformitate a unei entități raportoare cu prevederile legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, prin completarea compartimentelor, entitatea raportoare va reflecta nivelul de implementare a legislației în domeniu. Totodată, datele conținute în fișa de conformitate vor putea fi utilizate de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în contextul supravegherii bazate pe risc.

Totodată, în temeiul proiectului menționat, Serviciul stabilește termenelede prezentare și cerințele privind completarea fișei de conformitate. Astfel entitățile raportoare vor prezenta anual fișa de conformitate a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în termen de pînă la 1 februarie a anului următor perioadei de gestiune.


Menționăm că potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017, entitățile raportoare sunt:
a) băncile specificate în Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor;
b) unitățile de schimb valutar (altele decît băncile);
c) societățile de registru, societățile de investiții, Depozitarul central unic, operatorii de piață, operatorii de sistem, asigurătorii (reasigurătorii), intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări persoane juridice, Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule, fondurile nestatale de pensii, organizaţiile de creditare nebancară, asociațiile de economii și împrumut, asociațiile centrale ale asociațiilor de economii și împrumut;
d) organizatorii jocurilor de noroc;
e) agenții imobiliari;
f) persoanele fizice și juridice care practică activități cu metale prețioase și pietre prețioase;
g) avocații, notarii și alți liber-profesioniști, în perioada participării, în numele clientului, la orice tranzacție financiară și imobiliară sau în perioada acordării asistenței pentru planificarea ori efectuarea tranzacțiilor pentru client ce țin, în ambele cazuri, de vînzarea-cumpărarea imobilelor, donația bunurilor, gestionarea mijloacelor financiare, valorilor mobiliare și altor bunuri ale clientului, deschiderea și gestionarea conturilor bancare, crearea și gestionarea persoanelor juridice, gestionarea bunurilor aflate în administrare fiduciară, precum și de procurarea și vînzarea acestora;
h) locatorii persoane juridice care care practică activitate de întreprinzător, cu excepția persoanelor prevăzute la lit. c), şi care transmit, în condițiile contractului de leasing, locatarilor, la solicitarea acestora, pentru o anumită perioadă, dreptul de posesiune și/sau de folosință asupra unui bun ai cărui proprietari sînt, cu sau fără transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului la expirarea contractului;
i) societățile de plată, societățile emitente de monedă electronică și furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;
j) furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016;
k) entitățile de audit, persoanele juridice și întreprinderile individuale care prestează servicii de contabilitate;
l) alte persoane fizice și juridice care comercializează bunuri în sumă de cel puțin 200000 de lei sau echivalentul acesteia numai în cazul în care plățile sînt efectuate în numerar, indiferent dacă tranzacția este efectuată printr-o operațiune sau prin mai multe operațiuni care par a avea legătură între ele.

Proiectul Ordinului cu privire la aprobarea formei și structurei fişei de conformitate este elaborat de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (SPCSB).

Proiectul Ordinului stabilește forma și structura fișei de conformitate, obligatorie pentru toate tipurile de entități raportoare conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Modul de raportare şi de primire a fişei de conformitate vor fi stabilite printr-un act normativ separat aprobat de către Serviciu care va reglementa procesele de raportare a oricărui tip de informații către Serviciu și, respectiv, modalitatea de stocare și arhivare a informației primite.

Scopul stabilirii fișei de conformitate în forma propusă este evaluarea gradului de conformitate a unei entități raportoare cu prevederile legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, prin completarea compartimentelor, entitatea raportoare va reflecta nivelul de implementare a legislației în domeniu. Totodată, datele conținute în fișa de conformitate vor putea fi utilizate de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în contextul supravegherii bazate pe risc.

Totodată, în temeiul proiectului menționat, Serviciul stabilește termenelede prezentare și cerințele privind completarea fișei de conformitate. Astfel entitățile raportoare vor prezenta anual fișa de conformitate a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în termen de pînă la 1 februarie a anului următor perioadei de gestiune.


Menționăm că potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017, entitățile raportoare sunt:
a) băncile specificate în Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor;
b) unitățile de schimb valutar (altele decît băncile);
c) societățile de registru, societățile de investiții, Depozitarul central unic, operatorii de piață, operatorii de sistem, asigurătorii (reasigurătorii), intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări persoane juridice, Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule, fondurile nestatale de pensii, organizaţiile de creditare nebancară, asociațiile de economii și împrumut, asociațiile centrale ale asociațiilor de economii și împrumut;
d) organizatorii jocurilor de noroc;
e) agenții imobiliari;
f) persoanele fizice și juridice care practică activități cu metale prețioase și pietre prețioase;
g) avocații, notarii și alți liber-profesioniști, în perioada participării, în numele clientului, la orice tranzacție financiară și imobiliară sau în perioada acordării asistenței pentru planificarea ori efectuarea tranzacțiilor pentru client ce țin, în ambele cazuri, de vînzarea-cumpărarea imobilelor, donația bunurilor, gestionarea mijloacelor financiare, valorilor mobiliare și altor bunuri ale clientului, deschiderea și gestionarea conturilor bancare, crearea și gestionarea persoanelor juridice, gestionarea bunurilor aflate în administrare fiduciară, precum și de procurarea și vînzarea acestora;
h) locatorii persoane juridice care care practică activitate de întreprinzător, cu excepția persoanelor prevăzute la lit. c), şi care transmit, în condițiile contractului de leasing, locatarilor, la solicitarea acestora, pentru o anumită perioadă, dreptul de posesiune și/sau de folosință asupra unui bun ai cărui proprietari sînt, cu sau fără transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului la expirarea contractului;
i) societățile de plată, societățile emitente de monedă electronică și furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;
j) furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016;
k) entitățile de audit, persoanele juridice și întreprinderile individuale care prestează servicii de contabilitate;
l) alte persoane fizice și juridice care comercializează bunuri în sumă de cel puțin 200000 de lei sau echivalentul acesteia numai în cazul în care plățile sînt efectuate în numerar, indiferent dacă tranzacția este efectuată printr-o operațiune sau prin mai multe operațiuni care par a avea legătură între ele.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...