37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Fără polițe de asigurare pe suport de hârtie. Ce a decis Guvernul

Fără polițe de asigurare pe suport de hârtie. Ce a decis Guvernul

29.06.20182.527 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În ședința Guvernului de astăzi, Guvernul a examinat Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Modificările aprobate la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, vor scuti persoanele asigurate de obligativitatea deținerii poliței de asigurare medicală pe suport de hârtie.

În acest sens, la articolul 231 din legea menționată, cuvintele „poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală” se substituie cu cuvintele „statutului de persoană asigurată care se acordă de către asigurător”. Acest fapt, va contribui la excluderea neclaritaților privind modalitatea de activare a poliței de asigurare.

Persoanele fizice care se includ în una din categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2 a Legii nr. 1593/2002, după data de 31 martie a anului de gestiune, vor achita, în termen de 30 de zile calendaristice de la data includerii în categoria respectivă, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, în cuantum proporţional numărului de zile ale anului de gestiune în care nu a avut statut de persoană asigurată, inclusiv numărul de zile calendaristice rămase pînă la finele anului de gestiune.

Pînă în prezent, în situația descrisă, aceștia achitau în cuantum proporţional numărului de luni complete rămase pînă la sfîrşitul anului de gestiune.

Întreprinzătorii individuali și gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. nu vor mai avea obligația prezentării anuale, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, a Dării de seamă fiscale unificată, dat fiind faptul că prevederile alin. (2) a art. 26 vor fi abrogate. Modificările rezultă din necesitatea ajustării prevederilor acestei legi, la modificările operate la Codul fiscal, dat fiind faptul că prevederile art. 92 alin.(7) ce stipula obligativitatea prezentării declarației unificate, au fost abrogate. 

Au fost aprobate de asemenea, modificările și completările propuse la Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală.

Modificările vizează categoriile de persoane neangajate, care sunt asigurate de Guvern și instituțiile abilitate de ținere a evidenței nominale a categoriilor de persoane asigurate de Guvern.

Articolul 4, se completează cu un nou aliniat (91), astfel încât acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală pentru copiii pînă la vîrsta de 18 ani, se va efectua în baza informației din Registrul de stat al populației.

Art. 6 al legii, va avea un nou cuprins, în conformitate cu excluderea poliței de asigurare medicală și introducerea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală.

Legea se va completa și cu un articol nou ce va reglementa evidența persoanelor fizice în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală.

Conform acestuia, fiecărei persoane fizice i se atribuie un număr de asigurare obligatorie de asistență medical, iar statutul persoanei fizice în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se confirmă prin interogarea electronică a sistemului informaţional al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, utilizând numărul de identificare de stat sau numărul de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Proiectul detaliat poate fi consultat aici.

În ședința Guvernului de astăzi, Guvernul a examinat Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Modificările aprobate la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, vor scuti persoanele asigurate de obligativitatea deținerii poliței de asigurare medicală pe suport de hârtie.

În acest sens, la articolul 231 din legea menționată, cuvintele „poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală” se substituie cu cuvintele „statutului de persoană asigurată care se acordă de către asigurător”. Acest fapt, va contribui la excluderea neclaritaților privind modalitatea de activare a poliței de asigurare.

Persoanele fizice care se includ în una din categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2 a Legii nr. 1593/2002, după data de 31 martie a anului de gestiune, vor achita, în termen de 30 de zile calendaristice de la data includerii în categoria respectivă, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, în cuantum proporţional numărului de zile ale anului de gestiune în care nu a avut statut de persoană asigurată, inclusiv numărul de zile calendaristice rămase pînă la finele anului de gestiune.

Pînă în prezent, în situația descrisă, aceștia achitau în cuantum proporţional numărului de luni complete rămase pînă la sfîrşitul anului de gestiune.

Întreprinzătorii individuali și gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. nu vor mai avea obligația prezentării anuale, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, a Dării de seamă fiscale unificată, dat fiind faptul că prevederile alin. (2) a art. 26 vor fi abrogate. Modificările rezultă din necesitatea ajustării prevederilor acestei legi, la modificările operate la Codul fiscal, dat fiind faptul că prevederile art. 92 alin.(7) ce stipula obligativitatea prezentării declarației unificate, au fost abrogate. 

Au fost aprobate de asemenea, modificările și completările propuse la Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală.

Modificările vizează categoriile de persoane neangajate, care sunt asigurate de Guvern și instituțiile abilitate de ținere a evidenței nominale a categoriilor de persoane asigurate de Guvern.

Articolul 4, se completează cu un nou aliniat (91), astfel încât acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală pentru copiii pînă la vîrsta de 18 ani, se va efectua în baza informației din Registrul de stat al populației.

Art. 6 al legii, va avea un nou cuprins, în conformitate cu excluderea poliței de asigurare medicală și introducerea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală.

Legea se va completa și cu un articol nou ce va reglementa evidența persoanelor fizice în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală.

Conform acestuia, fiecărei persoane fizice i se atribuie un număr de asigurare obligatorie de asistență medical, iar statutul persoanei fizice în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se confirmă prin interogarea electronică a sistemului informaţional al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, utilizând numărul de identificare de stat sau numărul de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Proiectul detaliat poate fi consultat aici.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...