37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Fără controale fiscale pentru perioadele precedente ale anului 2018

Fără controale fiscale pentru perioadele precedente ale anului 2018

17.08.201812.714 views

7

(4 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, 17 august 2018, a fost publicată Legea Parlamentului nr. 180 din 26 iulie 2018 cu privire la declararea voluntară și stimularea fiscală.

Conform art. 4 al legii enunțate subiecţii stimulării fiscale sunt considerați:

 • contribuabilii care au restanţe la amenzile aferente bugetului de stat sau fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală și la majorările de întîrziere (penalitățile) calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor și a altor plăți obligatorii aferente bugetului de stat, inclusiv la defalcările de la impozitele şi taxele de stat aferente bugetelor locale, potrivit cotelor procentuale stabilite conform legislației în vigoare, sau aferente fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, neachitate la data punerii în aplicare a prezentei legi, inclusiv amînate sau eșalonate conform legislației în vigoare, reflectate în sistemul de evidență al Serviciului Fiscal de Stat, inclusiv în evidența specială;
 • contribuabilii care au restanţe la amenzile aferente bugetului de stat și la majorările de întîrziere (penalitățile) calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor și a altor plăți obligatorii aferente bugetului de stat, neachitate la data punerii în aplicare a prezentei legi, inclusiv amînate sau eșalonate conform legislației în vigoare, reflectate în sistemul de evidență al Serviciului Vamal, inclusiv în evidența specială;
 • contribuabilii care au restanţe la amenzile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat și la majorările de întîrziere (penalitățile) calculate pentru neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale, neachitate la data punerii

Conform, art. 16 al legii, organele cu atribuții de administrare fiscală nu vor efectua controale asupra corectitudinii calculului, declarării şi achitării impozitelor, taxelor și a altor plăţi aferente bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat și primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2018, cu excepția controalelor efectuate în conformitate cu prevederile capitolului 111 din titlul V al Codului fiscal, prin aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice.

Astfel, conform art. 2263 al CF, subiecţi ai estimării prin metode indirecte sînt persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care depăşesc riscul minim acceptat, stabilit la art.22613 alin.(11). Acesta constutuie diferența în sumă de pînă la 300 mii lei între veniturile impozabile estimate calculate în baza situaţiei fiscale şi veniturile impozabile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit.

Atenție! Pentru perioadele fiscale de până la 1 ianuarie 2018, organele cu atribuţii de administrare fiscală efectuează controale la cererea contribuabilului şi/sau în caz de solicitare a restituirii taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a plăţilor efectuate în plus ori controale de contrapunere pentru confirmarea restituirii taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a plăţilor efectuate în plus de către un contribuabil, precum și la contribuabilii care au depus, după 1 iulie 2018, dări de seamă fiscale corectate pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2018.

Dispoziţiile privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului, emise pentru comiterea încălcării prevăzute la art. 253 alin. (1) din Codul fiscal privind neprezentarea documentelor aferente perioadelor de activitate de pînă la 1 ianuarie 2018 , vor fi anulate de către Serviciul Fiscal de Stat.

Controalele dispuse prin decizia organului cu atribuții de administrare fiscală pe marginea contestației contribuabilului, inclusiv pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2018, se vor efectua în modul general stabilit de legislația fiscală.

 

Prevederile legii nu se extind însă, asupra controalelor efectuate de către organele responsabile în limita strict necesară şi în scopul verificării autenticităţii actelor ce confirmă stagiul de cotizare şi venitul asigurat, în temeiul cererilor persoanelor care au solicitat stabilirea sau modificarea cuantumului pensiei.

Începând de astăzi și până și pînă la data de 20 decembrie 2018 inclusiv, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, măsurile de asigurare și/sau de executare silită se vor aplica cu următoarele particularități:

 • dispozițiile de suspendare a operațiunilor la conturile bancare, emise ca măsură de asigurare pentru nestingerea în termenul stabilit a obligațiilor fiscale la buget și/sau pentru urmărirea sumei debitoare a contribuabilului restanțier, în partea ce ține de majorări de întîrziere și/sau amenzi calculate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, se anulează de către organele emitente;
 • urmărirea restanțelor la majorări de întîrziere și la amenzi prin încasarea mijloacelor bănești, inclusiv în valută străină, de pe conturile bancare ale contribuabilului restanțier și/sau ale debitorului acestuia se aplică în partea ce ține de încasarea majorărilor de întîrziere și amenzilor calculate după data intrării în vigoare a prezentei legi;
 • urmărirea restanțelor la majorări de întîrziere și la amenzi prin ridicarea de la contribuabilul restanțier și/sau debitorul acestuia a mijloacelor bănești în numerar, inclusiv în valută străină, se aplică în partea ce ține de încasarea majorărilor de întîrziere și a amenzilor calculate după data intrării în vigoare a prezentei legi;
 • urmărirea restanțelor la majorări de întîrziere și la amenzi prin aplicarea sechestrelor și valorificarea bunurilor sechestrate și/sau gajate se aplică în partea ce ține de încasarea majorărilor de întîrziere și a amenzilor calculate după data intrării în vigoare a prezentei legi.

Tot începând de astăzi și pînă la data de 20 decembrie 2018, se suspendă acțiunile întreprinse de executorii judecătorești pentru executarea silită a obligațiilor fiscale sub formă de majorări de întîrziere și/sau amenzi calculate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Menționăm faptul că, prevederile prezentei legi nu limitează aplicarea prevederilor Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Începînd 1 ianuarie 2018, organele cu atribuţii de administrare fiscală îşi exercită pe deplin funcţiile de control, verificînd respectarea legislaţiei, cu excepțiile prevăzute în articolul 16 al LP nr. 180/2018.

Legea Parlamentului nr. 180 din 26 iulie 2018 cu privire la declararea voluntară și stimularea fiscal intră în vigoare astăzi.

În Monitorul Oficial de astăzi, 17 august 2018, a fost publicată Legea Parlamentului nr. 180 din 26 iulie 2018 cu privire la declararea voluntară și stimularea fiscală.

Conform art. 4 al legii enunțate subiecţii stimulării fiscale sunt considerați:

 • contribuabilii care au restanţe la amenzile aferente bugetului de stat sau fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală și la majorările de întîrziere (penalitățile) calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor și a altor plăți obligatorii aferente bugetului de stat, inclusiv la defalcările de la impozitele şi taxele de stat aferente bugetelor locale, potrivit cotelor procentuale stabilite conform legislației în vigoare, sau aferente fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, neachitate la data punerii în aplicare a prezentei legi, inclusiv amînate sau eșalonate conform legislației în vigoare, reflectate în sistemul de evidență al Serviciului Fiscal de Stat, inclusiv în evidența specială;
 • contribuabilii care au restanţe la amenzile aferente bugetului de stat și la majorările de întîrziere (penalitățile) calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor și a altor plăți obligatorii aferente bugetului de stat, neachitate la data punerii în aplicare a prezentei legi, inclusiv amînate sau eșalonate conform legislației în vigoare, reflectate în sistemul de evidență al Serviciului Vamal, inclusiv în evidența specială;
 • contribuabilii care au restanţe la amenzile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat și la majorările de întîrziere (penalitățile) calculate pentru neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale, neachitate la data punerii

Conform, art. 16 al legii, organele cu atribuții de administrare fiscală nu vor efectua controale asupra corectitudinii calculului, declarării şi achitării impozitelor, taxelor și a altor plăţi aferente bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat și primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2018, cu excepția controalelor efectuate în conformitate cu prevederile capitolului 111 din titlul V al Codului fiscal, prin aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice.

Astfel, conform art. 2263 al CF, subiecţi ai estimării prin metode indirecte sînt persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care depăşesc riscul minim acceptat, stabilit la art.22613 alin.(11). Acesta constutuie diferența în sumă de pînă la 300 mii lei între veniturile impozabile estimate calculate în baza situaţiei fiscale şi veniturile impozabile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit.

Atenție! Pentru perioadele fiscale de până la 1 ianuarie 2018, organele cu atribuţii de administrare fiscală efectuează controale la cererea contribuabilului şi/sau în caz de solicitare a restituirii taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a plăţilor efectuate în plus ori controale de contrapunere pentru confirmarea restituirii taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a plăţilor efectuate în plus de către un contribuabil, precum și la contribuabilii care au depus, după 1 iulie 2018, dări de seamă fiscale corectate pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2018.

Dispoziţiile privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului, emise pentru comiterea încălcării prevăzute la art. 253 alin. (1) din Codul fiscal privind neprezentarea documentelor aferente perioadelor de activitate de pînă la 1 ianuarie 2018 , vor fi anulate de către Serviciul Fiscal de Stat.

Controalele dispuse prin decizia organului cu atribuții de administrare fiscală pe marginea contestației contribuabilului, inclusiv pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2018, se vor efectua în modul general stabilit de legislația fiscală.

 

Prevederile legii nu se extind însă, asupra controalelor efectuate de către organele responsabile în limita strict necesară şi în scopul verificării autenticităţii actelor ce confirmă stagiul de cotizare şi venitul asigurat, în temeiul cererilor persoanelor care au solicitat stabilirea sau modificarea cuantumului pensiei.

Începând de astăzi și până și pînă la data de 20 decembrie 2018 inclusiv, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, măsurile de asigurare și/sau de executare silită se vor aplica cu următoarele particularități:

 • dispozițiile de suspendare a operațiunilor la conturile bancare, emise ca măsură de asigurare pentru nestingerea în termenul stabilit a obligațiilor fiscale la buget și/sau pentru urmărirea sumei debitoare a contribuabilului restanțier, în partea ce ține de majorări de întîrziere și/sau amenzi calculate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, se anulează de către organele emitente;
 • urmărirea restanțelor la majorări de întîrziere și la amenzi prin încasarea mijloacelor bănești, inclusiv în valută străină, de pe conturile bancare ale contribuabilului restanțier și/sau ale debitorului acestuia se aplică în partea ce ține de încasarea majorărilor de întîrziere și amenzilor calculate după data intrării în vigoare a prezentei legi;
 • urmărirea restanțelor la majorări de întîrziere și la amenzi prin ridicarea de la contribuabilul restanțier și/sau debitorul acestuia a mijloacelor bănești în numerar, inclusiv în valută străină, se aplică în partea ce ține de încasarea majorărilor de întîrziere și a amenzilor calculate după data intrării în vigoare a prezentei legi;
 • urmărirea restanțelor la majorări de întîrziere și la amenzi prin aplicarea sechestrelor și valorificarea bunurilor sechestrate și/sau gajate se aplică în partea ce ține de încasarea majorărilor de întîrziere și a amenzilor calculate după data intrării în vigoare a prezentei legi.

Tot începând de astăzi și pînă la data de 20 decembrie 2018, se suspendă acțiunile întreprinse de executorii judecătorești pentru executarea silită a obligațiilor fiscale sub formă de majorări de întîrziere și/sau amenzi calculate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Menționăm faptul că, prevederile prezentei legi nu limitează aplicarea prevederilor Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Începînd 1 ianuarie 2018, organele cu atribuţii de administrare fiscală îşi exercită pe deplin funcţiile de control, verificînd respectarea legislaţiei, cu excepțiile prevăzute în articolul 16 al LP nr. 180/2018.

Legea Parlamentului nr. 180 din 26 iulie 2018 cu privire la declararea voluntară și stimularea fiscal intră în vigoare astăzi.

Comentarii

 1. Diana spune:

  Cum sa inteleg daca prezentam corectari la Dari de seama pe 2018 se efectueaza control? 

  1. Rabovila Irina spune:

   Pentru perioada fiscală a anului 2018 (1 ianuarie-până în prezent) SFS va efectua controale fiscale în mod obișnuit.
   Se are în vedere controalele fiscale pentru perioadele precedente, adică de la 1 ianuarie 2018 …în urmă.
   Dacă ați depus o dare de seamă de corectare a perioadelor fiscale de pînă la 1 ianuarie 2018, după 1 iulie 2018, atunci SFS poate iniția controlul.
   De asemenea și în cazul solicitării restituirii taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a plăţilor efectuate în plus ori controale de contrapunere pentru confirmarea restituirii taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a plăţilor efectuate în plus de către un contribuabil.
   Sper că am fost explicită! 🙂

    

   1. Anonim spune:

    scajite , ia pravilino poniala cto esli sdaes correctirovku avtimatom popadaes pod nalogovuiu provercu???

   2. ION spune:

    Control ce efectuaza numai la darea de seama corectata ori control total pe toti anii

 2. Elena spune:

  Daca intreprinderea are amenda aplicata la data de 24 august 2018 cade sub incidenta  acestei legii sau nu?

 3. I spune:

  Daca  intreprinderea se inchide atunci controlul se faca de la 01.01.18 pina in prezent sau ultimii 4-6 ani

 4. Ludmila spune:

  Deci, dacă întreprinderea a avut datorii și ele au fost achitate dar cu întarziere și din acest motiv au apărut amenzi  și penalități, legea prevede anularea acestor amenzi și penalități? 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...