37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Facilități fiscale și vamale pentru cetățenii care revin definitiv în țară

Facilități fiscale și vamale pentru cetățenii care revin definitiv în țară

29.04.2022373 views
(2 voturi, medie: 4,00 din 5)
Se încarcă...

Proiectul de lege privind acordarea unor facilități fiscale și vamale pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica Moldova elaborat de către Președintele Republicii Moldova a fost înregistrat în Parlament.

Prin acest proiect se propune acordarea unor facilități fiscale și vamale la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mijloacelor de transport clasificate la poziția tarifară 8703, inclusiv a bunurilor de uz personal, cu scutire de plata drepturilor de import la prezentarea documentelor confirmative și cu respectarea următoarelor condiții:

- termenul de exploatare a mijlocului de transport nu este mai mare de 7 ani, din momentul fabricării;
- valoarea în vamă a mijlocului de transport nu depășește 400 000 lei;
- capacitatea cilindrică a motorului mijlocului de transport nu depășește:
2000 cm3 în cazul autovehiculelor de la pozițiile tarifare: 870321, 870322, 870323, 870331, 870332 sau 2500 cm3 în cazul autovehiculelor de la pozițiile tarifare 870340, 87035000, 870360, 870370000;
- mijlocul de transport nu prezintă defecte şi/sau deteriorări vizibile generate de accidente în traficul rutier sau de forță majoră;
- mijlocul de transport nu este destinat activității comerciale sau de producție.

Potrivit inițiativei, beneficiarii facilităților pot fi persoanele fizice care respectă următoarele criterii:

  • dețin cetățenia Republicii Moldova și au atins vârsta de 18 ani;
  • dispun de permis de ședere permanentă sau provizorie în afara teritoriului Republica Moldova și/sau dețin dovada achitării taxelor și impozitelor la statul în care s-a aflat, care se confirmă prin document eliberat de autoritățile competente ale statului respectiv;
  • în ultimele 48 de luni calendaristice de la depunerea cererii prealabile, s-au aflat cumulativ cel puțin 36 de luni calendaristice în afara teritoriului Republicii Moldova;
  • dețin permis de conducere perfectat pe numele lor, valabil pentru categoria din care face parte mijlocul de transport supus scutirilor;
  • a prezentat organului vamal documentele confirmative, inclusiv declarațiile pe proprie răspundere și cererea prealabilă.

Totodată, prin proiectul înaintat se propune instituirea unor interdicții pe care trebuie să le respecte beneficiarul de scutire de plata drepturilor de import: se interzice comercializarea, gajarea, donația, darea în locațiune, uzufruct, leasing sau orice altă formă de dare în posesie ori folosință a mijloacelor de transport importate în temeiul prezentei legi, până la expirarea termenului de 5 ani de la data beneficierii de scutire de drepturile de import, cu excepția cazului achitării anticipate a acestora.

De asemenea, în scopul asigurării respectării interdicțiilor menționate supra, se propune completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 cu un articol care să sancționeze nerespectarea restricțiilor de înstrăinare a mijlocului de transport care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul facilităților fiscale și vamale reglementate de prezenta lege.

Proiectul de lege privind acordarea unor facilități fiscale și vamale pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica Moldova elaborat de către Președintele Republicii Moldova a fost înregistrat în Parlament.

Prin acest proiect se propune acordarea unor facilități fiscale și vamale la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mijloacelor de transport clasificate la poziția tarifară 8703, inclusiv a bunurilor de uz personal, cu scutire de plata drepturilor de import la prezentarea documentelor confirmative și cu respectarea următoarelor condiții:

- termenul de exploatare a mijlocului de transport nu este mai mare de 7 ani, din momentul fabricării;
- valoarea în vamă a mijlocului de transport nu depășește 400 000 lei;
- capacitatea cilindrică a motorului mijlocului de transport nu depășește:
2000 cm3 în cazul autovehiculelor de la pozițiile tarifare: 870321, 870322, 870323, 870331, 870332 sau 2500 cm3 în cazul autovehiculelor de la pozițiile tarifare 870340, 87035000, 870360, 870370000;
- mijlocul de transport nu prezintă defecte şi/sau deteriorări vizibile generate de accidente în traficul rutier sau de forță majoră;
- mijlocul de transport nu este destinat activității comerciale sau de producție.

Potrivit inițiativei, beneficiarii facilităților pot fi persoanele fizice care respectă următoarele criterii:

  • dețin cetățenia Republicii Moldova și au atins vârsta de 18 ani;
  • dispun de permis de ședere permanentă sau provizorie în afara teritoriului Republica Moldova și/sau dețin dovada achitării taxelor și impozitelor la statul în care s-a aflat, care se confirmă prin document eliberat de autoritățile competente ale statului respectiv;
  • în ultimele 48 de luni calendaristice de la depunerea cererii prealabile, s-au aflat cumulativ cel puțin 36 de luni calendaristice în afara teritoriului Republicii Moldova;
  • dețin permis de conducere perfectat pe numele lor, valabil pentru categoria din care face parte mijlocul de transport supus scutirilor;
  • a prezentat organului vamal documentele confirmative, inclusiv declarațiile pe proprie răspundere și cererea prealabilă.

Totodată, prin proiectul înaintat se propune instituirea unor interdicții pe care trebuie să le respecte beneficiarul de scutire de plata drepturilor de import: se interzice comercializarea, gajarea, donația, darea în locațiune, uzufruct, leasing sau orice altă formă de dare în posesie ori folosință a mijloacelor de transport importate în temeiul prezentei legi, până la expirarea termenului de 5 ani de la data beneficierii de scutire de drepturile de import, cu excepția cazului achitării anticipate a acestora.

De asemenea, în scopul asigurării respectării interdicțiilor menționate supra, se propune completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 cu un articol care să sancționeze nerespectarea restricțiilor de înstrăinare a mijlocului de transport care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul facilităților fiscale și vamale reglementate de prezenta lege.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...