37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Extrasul de cont poate servi drept document confirmativ pentru restituirea TVA

Extrasul de cont poate servi drept document confirmativ pentru restituirea TVA

14.04.2022665 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În ședința de ieri Guvernul a aprobat proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2013. Mai exact, proiectul prevede completarea Regulamentului la pct. 32 subpuctul 2) litera b), astfel, după cuvintele „documentele de plată” se introduce sintagma „/extrasele de cont (în lipsa documentelor de plată)”.

Necesitatea completării Hotărârii a fost condiționată de dificultatea cu care se confruntă exportatorii de servicii, în special din domeniul IT, la confirmarea dreptului la restituirea TVA pentru serviciile prestate.

Conform redacției actuale a Regulamentului, pentru confirmarea dreptului la restituirea TVA, subiectul urmează să prezinte documentele de plată ce confirmă achitarea serviciilor de către nerezident. Or, în condițiile specifice activității de prestare a serviciilor prin intermediul mijloacelor electronice la export, presupunând lipsa contractelor directe între prestator-rezident și beneficiar-nerezident, nu este prevăzută prezentarea de către beneficiar a documentelor de plată. 

În acest sens, în vederea asigurării posibilității confirmării dreptului de restituire TVA în cazul serviciilor la export, s-a decis completarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoare adăugată cu extras de cont, în calitate de document confirmativ.

În ședința de ieri Guvernul a aprobat proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2013. Mai exact, proiectul prevede completarea Regulamentului la pct. 32 subpuctul 2) litera b), astfel, după cuvintele „documentele de plată” se introduce sintagma „/extrasele de cont (în lipsa documentelor de plată)”.

Necesitatea completării Hotărârii a fost condiționată de dificultatea cu care se confruntă exportatorii de servicii, în special din domeniul IT, la confirmarea dreptului la restituirea TVA pentru serviciile prestate.

Conform redacției actuale a Regulamentului, pentru confirmarea dreptului la restituirea TVA, subiectul urmează să prezinte documentele de plată ce confirmă achitarea serviciilor de către nerezident.Or, în condițiile specifice activității de prestare a serviciilor prin intermediul mijloacelor electronice la export, presupunând lipsa contractelor directe între prestator-rezident și beneficiar-nerezident, nu este prevăzută prezentarea de către beneficiar a documentelor de plată. 

În acest sens, în vederea asigurării posibilității confirmării dreptului de restituire TVA în cazul serviciilor la export, s-a decis completarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoare adăugată cu extras de cont, în calitate de document confirmativ.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...