37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Experții în domeniul auditului intern din Ministerul Finanțelor al Letoniei vor împărtăși experiența lor cu experții Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

Experții în domeniul auditului intern din Ministerul Finanțelor al Letoniei vor împărtăși experiența lor cu experții Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

28.08.2019501 views Ministerul Finanțelor
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

La 08 august 2019 a început implementarea noului proiect de cooperare „Dezvoltarea sistemelor eficiente de control intern și audit intern în Republica Moldova”. Experți de nivel înalt în auditul intern din cadrul Ministerului Finanțelor din Letonia își vor împărtăși experiența și practicile lor privind Auditul Performanței și Auditul Guvernanței Tehnologiei Comunicațiilor și Informației în scop de a consolida sistemul de control intern și auditul intern, precum și a dezvolta metodologia de audit intern din Republica Moldova.

Adițional, vor fi organizate discuții cu conducătorii autorităților publice și cu alte părți interesate relevante, precum și o vizită de studiu pentru experți în audit intern din Moldova în Letonia pentru a explica rolul funcției de audit intern și sistemului de control intern managerial în administrația publică.

În rezultatul implementării proiectului, vor fi promovate principii de guvernare eficientă și vor fi consolidate capacitățile auditorilor interni din Republica Moldova. În plus, vor fi dezvoltate ghiduri privind auditul performanței și auditul guvernanței tehnologiei comunicațiilor și informației, vor fi îmbunătățite cunoștințele și abilitățile auditorilor interni și vor fi promovate principiile unui sistem de control intern managerial efectiv. În sfârșit, va fi îmbunătățită cooperarea internațională fructuoasă între cele două state.

Un sistem de control intern puternic și un management financiar solid, în orice organizație, reprezintă o măsură preventivă și o precondiție pentru eficientizarea cheltuielilor publice și reducerea riscurilor de corupție. Funcția de audit intern joacă un rol important în evaluarea sistemului de control intern managerial al instituției, contribuind la îmbunătățirea activităților de control existente și / sau la introducerea de controale suplimentare în cadrul instituției.

Letonia este un exemplu, pentru că a modernizat aranjamentele de control intern pe baza ghidurilor recunoscute la nivel internațional ale controlului intern și a cadrelor și principiilor administrației publice, managementului financiar, guvernanței bugetare și guvernanței publice. Accentul se pune pe obiective și managementul performanței, riscuri și guvernanță în general, precum și calitatea furnizării serviciilor și eficiența costurilor. Controlul Finanțelor Publice Interne (PIFC) este parte integrantă și vitală a sistemului de guvernare modernă din Letonia.

Proiectul a primit finanțare pentru cooperare din partea Ministerului Afacerilor Externe al Letoniei în cadrul unui concurs de finanțare „Suport pentru cooperarea cu țările destinatare selectate de Republica Letonia”, care are ca obiectiv sprijinirea implementării proiectelor de cooperare cu țările Parteneriatului Estic ale Uniunii Europene – Georgia, Republica Moldova și Ucraina, precum și țări specifice din Asia Centrală – Kirghizstan, Tadjikistan, Uzbekistan, în conformitate cu Ghidul privind politica de cooperare pentru dezvoltare 2016-2020.

Proiectul „Dezvoltarea sistemelor eficiente de control intern și audit intern în Republica Moldova” va fi implementat de Ministerul Finanțelor Letoniei în perioada 08 august – 15 noiembrie 2019.

Suma totală a proiectului este de 41 461 EUR. Proiectul este finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Letoniei și cofinanțat de Ministerul Finanțelor al Letoniei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...