37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Executivul a aprobat noi prevederi privind salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară

Executivul a aprobat noi prevederi privind salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară

08.06.2023241 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Diferențierea salariilor de funcție sau salariilor tarifare în raport cu calificarea, gradul de pregătire profesională și de competență al salariatului, precum și cu gradul de răspundere pe care îl implică funcțiile sau lucrările executate și complexitatea lor se va efectua gradual, pornind de la salariul minim.

Guvernul a aprobat, în cadrul ședinței de ieri, proiectul cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară, elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în scopul eliminării neclarităților în procesul de implementare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2002.

Astfel, se prevede completarea actului normativ cu un nou punct (22) care va stabili că intervalul pentru stabilirea salariilor, prevăzut la anexa 4, se va reexamina de organul central de specialitate al administrației publice în domeniul muncii anual la fiecare modificare a salariului minim pe țară. Concomitent, în cazul întreprinderilor de stat, municipale, al societăților pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de stat, al entităților monopoliste și al autorităților și instituțiilor publice la autogestiune cuantumul salariului suplimentar plătit din fondul de salarizare nu va depăși 100 % din salariul de funcție al angajatului, iar pentru personalul care realizează activități de servicii în tehnologia informației și de servicii informatice, cuantumul salariului suplimentar al angajatului nu va depăși 150 % din salariul de funcție.

În același timp, se prevede concretizarea componentelor salariale ce nu vor fi incluse în cuantumul total limitat al conducătorului întreprinderilor de stat, municipale, ai societăților pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de stat și ai entităților monopoliste și al conducătorilor autorităților și instituțiilor publice la autogestiune. Respectiv, cuantumul lunar total al salariului conducătorului nu include premiile unice acordate la datele jubiliare personale, cu prilejul sărbătorilor profesionale și al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, recompensa în baza rezultatelor activității anuale a unității, precum și nici ajutorul material.

Adițional, conținutul HG nr.743/2002 se propune a fi modificat în vederea clarificării limitării mărimii cumulate a premiilor și a plăților cu caracter unic acordate pe parcursul unui an conducătorilor autorităților și instituțiilor publice la autogestiune, de la bugetul de stat și cuantumului maxim al premiului anual sau recompensei anuale acordate în condițiile art. 138 din Codul muncii pentru rezultatele activității economico-financiare, ce nu va putea depăși 50 la sută din salariul de funcție lunar.

O altă prevedere se referă modificarea anexei nr. 4 la HG nr. 743/2002, mai exact completarea notei acesteia cu un nou punct care prevede că intervalul pentru stabilirea salariilor tarifare/de funcție calculate aplicând coeficientul de complexitate pe tipuri de lucrări și ramuri ale economiei naționale cu valoarea 1,00 este obligatoriu de aplicat de către întreprinderile de stat, municipale, societățile pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de stat, entitățile monopoliste, autoritățile și instituțiile publice la autogestiune. Pentru celelalte unități are un caracter orientativ în procesul de negociere a părților.

Diferențierea salariilor de funcție sau salariilor tarifare în raport cu calificarea, gradul de pregătire profesională și de competență al salariatului, precum și cu gradul de răspundere pe care îl implică funcțiile sau lucrările executate și complexitatea lor se va efectua gradual, pornind de la salariul minim.

Guvernul a aprobat, în cadrul ședinței de ieri, proiectul cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară, elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în scopul eliminării neclarităților în procesul de implementare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2002.

Astfel, se prevede completarea actului normativ cu un nou punct (22) care va stabili că intervalul pentru stabilirea salariilor, prevăzut la anexa 4, se va reexamina de organul central de specialitate al administrației publice în domeniul muncii anual la fiecare modificare a salariului minim pe țară. Concomitent, în cazul întreprinderilor de stat, municipale, al societăților pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de stat, al entităților monopoliste și al autorităților și instituțiilor publice la autogestiune cuantumul salariului suplimentar plătit din fondul de salarizare nu va depăși 100 % din salariul de funcție al angajatului, iar pentru personalul care realizează activități de servicii în tehnologia informației și de servicii informatice, cuantumul salariului suplimentar al angajatului nu va depăși 150 % din salariul de funcție.

În același timp, se prevede concretizarea componentelor salariale ce nu vor fi incluse în cuantumul total limitat al conducătorului întreprinderilor de stat, municipale, ai societăților pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de stat și ai entităților monopoliste și al conducătorilor autorităților și instituțiilor publice la autogestiune. Respectiv, cuantumul lunar total al salariului conducătorului nu include premiile unice acordate la datele jubiliare personale, cu prilejul sărbătorilor profesionale și al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, recompensa în baza rezultatelor activității anuale a unității, precum și nici ajutorul material.

Adițional, conținutul HG nr.743/2002 se propune a fi modificat în vederea clarificării limitării mărimii cumulate a premiilor și a plăților cu caracter unic acordate pe parcursul unui an conducătorilor autorităților și instituțiilor publice la autogestiune, de la bugetul de stat și cuantumului maxim al premiului anual sau recompensei anuale acordate în condițiile art. 138 din Codul muncii pentru rezultatele activității economico-financiare, ce nu va putea depăși 50 la sută din salariul de funcție lunar.

O altă prevedere se referă modificarea anexei nr. 4 la HG nr. 743/2002, mai exact completarea notei acesteia cu un nou punct care prevede că intervalul pentru stabilirea salariilor tarifare/de funcție calculate aplicând coeficientul de complexitate pe tipuri de lucrări și ramuri ale economiei naționale cu valoarea 1,00 este obligatoriu de aplicat de către întreprinderile de stat, municipale, societățile pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de stat, entitățile monopoliste, autoritățile și instituțiile publice la autogestiune. Pentru celelalte unități are un caracter orientativ în procesul de negociere a părților.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...