37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Executarea creanțelor bănești de către SFS. Regulamentul intră în vigoare astăzi

Executarea creanțelor bănești de către SFS. Regulamentul intră în vigoare astăzi

19.04.20191.801 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În ediția de astăzi, 19.04.2019, a Monitorului Oficial, a fost publicat Ordinul SFS 163 din 5 aprilie 2019 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de executare a creanțelor bănești.

Regulamentul stabilește regulile pentru executarea creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public, modul de prezentare către SFS a mandatului de executare și actele care se anexează.
Prevederile Regulamentului, nu se aplică pentru executarea creanțelor bănești bazate pe dreptul statului de a percepe impozite, taxe și alte plăți cărora li se aplică prevederile Codului fiscal și pentru executarea creanțelor bănești care rezultă din raporturile juridice de drept privat la care participă autoritățile publice, precum și din raporturile juridice ale autorităților publice care acționează în baza Codului contravențional sau Codului penal.

Trebuie să cunoșteți că, executarea crențelor bănești se inițiază la prezentarea mandatului de executare.
Astfel, autoritatea publică îndreptățită să revendice dreptul supus executării emite prentru autoritatea de executare - SFS – un mandat de executare, modelul căruia e prezentat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

Executarea crențelor bănești se efectuează de către SFS în conformitate cu prevederile titlului V cap. 9 din CF, care se aplică suplimentar la prevederile Codului administrativ al RM.

Prezentarea mandatului de executare este codiționată de cîteva aspecte:

- existența unui act administrativ individual care obligă debitorul să realizeze obligația bănească sau un contract administrativ care obligă la realizarea unei obligații bănești supuse executării imediate;

- obligația este scadentă; sau

- debitorul, după trecerea termenului de scadență a fost somat să realizeze obligația bănească în termen de o săptămână și există confirmarea că debitorul a recepționat somația.

Mandatul de executare se transmite pe suport de hârtie la SFS (adresa: mun. Chișinău, str. C. Tănase 9) cu anexarea tuturor actelor confirmative.

Mandatele de executare sunt supuse evidenței și digitizării de către Direcția generală organizare deservire și gestionare arierate. De asemenea, madatele de executare vor fi înregistrate în Registrul mandatelor de executare (anexa nr. 2 la Regulament).

Ținem să vă mai informăm că, executarea obligației bănești se face în zile lucrătoare între orele 06:00 22:00. Duminica, în zilele de sărbătoare nelucrătoare, precum și noaptea (între orele 22:00 și 06:00) nu este permisă executarea, cu excepția cazului în care există riscul ca măsura să fie sortită eșecului sau îngreunată în mod substațial dacă aceasta nu se va efectua.

În cazul executării creanțelor bănești în calitate de debitor poate fi:

  • debitorul principal – persoana care datorează o prestație, sau
  • debitorul garant – persoana care răspunde personal pentru prestația altuia.

În situația în care, legea nu prevede altfel, executarea se poate îndrepta spre debitorul garant doar în măsura în care nu a putut fi realizată de către debitorul principal sau dacă există motive specifice pentru a considera că executarea de către debitorul principal să nu ducă la vreun rezultat.

SFS este în drept să aplice una sau mai multe modalități de executare a obligației bănești, care se efectuează în conformitate cu art. 197 – 205 din CF, inclusiv ținînd cont de prevederile art. 196 alin. (5) CF, care stabilește că:

(5) Serviciul Fiscal de Stat este în drept să aplice una sau mai multe modalităţi de executare silită a obligaţiei fiscale. Executarea silită a obligaţiei fiscale în modul prevăzut la art.194 alin.(1) lit.b), c) şi d) se face în temeiul unei hotărîri emise de conducerea Serviciului Fiscal de Stat pe un formular tipizat aprobat de Serviciul Fiscal de Stat, care are valoare de document executoriu.

Conform art. 194 CF, modalităţile de executare silită a obligaţiei fiscale sunt:

a) încasarea mijloacelor băneşti, inclusiv în valută străină, de pe conturile bancare ale contribuabilului, cu excepţia celor de pe conturile de credit şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social);

b) ridicarea de la contribuabil a mijloacelor băneşti în numerar, inclusiv în valută străină;

c) urmărire a bunurilor contribuabilului, cu excepţia celor consemnate la lit.a) şi b);

d) urmărire a datoriilor debitoare ale contribuabililor prin modalităţile prevăzute la lit. a), b) şi c).

Urmărirea bunurilor se face prin sechestrare, comercializare şi ridicare.

Prevederile Ordinului nr. 163 din 05.04.2019 intră în vigoare astăzi.

În ediția de astăzi, 19.04.2019, a Monitorului Oficial, a fost publicat Ordinul SFS 163 din 5 aprilie 2019 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de executare a creanțelor bănești.

Regulamentul stabilește regulile pentru executarea creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public, modul de prezentare către SFS a mandatului de executare și actele care se anexează.
Prevederile Regulamentului, nu se aplică pentru executarea creanțelor bănești bazate pe dreptul statului de a percepe impozite, taxe și alte plăți cărora li se aplică prevederile Codului fiscal și pentru executarea creanțelor bănești care rezultă din raporturile juridice de drept privat la care participă autoritățile publice, precum și din raporturile juridice ale autorităților publice care acționează în baza Codului contravențional sau Codului penal.

Trebuie să cunoșteți că, executarea crențelor bănești se inițiază la prezentarea mandatului de executare.
Astfel, autoritatea publică îndreptățită să revendice dreptul supus executării emite prentru autoritatea de executare - SFS – un mandat de executare, modelul căruia e prezentat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

Executarea crențelor bănești se efectuează de către SFS în conformitate cu prevederile titlului V cap. 9 din CF, care se aplică suplimentar la prevederile Codului administrativ al RM.

Prezentarea mandatului de executare este codiționată de cîteva aspecte:

- existența unui act administrativ individual care obligă debitorul să realizeze obligația bănească sau un contract administrativ care obligă la realizarea unei obligații bănești supuse executării imediate;

- obligația este scadentă; sau

- debitorul, după trecerea termenului de scadență a fost somat să realizeze obligația bănească în termen de o săptămână și există confirmarea că debitorul a recepționat somația.

Mandatul de executare se transmite pe suport de hârtie la SFS (adresa: mun. Chișinău, str. C. Tănase 9) cu anexarea tuturor actelor confirmative.

Mandatele de executare sunt supuse evidenței și digitizării de către Direcția generală organizare deservire și gestionare arierate. De asemenea, madatele de executare vor fi înregistrate în Registrul mandatelor de executare (anexa nr. 2 la Regulament).

Ținem să vă mai informăm că, executarea obligației bănești se face în zile lucrătoare între orele 06:00 22:00. Duminica, în zilele de sărbătoare nelucrătoare, precum și noaptea (între orele 22:00 și 06:00) nu este permisă executarea, cu excepția cazului în care există riscul ca măsura să fie sortită eșecului sau îngreunată în mod substațial dacă aceasta nu se va efectua.

În cazul executării creanțelor bănești în calitate de debitor poate fi:

  • debitorul principal – persoana care datorează o prestație, sau
  • debitorul garant – persoana care răspunde personal pentru prestația altuia.

În situația în care, legea nu prevede altfel, executarea se poate îndrepta spre debitorul garant doar în măsura în care nu a putut fi realizată de către debitorul principal sau dacă există motive specifice pentru a considera că executarea de către debitorul principal să nu ducă la vreun rezultat.

SFS este în drept să aplice una sau mai multe modalități de executare a obligației bănești, care se efectuează în conformitate cu art. 197 – 205 din CF, inclusiv ținînd cont de prevederile art. 196 alin. (5) CF, care stabilește că:

(5) Serviciul Fiscal de Stat este în drept să aplice una sau mai multe modalităţi de executare silită a obligaţiei fiscale.Executarea silită a obligaţiei fiscale în modul prevăzut la art.194 alin.(1) lit.b), c) şi d) se face în temeiul unei hotărîri emise de conducerea Serviciului Fiscal de Stat pe un formular tipizat aprobat de Serviciul Fiscal de Stat, care are valoare de document executoriu.

Conform art. 194 CF, modalităţile de executare silită a obligaţiei fiscale sunt:

a) încasarea mijloacelor băneşti, inclusiv în valută străină, de pe conturile bancare ale contribuabilului, cu excepţia celor de pe conturile de credit şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social);

b) ridicarea de la contribuabil a mijloacelor băneşti în numerar, inclusiv în valută străină;

c) urmărire a bunurilor contribuabilului, cu excepţia celor consemnate la lit.a) şi b);

d) urmărire a datoriilor debitoare ale contribuabililor prin modalităţile prevăzute la lit. a), b) şi c).

Urmărirea bunurilor se face prin sechestrare, comercializare şi ridicare.

Prevederile Ordinului nr. 163 din 05.04.2019 intră în vigoare astăzi.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...