37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022

18.01.2023335 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în anul 2022, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 33796,1 mil. lei sau 98,8% din planul anual precizat de 34200,6 mil. lei.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 18573,3 mil. lei sau 100,1% din suma anuală prevăzută de 18553,0 mil. lei. Suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creștere cu 2349,5 mil. lei sau cu 14,5% faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2021.

Alte venituri au fost încasate în sumă de 428,7 mil. lei. Partea preponderentă din suma totală a altor venituri sau 420,8 mil. lei o constituie partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei, care a fost în creştere comparativ cu perioada respectivă a anului precedent cu 43,8%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 14794,0 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

 - 10362,6 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 98,8% din suma anuală precizată de 10483,2 mil. lei, iar faţă de perioada similară a anului precedent au fost cu 2477,9 mil. lei sau cu 31,4% mai mari;

- 4431,5 mil. lei - destinate acoperirii deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat și au constituit 92,0% din planul anual stabilit.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 33745,1 mil. lei sau 98,7% din suma anuală precizată de 34200,6 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în aceiaşi perioadă a anului 2021, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat executate în perioada raportată a anului curent a fost mai mare cu 6558,3 mil. lei sau cu 24,1%.

În anul 2022, veniturile totale au depășit cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu suma de 51,0 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situația din 1 ianuarie 2023 a constituit 51,4 mil. lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...