37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în luna ianuarie a anului 2023

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în luna ianuarie a anului 2023

17.02.2023287 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în prima lună a anului 2023, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 3770,1 mil. lei sau 9,7% din planul anual de 38735,6 mil. lei.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 1503,1 mil. lei sau 7,1% din suma anuală prevăzută de 21164,0 mil. lei. Acumulările contribuțiilor au înregistrat o creștere cu 191,5 mil. lei sau cu 14,6% fată de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2022.

Alte venituri au fost încasate în sumă de 45,9 mil. lei. Partea preponderentă a acestor încasări sau 44,4 mil. lei o constituie partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei, care a crescut comparativ cu aceiași perioadă a anului precedent cu 48,9%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 2221,1 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

 - 921,1 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 8,4% din suma anuală aprobată de 11003,4 mil. lei, iar faţă de perioada similară a anului precedent au fost cu 98,8 mil. lei sau cu 12,0% mai mari;

- 1300,0 mil. lei - destinate acoperirii deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat şi au constituit 21,1% din planul anual stabilit.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 2973,4 mil. lei sau 7,7% din suma anuală planificată de 38735,6 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în aceiaşi perioadă a anului 2022, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat executate în perioada raportată a anului curent a fost mai mare cu 507,8 mil. lei sau cu 20,6%.

În luna ianuarie a  anului 2023, veniturile totale au depășit cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu suma de 796,7 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situația din 1 februarie 2023 a constituit 847,8 mil. lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...