37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în luna ianuarie a anului 2020

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în luna ianuarie a anului 2020

20.02.2020224 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în luna ianuarie a anului 2020 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 2846,5 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (23491,0 mil. lei) la nivel de 12,1%.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 1138,1 mil. lei sau 7,7% comparativ cu suma anuală aprobată de 14779,3 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2019, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 157,5 mil. lei sau cu 16,1%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 1690,2 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

- 950,2 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 14,2% din suma anuală aprobată pe anul 2020 de 6684,5 mil. lei, şi sunt cu 435,8 mil. lei (84,7%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent;

- 740,0 mil. lei - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 39,4% din suma anuală aprobată pe anul 2020 de 1876,0 mil. lei.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 2285,1 mil. lei sau 9,7% comparativ cu suma anuală aprobată de 23491,0 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2019, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 520,9 mil. lei sau cu 29,5%.

În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 561,4 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 februarie 2020 a constituit 724,3 mil. lei. 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...