37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 2 luni ale anului 2023

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 2 luni ale anului 2023

20.03.202386 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în primele 2 luni ale anului 2023, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 6695,2 mil. lei sau 17,3% din planul anual de 38735,6 mil. lei.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 3096,8 mil. lei sau 14,6% din suma anuală prevăzută de 21164,0 mil. lei. Acumulările contribuțiilor au înregistrat o creștere cu 432,9 mil. lei sau cu 16,3% fată de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2022.

Alte venituri au fost încasate în sumă de 96,4 mil. lei. Partea preponderentă a acestor încasări sau 88,0 mil. lei o constituie partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei, care a crescut comparativ cu aceiași perioadă a anului precedent cu 47,3%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 3502,0 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

 - 1852,0 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 16,8% din suma anuală aprobată de 11003,4 mil. lei, iar faţă de perioada similară a anului precedent au fost cu 201,1 mil. lei sau cu 12,2% mai mari;

- 1650,0 mil. lei - destinate acoperirii deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat şi au constituit 26,8% din planul anual stabilit.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 5966,2 mil. lei sau 15,4% din suma anuală planificată de 38735,6 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în aceiaşi perioadă a anului 2022, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat executate în perioada raportată a anului curent a fost mai mare cu 1003,7 mil. lei sau cu 20,2%.

În primele 2 luni ale  anului 2023, veniturile totale au depășit cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu suma de 729,0 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situația din 1 martie 2023 a constituit 780,1 mil. lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...