37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 11 luni ale anului 2019

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 11 luni ale anului 2019

18.12.2019289 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 11 luni ale anului 2019 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 19976,8 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (21869,9 mil. lei) la nivel de 91,3%. Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 12268,9 mil. lei sau 90,3% comparativ cu suma anuală precizată de 13583,6 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2018, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 455,2 mil. lei sau cu 3,9%. 

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 7567,8 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

 - 5430,1 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 90,2% din suma anuală precizată pe anul 2019 de 6020,8 mil. lei, şi sunt cu 703,3 mil. lei (14,9%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent; 

 - 2137,7 mil. lei – destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 100,0% din suma anuală precizată pe anul 2019 de 2137,7 mil. lei.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 19742,0 mil. lei sau 90,2% comparativ cu suma anuală precizată de 21886,9 mil. lei.

 Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2018, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 2299,2 mil. lei sau cu 13,2%.

În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 234,8 mil. lei. 

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 decembrie 2019 a constituit 252,0 mil. lei.  

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...