37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 10 luni ale anului 2019

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 10 luni ale anului 2019

19.11.2019299 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 10 luni ale anului 2019 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 18377,6 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (21869,9 mil. lei) la nivel de 84,0%.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 11122,6 mil. lei sau 81,9% comparativ cu suma anuală precizată de 13583,6 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2018, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 367,4 mil. lei sau cu 3,4%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 7130,9 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

- 4993,2 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 82,9% din suma anuală precizată pe anul 2019 de 6020,8 mil. lei, şi sunt cu 704,5 mil. lei (16,4%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent;

- 2137,7 mil. lei - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 100,0% din suma anuală precizată pe anul 2019 de 2137,7 mil. lei.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 17990,6 mil. lei sau 82,2% comparativ cu suma anuală precizată de 21886,9 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2018, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 2164,1 mil. lei sau cu 13,7%.

În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 387,0 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 noiembrie 2019 a constituit 404,0 mil. lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...