37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Executarea BPN și a componentelor acestuia la situația din 30 septembrie 2021

Executarea BPN și a componentelor acestuia la situația din 30 septembrie 2021

08.10.2021138 views Ministerul Finanțelor
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În perioada ianuarie – septembrie 2021, la bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri în sumă de 54,0 miliarde lei, fiind în creștere cu 9,4 miliarde lei față de perioada similară a anului trecut. Cheltuielile au constituit 56,3 miliarde lei, care, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 sunt mai mari cu 6,4 miliarde lei. Executarea bugetului public național s-a încheiat cu un deficit în sumă de 2,3 miliarde lei, iar soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 8,7 miliarde lei. 

Totodată, veniturile bugetului de stat, în perioada de referință, au constituit 33,8 miliarde lei, înregistrând o creștere de 6,3 miliarde lei, față de perioada similară a anului 2020.

Veniturile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat au constituit 14,6 miliarde lei, cu 2,3 miliarde lei mai mult față de perioada respectivă a anului 2020, iar veniturile administrare de către Serviciul Vamal au constituit 20,2 miliarde lei, fiind în creștere cu 4,3 miliarde lei comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. 

Cheltuielile bugetului de stat au fost executate în sumă de 37,7 miliarde lei, mai mult cu 3,9 miliarde lei comparativ cu perioada similară a anului trecut. Executarea bugetului de stat s-a încheiat cu un deficit în sumă de 3,9 miliarde lei, iar soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului de stat au constituit 4,6 miliarde lei.

Ministerul Finanțelor a asigurat onorarea tuturor angajamentelor de plată pentru lunile ianuarie-septembrie a anului curent, toate plățile fiind finanțate integral.

Conform Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 prioritar sunt onorarea obligațiunilor de deservire a datoriei de stat externă și internă, precum și achitarea salariilor, pensiilor și prestațiilor sociale. De asemenea, reiterăm faptul că, nu există riscuri de neexecutare/stopare a cheltuielilor aprobate în buget, dat fiind faptul că bugetul dispune de resurse financiare suficiente și asigură în permanență un management prudent al lichidităților. 

Gestionarea eficientă a finanțelor publice reprezintă prioritate maximă pentru Ministerul Finanțelor, contribuind astfel la obiectivul primordial de depășire a crizei pandemice și respectiv de relansare a economiei naționale.

Indicatorii principali privind executarea Bugetului Public Național și a componentelor acestuia (mil. lei)

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...