37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Evoluția pieței creditelor și a depozitelor în luna septembrie 2019

Evoluția pieței creditelor și a depozitelor în luna septembrie 2019

21.10.2019438 views Banca Națională a Moldovei
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În luna septembrie 2019, creditele noi acordate au constituit 2 869,0 milioane lei, în creștere cu 8,5% față de luna septembrie 2018.
Ponderea creditelor acordate în moneda națională a reprezentat 68,0%, a celor în valută – 32,0%.
Volumul creditelor acordate în moneda națională a constituit 1 951,1 milioane lei (+8,2% față de luna precedentă și +19,6% față de septembrie 2018).
Volumul creditelor acordate în valută recalculat în MDL a constituit 917,9 milioane lei (+13,9% față de luna precedentă și -9,3% față de luna septembrie 2018).
De menționat că, din perspectiva termenelor creditelor acordate, cele mai atractive au fost creditele acordate pe termene de la 2 până la 5 ani (46,3% din totalul creditelor acordate), unde creditele acordate persoanelor juridice au deținut ponderea de 30,6% din totalul creditelor acordate (Diagrama 2).
Creditele acordate în moneda națională au fost reprezentate, preponderent, de creditele acordate persoanelor juridice2 (53,7%), inclusiv creditele acordate societăților comerciale nefinanciare care dețin o pondere de 46,9% (50,1% revenind comerțului) (Diagrama 3).
Creditele în valută au fost solicitate, în principal, de către societățile comerciale nefinanciare (93,3%), ponderea majoră (70,4%) revenind comerțului.

Rata medie la creditele noi acordate în moneda națională a constituit 8,36%, iar la cele în valută – 4,50%
Rata medie la creditele acordate în moneda națională s-a majorat cu 0,23 puncte procentuale (p.p.) comparativ cu luna precedentă. Persoanelor fizice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 7,91%, iar persoanelor juridice – cu o rată de 8,74%.
Rata medie la creditele acordate în valută s-a micșorat cu 0,08 p.p. comparativ cu luna august 2019. Persoanelor fizice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 7,21%, iar persoanelor juridice – cu o rată de 4,42%.
Comparativ cu perioada similară a anului precedent, rata medie la creditele acordate în moneda națională s-a diminuat cu 0,14 p.p., iar la cele în valută - cu 0,10 p.p.
Creditele în moneda națională cu termene de la 2 până la 5 ani, fiind cele mai atractive în luna de raportare, au fost acordate cu o rată medie de 8,29% (persoanelor juridice – cu 8,65% și persoanelor fizice - cu 7,89%).
De menționat că cea mai mare rată medie la creditele acordate în moneda națională a fost înregistrată la creditele cu termenul de rambursare de până la 1 lună (10,65%), persoanelor fizice li s-au acordat credite cu o rata de 10,35%, iar persoanelor juridice - cu o rată de 10,78%.
Cele mai atractive credite în valută, cu termene de la 2 până la 5 ani, au fost acordate cu o rată medie de 4,49%, persoanelor fizice li s-au acordat credite cu o rată medie de 8,11%, iar persoanelor juridice – cu o rată de 4,33%.

În luna septembrie 2019, depozitele noi atrase la termen au constituit 2 490,5 milioane lei, micșorându-se cu 4,6% față de luna septembrie 2018.
Volumul depozitelor atrase în moneda națională a constituit 1 514,6 milioane lei (+5,5% față de luna precedentă și -1,8% față de septembrie 2018).
Volumul depozitelor atrase în valută recalculat în MDL a constituit 975,9 milioane lei (-26,8% față de luna precedentă și -8,7% față de septembrie 2018).
Ponderea depozitelor atrase în moneda națională a constituit 61,8%, a celor în valută – 39,2%.
În luna septembrie 2019, depozitele atrase au fost reprezentate, preponderent, de depozitele persoanelor fizice - 85,3% (48,1% au alcătuit depozitele atrase în moneda națională, iar 37,2% cele în valută).
Cele mai atractive depozite, din perspectiva termenelor, au fost depozitele cu termene de la 6 până la 12 luni (47,8% din totalul depozitelor atrase la termen). De menționat că, pe categorii de clienți, o pondere semnificativă le-a revenit depozitelor atrase de la persoanele fizice (43,4% din totalul depozitelor atrase).

Rata medie la depozitele noi atrase la termen în moneda națională a constitut 4,69%, iar la cele în valută – 0,90%.
Rata medie la depozitele noi atrase la termen în moneda națională, comparativ cu luna precedentă s-a majorat cu 0,15 p.p. Persoanele fizice au plasat depozite cu o rata medie de 5,01%, iar persoanele juridice – cu o rata medie de 3,50%.
Rata medie la depozitele noi atrase la termen în valută s-a micșorat cu 0,14 p.p. comparativ cu luna august 2019. Persoanele fizice au plasat depozite cu o rată medie de 0,90%, iar persoanele juridice – cu o rată medie de 0,87%.
În comparație cu perioada similară a anului precedent rata medie la depozitele atrase în moneda națională s-a majorat cu 0,18 p.p. (rata depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 0,30 p.p., iar cea a persoanelor juridice s-au diminuat cu 0,07 p.p.). Comparativ cu aceiași perioadă, rata medie la depozitele atrase în valută s-a majorat cu 0,07 p.p. (pentru depozitele persoanelor fizice s-au majorat cu 0,08 p.p., în timp ce rata depozitelor persoanelor juridice s-au diminuat cu 0,12 p.p. ).
Depozitele în moneda națională cu termene de la 6 până la 12 luni, fiind cele mai atractive în luna de raportare, au fost atrase cu o rată medie de 5,01% (depozite ale persoanelor fizice – cu o rată de 5,12%, ale persoanelor juridice – de 4,25%) (Diagrama 10), iar cele în valută cu o rată de 0,93% (ale persoanelor fizice – cu o rată de 0,93%, ale persoanelor juridice – de 0,84%).
Cea mai mare rată medie la depozitele atrase în moneda națională de la persoanele fizice a fost înregistrată la depozitele cu termene de peste 5 ani (5,66%), și de la 2 până la 5 ani (5,48%), în cazul persoanelor juridice – la depozitele cu termene de la 1 până la 2 ani (4,35%).
Cea mai mare rată medie la depozitele atrase în valută de la persoanele fizice a fost înregistrată la depozitele cu termene de peste 5 ani (1,68%), iar de la persoanele juridice - la depozitele cu termene de la 1 până la 2 ani (2,18%).

Marja de dobândă la operațiunile în moneda națională a constituit 3,67 p.p., iar la cele în valută – 3,60 p.p.
Marja de dobândă la operațiunile în moneda națională s-a majorat cu 0,08 p.p. comparativ cu luna precedentă și s-a micșorat cu 0,32 p.p. față de septembrie 2018.
Marja de dobânda la operațiunile în valută s-a majorat cu 0,06 p.p. comparativ cu luna precedentă și s-a micșorat cu 0,17 p.p. față de septembrie 2018.

1. Datele din acest comunicat sunt reflectate conform Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobate prin HCE al BNM nr. 331 din 1.12.2016, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.441-451 din 16.12.2016, cu modificările și completările ulterioare.
2. inclusiv persoane fizice care practică activitate.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...