37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Evidența timpului de muncă în sectorul bugetar și salarizarea angajaților

Evidența timpului de muncă în sectorul bugetar și salarizarea angajaților

30.03.2020778 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

La data de 28 martie 2020, a fost convocată ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. A fost audiată informația despre evoluția situației epidemiologice, măsurile întreprinse și cele recomandate pentru a administra criza epidemiologică și a atenua efectele ei. În acest sens Comisia a adoptat Dispoziția numărul 8. Printre cele mai importante măsuri adoptate sunt următoarele:

 1. Se împuternicesc, prin derogare de la prevederile actelor normative în vigoare, în perioada stării de urgență, conducătorii unităților din sectorul bugetar, cu dreptul:
  •  de a stabili durata concediilor anuale ale salariaților; 
  • de a rechema salariații din concediul anual de odihnă/neplătit/ de studii;
  • de a repartiza prin ordin/dispoziție timpul de muncă în cadrul săptămânii, cu asigurarea ținerii evidenței timpului de muncă prestat efectiv de fiecare salariat;
  • de a atribui angajaților exercitarea unor activități/atribuții de prevenire și combatere a răspândirii infecției COVID-19, neindicate în funcțiile și atribuțiile entității.
 2. În legătură cu declararea zilelor de 30 martie - 03 aprilie 2020 zile de odihnă pentru toate unitățile din sectorul bugetar, nu se consideră zile de odihnă pentru salariații care în perioada respectivă:
  • solicită acordarea/se află în  concediul de odihnă anual (art. 112 din Codul muncii), inclusiv concediul de odihnă nefolosit (art. 119, alin. (3) din Codul muncii), cu achitarea indemnizației de concediu (art. 117 din Codul muncii) și concediu neplătit (art. 120 din Codul muncii);
  • sînt în regim de staționare, conform ordinului dispus de angajator;
  • vor activa, la decizia angajatorului la domiciliu, în scopul asigurării activității stringente a unității;
  • vor asigura activitățile de calculare a salariilor pentru luna martie;
  • vor asigura funcționarea sistemului trezorerial (evidența încasărilor și executarea plăților prioritare/urgente).
 3. Zilele de 30 martie – 03 aprilie 2020 se includ în tabelul de evidență a timpului de lucru și de calculare a salariului pentru lunile martie și aprilie ca zile prezente la lucru.
 4. Se suspendă, pe perioada stării de urgență, acțiunea art. 21 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar privind dreptul la acordarea premiilor unice.
 5. Prezenta Dispoziție intră în vigoare la data de 28 martie 2020.

La data de 28 martie 2020, a fost convocată ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. A fost audiată informația despre evoluția situației epidemiologice, măsurile întreprinse și cele recomandate pentru a administra criza epidemiologică și a atenua efectele ei. În acest sens Comisia a adoptat Dispoziția numărul 8. Printre cele mai importante măsuri adoptate sunt următoarele:

 1. Se împuternicesc, prin derogare de la prevederile actelor normative în vigoare, în perioada stării de urgență, conducătorii unităților din sectorul bugetar, cu dreptul:
  •  de a stabili durata concediilor anuale ale salariaților; 
  • de a rechema salariații din concediul anual de odihnă/neplătit/ de studii;
  • de a repartiza prin ordin/dispoziție timpul de muncă în cadrul săptămânii, cu asigurarea ținerii evidenței timpului de muncă prestat efectiv de fiecare salariat;
  • de a atribui angajaților exercitarea unor activități/atribuții de prevenire și combatere a răspândirii infecției COVID-19, neindicate în funcțiile și atribuțiile entității.
 2. În legătură cu declararea zilelor de 30 martie - 03 aprilie 2020 zile de odihnă pentru toate unitățile din sectorul bugetar, nu se consideră zile de odihnă pentru salariații care în perioada respectivă:
  • solicită acordarea/se află în  concediul de odihnă anual (art. 112 din Codul muncii), inclusiv concediul de odihnă nefolosit (art. 119, alin. (3) din Codul muncii), cu achitarea indemnizației de concediu (art. 117 din Codul muncii) și concediu neplătit (art. 120 din Codul muncii);
  • sînt în regim de staționare, conform ordinului dispus de angajator;
  • vor activa, la decizia angajatorului la domiciliu, în scopul asigurării activității stringente a unității;
  • vor asigura activitățile de calculare a salariilor pentru luna martie;
  • vor asigura funcționarea sistemului trezorerial (evidența încasărilor și executarea plăților prioritare/urgente).
 3. Zilele de 30 martie – 03 aprilie 2020 se includ în tabelul de evidență a timpului de lucru și de calculare a salariului pentru lunile martie și aprilie ca zile prezente la lucru.
 4. Se suspendă, pe perioada stării de urgență, acțiunea art. 21 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar privind dreptul la acordarea premiilor unice.
 5. Prezenta Dispoziție intră în vigoare la data de 28 martie 2020.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...