37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Evidența persoanelor asigurate și neasigurate în sistemul AOAM

Evidența persoanelor asigurate și neasigurate în sistemul AOAM

13.11.20181.387 views

1

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Sănătății, Muncii și Protectiei Sociale a înaintat spre consultări publice un proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului.

Regulamentul privind evidența persoanelor asigurate/neasigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală a fost elaborat în temeiul Legii nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală şi va reglementa modalitatea de ținere a evidenței persoanelor asigurate/neasigurate în sistemul AOAM, modul de acordare/suspendare a statutului de persoană asigurată în sistemul AOAM, precum şi mecanismul de identificare a persoanelor fizice obligate să se asigure în mod individual care nu au achitat prima de AOAM în sumă fixă în termenul stabilit de legislație.

CNAM va ține evidența persoanelor fizice în Registrul de evidență a persoanelor asigurate/neasigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală – ce presupune o bază unică de date a Companiei, organizată în conformitate cu cerințele legale privind evidența persoanelor fizice încadrate în sistemul AOAM.

Persoanelor fizice înregistrate în Registru li se vor atribui un număr de asigurare. Evidența persoanelor fizice în Registru se va realiza pe baza numărului de asigurare și a numărului de identificare de stat (IDNP) sau seria și numărul actului de identitate valabil în sistemul național de pașapoarte, pentru persoanele ce nu dețin IDNP. Prin această reglementare se va asigura evidența tuturor persoanelor fizice, inclusiv și a celor care nu dețin număr de identificare de stat (IDNP) și se autentifică prin act de identitate valabil în sistemul național de pașapoarte.

Regulamentul stabilește de asemenea, modalitatea acordării/suspendării statutului de persoană angajată asigurată în sistemul AOAM precum și criteriile de ierarhizare a categoriilor de persoane asigurate, în cazul persoanelor fizice care concomitent se atribuie la mai multe categorii de persoane asigurate în sistemul AOAM

Angajatorul, prezintă SFS Darea de seamă (IPC18), care conține informația privind începerea, suspendarea și desfacerea raporturilor de muncă, ulterior Serviciul Fiscal de Stat va prezinta CNAM informația respectivă, prin canale electronice de raportare în regim on-line sau prin intermediul platformei de interoperabilitate, în conformitate cu prevederile acordului bilateral.

Compania va acorda/suspenda statutul persoanelor angajate asigurate în baza informației prezentate de Serviciul Fiscal de Stat și a documentelor justificative/informației care atribuie dreptul Companiei de a acorda/suspenda statutul de persoană asigurată angajată.

Peroanelor neangajate, Compania va acorda statutul de persoană ce se asigură în mod individual în baza documentelor justificative/informației privind achitarea primei de AOAM în sumă fixă, şi după caz, a amenzii contravenționale și a penalităţilor aferente acesteia, stabilite conform legislaţiei.

Neachitarea primei de AOAM în sumă fixă, în mărimea stabilită în legea fondurilor AOAM pentru anul de gestiune pentru categoria respectivă în care este inclusă persoana şi, după caz, a penalităţii aferente acesteia, servește temei pentru Companie de suspendare a statutului de persoană neangajată, asigurată în mod individual.

În Regulament se menționează faptul că, pentru identificarea persoanelor fizice neangajate obligate să se asigure în mod individual ce nu au achitat prima de AOAM în sumă fixă, CNAM va utiliza datele furnizate de către instituțiile responsabile de evidența informației ce vizează categoriile de persoane indicate în Anexa nr.2 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002, după cum urmează:

Agenția Servicii Publice – pentru proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract; fondatorii de întreprinderi individuale;

Serviciul Fiscal de Stat – pentru titularii de patentă de întreprinzător; persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje şi alte bunuri materiale, cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură;

Ministerul Justiţiei – pentru mediatori, notari, avocați, executori judecătorești, experți judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreți, traducători şi administratori autorizați, indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, care a obţinut atestat, licenţă sau autorizaţie în modul stabilit de lege;

Poliţia de Frontieră – pentru stabilirea categoriei de cetățeni ai Republicii Moldova care se află în Republica Moldova pentru cel puţin 183 de zile pe parcursul anului bugetar;

Biroul Migrație și Azil – pentru străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare sau religioase;

Autoritățile administrației publice locale – pentru fondatorii de gospodării țărănești; proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract; persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosinţă terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură.

În procesul de identificare se va ține cont de durata aflării persoanei fizice pe teritoriul Republicii Moldova (cel puţin 183 de zile).

Persoanele fizice care nu au achitat primele de AOAM în sumă fixă în termenul stabilit de legislație:

1) vor fi atrase la răspundere contravențională în condițiile stabilite de art.266 alin.(2) Cod Contravenţional;

2) vor achita penalităţi conform prevederilor legislaţiei în vigoare, în mărimea stabilită în art.30 din Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002.

Încasarea primelor de AOAM datorate la fondurile AOAM şi a penalităţilor aferente acestora se va efectua prin procedura judiciară conform Codului de Procedură Civilă al Republicii Moldova.

Persoane responsabile:
Mariana Zadnipru, Secția planificare asigurări sociale și medicale,
Tel.: 022 268 812, Email: mariana.zadnipru@msmps.gov.md

Data limită pentru comentarii: 22.11.2018
Proiectul și nota informativă

Ministerul Sănătății, Muncii și Protectiei Sociale a înaintat spre consultări publice un proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului.

Regulamentul privind evidența persoanelor asigurate/neasigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală a fost elaborat în temeiul Legii nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală şi va reglementa modalitatea de ținere a evidenței persoanelor asigurate/neasigurate în sistemul AOAM, modul de acordare/suspendare a statutului de persoană asigurată în sistemul AOAM, precum şi mecanismul de identificare a persoanelor fizice obligate să se asigure în mod individual care nu au achitat prima de AOAM în sumă fixă în termenul stabilit de legislație.

CNAM va ține evidența persoanelor fizice în Registrul de evidență a persoanelor asigurate/neasigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală – ce presupune o bază unică de date a Companiei, organizată în conformitate cu cerințele legale privind evidența persoanelor fizice încadrate în sistemul AOAM.

Persoanelor fizice înregistrate în Registru li se vor atribui un număr de asigurare. Evidența persoanelor fizice în Registru se va realiza pe baza numărului de asigurare și a numărului de identificare de stat (IDNP) sau seria și numărul actului de identitate valabil în sistemul național de pașapoarte, pentru persoanele ce nu dețin IDNP. Prin această reglementare se va asigura evidența tuturor persoanelor fizice, inclusiv și a celor care nu dețin număr de identificare de stat (IDNP) și se autentifică prin act de identitate valabil în sistemul național de pașapoarte.

Regulamentul stabilește de asemenea, modalitatea acordării/suspendării statutului de persoană angajată asigurată în sistemul AOAM precum și criteriile de ierarhizare a categoriilor de persoane asigurate, în cazul persoanelor fizice care concomitent se atribuie la mai multe categorii de persoane asigurate în sistemul AOAM

Angajatorul, prezintă SFS Darea de seamă (IPC18), care conține informația privind începerea, suspendarea și desfacerea raporturilor de muncă, ulterior Serviciul Fiscal de Stat va prezinta CNAM informația respectivă, prin canale electronice de raportare în regim on-line sau prin intermediul platformei de interoperabilitate, în conformitate cu prevederile acordului bilateral.

Compania va acorda/suspenda statutul persoanelor angajate asigurate în baza informației prezentate de Serviciul Fiscal de Stat și a documentelor justificative/informației care atribuie dreptul Companiei de a acorda/suspenda statutul de persoană asigurată angajată.

Peroanelor neangajate, Compania va acorda statutul de persoană ce se asigură în mod individual în baza documentelor justificative/informației privind achitarea primei de AOAM în sumă fixă, şi după caz, a amenzii contravenționale și a penalităţilor aferente acesteia, stabilite conform legislaţiei.

Neachitarea primei de AOAM în sumă fixă, în mărimea stabilită în legea fondurilor AOAM pentru anul de gestiune pentru categoria respectivă în care este inclusă persoana şi, după caz, a penalităţii aferente acesteia, servește temei pentru Companie de suspendare a statutului de persoană neangajată, asigurată în mod individual.

În Regulament se menționează faptul că, pentru identificarea persoanelor fizice neangajate obligate să se asigure în mod individual ce nu au achitat prima de AOAM în sumă fixă, CNAM va utiliza datele furnizate de către instituțiile responsabile de evidența informației ce vizează categoriile de persoane indicate în Anexa nr.2 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002, după cum urmează:

Agenția Servicii Publice – pentru proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract; fondatorii de întreprinderi individuale;

Serviciul Fiscal de Stat – pentru titularii de patentă de întreprinzător; persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje şi alte bunuri materiale, cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură;

Ministerul Justiţiei – pentru mediatori, notari, avocați, executori judecătorești, experți judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreți, traducători şi administratori autorizați, indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, care a obţinut atestat, licenţă sau autorizaţie în modul stabilit de lege;

Poliţia de Frontieră – pentru stabilirea categoriei de cetățeni ai Republicii Moldova care se află în Republica Moldova pentru cel puţin 183 de zile pe parcursul anului bugetar;

Biroul Migrație și Azil – pentru străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare sau religioase;

Autoritățile administrației publice locale – pentru fondatorii de gospodării țărănești; proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract; persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosinţă terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură.

În procesul de identificare se va ține cont de durata aflării persoanei fizice pe teritoriul Republicii Moldova (cel puţin 183 de zile).

Persoanele fizice care nu au achitat primele de AOAM în sumă fixă în termenul stabilit de legislație:

1) vor fi atrase la răspundere contravențională în condițiile stabilite de art.266 alin.(2) Cod Contravenţional;

2) vor achita penalităţi conform prevederilor legislaţiei în vigoare, în mărimea stabilită în art.30 din Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002.

Încasarea primelor de AOAM datorate la fondurile AOAM şi a penalităţilor aferente acestora se va efectua prin procedura judiciară conform Codului de Procedură Civilă al Republicii Moldova.

Persoane responsabile:
Mariana Zadnipru, Secția planificare asigurări sociale și medicale,
Tel.: 022 268 812, Email: mariana.zadnipru@msmps.gov.md

Data limită pentru comentarii: 22.11.2018
Proiectul și nota informativă

Comentarii

  1. Rosipanu spune:

    Înainte de a stabili taxe de asigurare medicală, asigurați instituțiile medicale cu medicamente compensate!! Polița de asigurare garantează doar un pat oribil și o saltea putrezită!! Calitatea serviciilor în sistemul vizat sunt sub limita admisă într-o societate care pretinde a fi civilizată!! Mi-e greață să citesc astfel de articole! Mi-e silă de legi care arată bine doar pe hârtie și nu au fundal realist!!! Faceți vizite inopinate în teritoriu și vedeți cum poporul geme de foame și de sărăcie!!  

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...