37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Evidența contribuabililor. Vezi ce modificări se propun

Evidența contribuabililor. Vezi ce modificări se propun

03.11.2023326 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul ordinului SFS cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr. 352/2017.

Astfel, potrivit notei informative, proiectul a fost elaborat în vederea armonizării Instrucțiunii cu modificările operate la cadrul de reglementare în vigoare în partea ce ține de înregistrarea gospodăriilor țărănești (de fermier) și de luarea în evidență a persoanelor fizice ce desfășoară activități independente.

Una din modificările propuse de autori prevede revizuirea prevederilor ce reglementează modul de luare în/scoatere din evidența fiscală a gospodăriilor țărănești (de fermier) și a persoanelor fizice ce desfășoară activități independente în corespundere cu modificările operate prin Legea nr. 270/2022 și Ordinul MF nr. 56/2023.

Prin urmare, conform redacției noi a pct. 18 din Instrucțiune, persoanele fizice indicate la pct.10 lit.i) vor depune cererea de luare în evidență fiscală în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 2/2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate independentă şi a Indicaţiilor privind completarea acestora.

Adițional, potrivit modificărilor în redacție nouă va fi expus și pct. 19 din Instrucțiune potrivit căruia, Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii corespunzătoare, va elibera contribuabilului Confirmare privind luarea în evidenţă fiscală în calitate de persoană fizică ce desfășoară activitate independentă (Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 2/2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate independentă şi a Indicaţiilor privind completarea acestora).

Totodată, documentul prevede ajustarea formularelor aferente deschiderii conturilor bancare și/sau de plăți ale contribuabililor și a celor aferente luării în evidența fiscală a conturilor bancare ale contribuabilului deschise în străinătate (conform art. 167 alin. (5) din Codul fiscal).

Respectiv, Instrucțiunea va prevedea că în cazul deschiderii/închiderii contului bancar şi/sau contului de plată în străinătate, în termen de 15 zile de la data deschiderii/închiderii acestuia, persoanele indicate la art. 162 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, comunică SFS faptul şi datele corespunzătoare, conform Anexei nr. 9. Drept confirmare a înregistrării/anulării înregistrării contului, SFS eliberează contribuabilului, în termen de trei zile, un certificat de confirmare (Anexa nr.91). În acest context, Ordinul nr.352/2017 va fi completat cu o anexă nouă, Anexa nr.91 - Confirmarea privind înregistrarea/anularea înregistrării conturilor bancare deschise în străinătate.

De menționat, că proiectul prevede și abrogarea Instrucțiunii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 18-4-05 din 22.08.1994 cu privire la ordinea de întocmire, depunere şi recepţie a declaraţiilor în scopul atribuirii codului fiscal şi eliberării certificatelor despre atribuirea codului fiscal.

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul ordinului SFS cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr. 352/2017.

Astfel, potrivit notei informative, proiectul a fost elaborat în vederea armonizării Instrucțiunii cu modificările operate la cadrul de reglementare în vigoare în partea ce ține de înregistrarea gospodăriilor țărănești (de fermier) și de luarea în evidență a persoanelor fizice ce desfășoară activități independente.

Una din modificările propuse de autori prevede revizuirea prevederilor ce reglementează modul de luare în/scoatere din evidența fiscală a gospodăriilor țărănești (de fermier) și a persoanelor fizice ce desfășoară activități independente în corespundere cu modificările operate prin Legea nr. 270/2022 și Ordinul MF nr. 56/2023.

Prin urmare, conform redacției noi a pct. 18 din Instrucțiune, persoanele fizice indicate la pct.10 lit.i) vor depune cererea de luare în evidență fiscală în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 2/2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate independentă şi a Indicaţiilor privind completarea acestora.

Adițional, potrivit modificărilor în redacție nouă va fi expus și pct. 19 din Instrucțiune potrivit căruia, Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii corespunzătoare, va elibera contribuabilului Confirmare privind luarea în evidenţă fiscală în calitate de persoană fizică ce desfășoară activitate independentă (Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 2/2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate independentă şi a Indicaţiilor privind completarea acestora).

Totodată, documentul prevede ajustarea formularelor aferente deschiderii conturilor bancare și/sau de plăți ale contribuabililor și a celor aferente luării în evidența fiscală a conturilor bancare ale contribuabilului deschise în străinătate (conform art. 167 alin. (5) din Codul fiscal).

Respectiv, Instrucțiunea va prevedea că în cazul deschiderii/închiderii contului bancar şi/sau contului de plată în străinătate, în termen de 15 zile de la data deschiderii/închiderii acestuia, persoanele indicate la art. 162 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, comunică SFS faptul şi datele corespunzătoare, conform Anexei nr. 9. Drept confirmare a înregistrării/anulării înregistrării contului, SFS eliberează contribuabilului, în termen de trei zile, un certificat de confirmare (Anexa nr.91). În acest context, Ordinul nr.352/2017 va fi completat cu o anexă nouă, Anexa nr.91 - Confirmarea privind înregistrarea/anularea înregistrării conturilor bancare deschise în străinătate.

De menționat, că proiectul prevede și abrogarea Instrucțiunii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 18-4-05 din 22.08.1994 cu privire la ordinea de întocmire, depunere şi recepţie a declaraţiilor în scopul atribuirii codului fiscal şi eliberării certificatelor despre atribuirea codului fiscal.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...