37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Evaluarea ulterioară a stocurilor. Informații utile și exemple

Evaluarea ulterioară a stocurilor. Informații utile și exemple

15.07.2021524 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În conformitate cu SNC „Stocuri”, evaluarea ulterioară a stocurilor se efectuează la data raportării ţinînd cont de metoda de evaluare curentă aplicată de entitate în cursul perioadei de gestiune. La data raportării stocurile se evaluează la suma cea mai mică dintre valoarea contabilă, determinată în baza metodei de evaluare curentă, şi valoarea realizabilă netă.

Stocurile se evaluează la valoarea realizabilă netă dacă aceasta este mai mică decît valoarea contabilă a lor, adică în cazul:

 • deteriorării sau degradării parţiale a stocurilor;
 • învechirii morale parţiale sau totale a stocurilor;
 • reducerii preţului de vînzare a stocurilor;
 • majorării eventualelor cheltuieli aferente finalizării şi vînzării stocurilor etc.

Valoarea realizabilă netă a stocurilor se determină prin una din următoarele metode:

 1. metoda categoriilor (elementelor) de stocuri care prevede stabilirea celei mai mici sume dintre valoarea contabilă şi valoarea realizabilă netă pe fiecare element de stocuri;
 2. metoda grupelor omogene de stocuri care prevede stabilirea celei mai mici sume dintre valoarea contabilă şi valoarea realizabilă netă pe fiecare grupă omogenă de stocuri;
 3. metoda volumului total de stocuri care prevede stabilirea celei mai mici sume dintre valoarea contabilă şi valoarea realizabilă netă a tuturor stocurilor entităţii.

Modul de evaluare ulterioară a stocurilor la valoarea realizabilă netă

Exemplu. O entitate comercializează televizoare. Soldul televizoarelor la 31 decembrie 2020 constituia 12 unităţi care sînt divizate în trei grupe: „A”, „B” şi „C”. Costul de intrare şi valoarea realizabilă netă a soldului de televizoare la 31 decembrie 2020 sînt prezentate în tabelul 1:

Tabelul 1

Costul de intrare şi valoarea realizabilă netă a soldului de televizoare la 31 decembrie 2020

Cod Grupa Costul de intrare, lei Valoarea realizabilă netă, lei
1 2 3 4
1 „A” 3 000 5 000
2 „A” 4 000 5 000
3 „A” 6 500 5 000
4 „A” 7 000 5 000
5 „B” 8 500 9 000
6 „B” 6 500 9 000
7 „B” 7 000 9 000
8 „C” 9 000 10 000
9 „C” 9 500 10 000
10 „C” 8 500 10 000
11 „C” 7 500 10 000
12 „C” 8 000 10 000
În baza datelor din tabelul 1 se calculează valoarea televizoarelor care va fi reflectată în bilanţ în funcţie de modul determinării valorii realizabile nete:
 • varianta I – pe fiecare televizor;
 • varianta II – pe fiecare grupă de televizoare;
 • varianta III – pe toate televizoarele aflate în stoc.

Pentru determinarea valorii contabile a televizoarelor trebuie comparate, respectiv, costul de intrare şi valoarea realizabilă netă pe fiecare televizor, grupă de televizoare şi toate televizoarele aflate în stoc (tabelul 2).

Tabelul 2

Calculul valorii contabile a televizoarelor la 31 decembrie 2020

Cod Grupa Costul de intrare, lei Valoarea realizabilă netă, lei Valoarea cea mai mică dintre costul de intrare şi valoarea realizabilă netă, lei
1 2 3 4 5
1 „A” 3 000 5 000 3 000
2 „A” 4 000 5 000 4 000
3 „A” 6 500 5 000 5 000
4 „A” 7 000 5 000 5 000
Total   20 500 20 000 17 000
5 „B” 8 500 9 000 8 500
6 „B” 6 500 9 000 6 500
7 „B” 7 000 9 000 7 500
Total   22 000 27 000 22 000
8 „C” 9 000 10 000 9 000
9 „C” 9 500 10 000 9 500
10 „C” 8 500 10 000 8 500
11 „C” 7 500 10 000 7 500
12 „C” 8 000 10 000 8 000
Total   42 500 50 000 42 500
Total general   85 000 97 000 81 500

În baza datelor tabelului 2, valoarea contabilă a televizoarelor va constitui:

 • varianta I: în cazul determinării valorii realizabile nete pe fiecare televizor – 81 500 lei. Diferenţa dintre costul de intrare şi valoarea realizabilă netă în sumă de 3 500 lei (85 000 lei – 81 500 lei) se contabilizează ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a stocurilor;
 • varianta II: în cazul determinării valorii realizabile nete pe fiecare grupă de televizoare – 84 500 lei (20 000 lei + 22 000 lei + 42 500 lei. Diferenţa dintre costul de intrare şi valoarea realizabilă netă – 500 lei (85 000 lei – 84 500 lei) se contabilizează ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a stocurilor;
 • varianta III: în cazul determinării valorii realizabile nete pe toate televizoarele aflate în stoc – 85 000 lei. În această situaţie nu trebuie întocmite careva înregistrări contabile, deoarece stocurile se reflectă în bilanţ la costul de intrare.

Valoarea realizabilă netă a soldurilor de stocuri la data raportării se determină în baza:

 1. preţurilor contractuale, în cazul în care stocurile sînt destinate vînzării conform contractelor încheiate;
 2. preţurilor de piaţă curente în cazul în care nu sînt încheiate contracte de vînzare a stocurilor, dar acestea sînt destinate vînzării;
 3. altor informaţii credibile deţinute de către entitate.

Materialele şi alte stocuri destinate utilizării la fabricarea produselor finite nu vor fi evaluate la sume mai mici decît costul acestora, dacă se prevede că produsele finite care constituie baza lor vor fi vîndute la un preţ egal sau mai mare decît costul lor de producţie. În cazul în care se estimează că costul produselor finite va fi mai mare decît preţurile de piaţă curente, costul materialelor utilizate se diminuează pînă la valoarea realizabilă netă.

Suma oricărei diminuări a valorii stocurilor pînă la valoarea realizabilă netă se contabilizează ca majorare a cheltuielilor curente şi majorare a ajustării pentru deprecierea stocurilor:
Dt 714.6 Cheltuieli aferente ajustărilor privind deprecierea  activelor circulante
Ct 218
Ajustări pentru deprecierea stocurilor

Pentru fiecare perioadă de gestiune ulterioară se efectuează o nouă estimare a valorii realizabile nete a stocurilor. Dacă în perioada precedentă stocurile au fost evaluate în bilanţ la valoarea realizabilă netă şi la finele perioadei de gestiune rămîn în stoc la aceeaşi valoare, iar circumstanţele s-au schimbat şi valoarea realizabilă netă s-a majorat, aceste stocuri se evaluează la suma cea mai mică dintre cost şi valoarea realizabilă netă revizuită. Diferenţa apărută în limita costului de intrare se contabilizează ca diminuare a ajustării pentru deprecierea stocurilor şi majorare a veniturilor curente:
Dt 218 Ajustări pentru deprecierea stocurilor
Ct 612.6 Venituri din ajustările privind deprecierea activelor circulante

În conformitate cu SNC „Stocuri”, evaluarea ulterioară a stocurilor se efectuează la data raportării ţinînd cont de metoda de evaluare curentă aplicată de entitate în cursul perioadei de gestiune. La data raportării stocurile se evaluează la suma cea mai mică dintre valoarea contabilă, determinată în baza metodei de evaluare curentă, şi valoarea realizabilă netă.

Stocurile se evaluează la valoarea realizabilă netă dacă aceasta este mai mică decît valoarea contabilă a lor, adică în cazul:

 • deteriorării sau degradării parţiale a stocurilor;
 • învechirii morale parţiale sau totale a stocurilor;
 • reducerii preţului de vînzare a stocurilor;
 • majorării eventualelor cheltuieli aferente finalizării şi vînzării stocurilor etc.

Valoarea realizabilă netă a stocurilor se determină prin una din următoarele metode:

 1. metoda categoriilor (elementelor) de stocuri care prevede stabilirea celei mai mici sume dintre valoarea contabilă şi valoarea realizabilă netă pe fiecare element de stocuri;
 2. metoda grupelor omogene de stocuri care prevede stabilirea celei mai mici sume dintre valoarea contabilă şi valoarea realizabilă netă pe fiecare grupă omogenă de stocuri;
 3. metoda volumului total de stocuri care prevede stabilirea celei mai mici sume dintre valoarea contabilă şi valoarea realizabilă netă a tuturor stocurilor entităţii.

Modul de evaluare ulterioară a stocurilor la valoarea realizabilă netă

Exemplu. O entitate comercializează televizoare. Soldul televizoarelor la 31 decembrie 2020 constituia 12 unităţi care sînt divizate în trei grupe: „A”, „B” şi „C”. Costul de intrare şi valoarea realizabilă netă a soldului de televizoare la 31 decembrie 2020 sînt prezentate în tabelul 1:

Tabelul 1

Costul de intrare şi valoarea realizabilă netă a soldului de televizoare la 31 decembrie 2020

Cod Grupa Costul de intrare, lei Valoarea realizabilă netă, lei
1 2 3 4
1 „A” 3 000 5 000
2 „A” 4 000 5 000
3 „A” 6 500 5 000
4 „A” 7 000 5 000
5 „B” 8 500 9 000
6 „B” 6 500 9 000
7 „B” 7 000 9 000
8 „C” 9 000 10 000
9 „C” 9 500 10 000
10 „C” 8 500 10 000
11 „C” 7 500 10 000
12 „C” 8 000 10 000
În baza datelor din tabelul 1 se calculează valoarea televizoarelor care va fi reflectată în bilanţ în funcţie de modul determinării valorii realizabile nete:
 • varianta I – pe fiecare televizor;
 • varianta II – pe fiecare grupă de televizoare;
 • varianta III – pe toate televizoarele aflate în stoc.

Pentru determinarea valorii contabile a televizoarelor trebuie comparate, respectiv, costul de intrare şi valoarea realizabilă netă pe fiecare televizor, grupă de televizoare şi toate televizoarele aflate în stoc (tabelul 2).

Tabelul 2

Calculul valorii contabile a televizoarelor la 31 decembrie 2020

Cod Grupa Costul de intrare, lei Valoarea realizabilă netă, lei Valoarea cea mai mică dintre costul de intrare şi valoarea realizabilă netă, lei
1 2 3 4 5
1 „A” 3 000 5 000 3 000
2 „A” 4 000 5 000 4 000
3 „A” 6 500 5 000 5 000
4 „A” 7 000 5 000 5 000
Total   20 500 20 000 17 000
5 „B” 8 500 9 000 8 500
6 „B” 6 500 9 000 6 500
7 „B” 7 000 9 000 7 500
Total   22 000 27 000 22 000
8 „C” 9 000 10 000 9 000
9 „C” 9 500 10 000 9 500
10 „C” 8 500 10 000 8 500
11 „C” 7 500 10 000 7 500
12 „C” 8 000 10 000 8 000
Total   42 500 50 000 42 500
Total general   85 000 97 000 81 500

În baza datelor tabelului 2, valoarea contabilă a televizoarelor va constitui:

 • varianta I: în cazul determinării valorii realizabile nete pe fiecare televizor – 81 500 lei. Diferenţa dintre costul de intrare şi valoarea realizabilă netă în sumă de 3 500 lei (85 000 lei – 81 500 lei) se contabilizează ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a stocurilor;
 • varianta II: în cazul determinării valorii realizabile nete pe fiecare grupă de televizoare – 84 500 lei (20 000 lei + 22 000 lei + 42 500 lei. Diferenţa dintre costul de intrare şi valoarea realizabilă netă – 500 lei (85 000 lei – 84 500 lei) se contabilizează ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a stocurilor;
 • varianta III: în cazul determinării valorii realizabile nete pe toate televizoarele aflate în stoc – 85 000 lei. În această situaţie nu trebuie întocmite careva înregistrări contabile, deoarece stocurile se reflectă în bilanţ la costul de intrare.

Valoarea realizabilă netă a soldurilor de stocuri la data raportării se determină în baza:

 1. preţurilor contractuale, în cazul în care stocurile sînt destinate vînzării conform contractelor încheiate;
 2. preţurilor de piaţă curente în cazul în care nu sînt încheiate contracte de vînzare a stocurilor, dar acestea sînt destinate vînzării;
 3. altor informaţii credibile deţinute de către entitate.

Materialele şi alte stocuri destinate utilizării la fabricarea produselor finite nu vor fi evaluate la sume mai mici decît costul acestora, dacă se prevede că produsele finite care constituie baza lor vor fi vîndute la un preţ egal sau mai mare decît costul lor de producţie. În cazul în care se estimează că costul produselor finite va fi mai mare decît preţurile de piaţă curente, costul materialelor utilizate se diminuează pînă la valoarea realizabilă netă.

Suma oricărei diminuări a valorii stocurilor pînă la valoarea realizabilă netă se contabilizează ca majorare a cheltuielilor curente şi majorare a ajustării pentru deprecierea stocurilor:
Dt 714.6 Cheltuieli aferente ajustărilor privind deprecierea  activelor circulante
Ct 218
Ajustări pentru deprecierea stocurilor

Pentru fiecare perioadă de gestiune ulterioară se efectuează o nouă estimare a valorii realizabile nete a stocurilor. Dacă în perioada precedentă stocurile au fost evaluate în bilanţ la valoarea realizabilă netă şi la finele perioadei de gestiune rămîn în stoc la aceeaşi valoare, iar circumstanţele s-au schimbat şi valoarea realizabilă netă s-a majorat, aceste stocuri se evaluează la suma cea mai mică dintre cost şi valoarea realizabilă netă revizuită. Diferenţa apărută în limita costului de intrare se contabilizează ca diminuare a ajustării pentru deprecierea stocurilor şi majorare a veniturilor curente:
Dt 218 Ajustări pentru deprecierea stocurilor
Ct 612.6 Venituri din ajustările privind deprecierea activelor circulante

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...