37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Estimarea veniturilor prin metode și surse indirecte. Tratamentele de conformare aplicate persoanelor fizice

Estimarea veniturilor prin metode și surse indirecte. Tratamentele de conformare aplicate persoanelor fizice

31.01.2023296 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform prevederilor capitolului 11¹ din Codul fiscal, dacă între veniturile impozabile estimate calculate în baza situației fiscale şi veniturile impozabile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit este o diferență mai mare de cât riscul minim acceptat, persoana fizică poate constitui subiect al estimării veniturilor impozabile prin metode indirecte.

În cazul aplicării procedurii de conformare voluntară, contribuabilii beneficiază de avantaje cum sunt costurile mai reduse ale conformării, reducerea riscurilor de neconformare fiscală, optimizarea utilizării timpului acordat gestionării problemelor fiscale şi o mai bună înțelegere a legislației în domeniu, iar administrația fiscală își îndeplinește rolul de îmbunătățire a colectării veniturilor bugetare

Tratamentele de conformare voluntare manifestate de către SFS față de persoanele fizice, subiecții ai estimării venitului impozabil prin metode indirecte, conform capitolului 11¹ din Codul fiscal, vor porni de la prezumția neconformării neintenționate și vor purta un caracter de prevenire și se vor manifesta prin contactarea acestuia cu utilizarea următoarelor instrumente:

  • prin publicarea periodică a rezultatelor obținute în activitatea Serviciului Fiscal de Stat în urma aplicării tratamentelor de conformare voluntară și rezultatelor obținute în urma aplicării măsurilor de conformare forțate;
  • remiterea contribuabilului a scrisorilor de conformare cu descrierea avantajelor de conformare voluntară și dezavantajelor în cazul aplicării tratamentelor de conformare forțate;
  • desfășurarea ședințelor individuale de conformare cu persoanele fizice, în scopul informării despre avantajele conformării voluntare, precum și despre drepturile, obligaţiile şi consecinţele cu care se vor confrunta în caz de neconformare și că în cazul dacă mijloacele bănești care au fost utilizate la efectuarea cheltuielilor au parvenit din surse care nu au fost declarate și respectiv nu a fost achitat impozitul pe venit, cea mai optimală soluție este de a declara și de a achita impozitul pe venit în cadrul conformării voluntare;
  • audierea persoanei fizice, în cadrul căreia contribuabilul prezintă documente justificative aferente situației fiscale.

Pe de altă parte, în scopul combaterii cazurilor în care contribuabilii nu doresc să se conformeze obligațiilor legale oprii cât mai mult a intenției de neconformare, tratamentul de conformare forțat pus în practică constă în efectuarea de verificări amănunțite şi controale fiscale, utilizând analiza de risc pentru selectarea persoanelor care urmează a fi supuse controlului fiscal. Acțiunile de control vizează atât corectarea situației fiscale a contribuabililor selectați pentru verificări prin stabilirea obligațiilor fiscale suplimentare de plată şi, după caz, sancționarea abaterilor constatate, cât şi încurajarea conformării fiscale generale a celorlalți contribuabili, prin publicarea periodică a rezultatelor obținute.

Conform prevederilor capitolului 11¹ din Codul fiscal, dacă între veniturile impozabile estimate calculate în baza situației fiscale şi veniturile impozabile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit este o diferență mai mare de cât riscul minim acceptat, persoana fizică poate constitui subiect al estimării veniturilor impozabile prin metode indirecte.

În cazul aplicării procedurii de conformare voluntară, contribuabilii beneficiază de avantaje cum sunt costurile mai reduse ale conformării, reducerea riscurilor de neconformare fiscală, optimizarea utilizării timpului acordat gestionării problemelor fiscale şi o mai bună înțelegere a legislației în domeniu, iar administrația fiscală își îndeplinește rolul de îmbunătățire a colectării veniturilor bugetare

Tratamentele de conformare voluntare manifestate de către SFS față de persoanele fizice, subiecții ai estimării venitului impozabil prin metode indirecte, conform capitolului 11¹ din Codul fiscal, vor porni de la prezumția neconformării neintenționate și vor purta un caracter de prevenire și se vor manifesta prin contactarea acestuia cu utilizarea următoarelor instrumente:

  • prin publicarea periodică a rezultatelor obținute în activitatea Serviciului Fiscal de Stat în urma aplicării tratamentelor de conformare voluntară și rezultatelor obținute în urma aplicării măsurilor de conformare forțate;
  • remiterea contribuabilului a scrisorilor de conformare cu descrierea avantajelor de conformare voluntară și dezavantajelor în cazul aplicării tratamentelor de conformare forțate;
  • desfășurarea ședințelor individuale de conformare cu persoanele fizice, în scopul informării despre avantajele conformării voluntare, precum și despre drepturile, obligaţiile şi consecinţele cu care se vor confrunta în caz de neconformare și că în cazul dacă mijloacele bănești care au fost utilizate la efectuarea cheltuielilor au parvenit din surse care nu au fost declarate și respectiv nu a fost achitat impozitul pe venit, cea mai optimală soluție este de a declara și de a achita impozitul pe venit în cadrul conformării voluntare;
  • audierea persoanei fizice, în cadrul căreia contribuabilul prezintă documente justificative aferente situației fiscale.

Pe de altă parte, în scopul combaterii cazurilor în care contribuabilii nu doresc să se conformeze obligațiilor legale oprii cât mai mult a intenției de neconformare, tratamentul de conformare forțat pus în practică constă în efectuarea de verificări amănunțite şi controale fiscale, utilizând analiza de risc pentru selectarea persoanelor care urmează a fi supuse controlului fiscal. Acțiunile de control vizează atât corectarea situației fiscale a contribuabililor selectați pentru verificări prin stabilirea obligațiilor fiscale suplimentare de plată şi, după caz, sancționarea abaterilor constatate, cât şi încurajarea conformării fiscale generale a celorlalți contribuabili, prin publicarea periodică a rezultatelor obținute.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...