37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Este elaborat proiectul noului Cod funciar

Este elaborat proiectul noului Cod funciar

25.09.2019850 views Monitorul Fiscal
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Persoanele străine, investitorii străini sau apatrizii nu pot dobândi drept de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie agricolă sau din fondul forestier, sub sancţiunea nulităţii absolute al actului juridic de dobândire, iar în cazul dobândirii terenurilor prin moștenire, aceștia sunt obligați să îl înstrăineze în termen de un an de zile. Aceste prevederi sunt transferate și în proiectul noului Cod funciar, care va fi examinat în ședința secretarilor de stat anunțată pentru 26 septembrie curent.

Documentul stabilește obiectul și subiectul relațiilor funciare, oferă clasificarea terenurilor, competența autorităților publice centrale și locale, dreptul de proprietate asupra terenurilor și modul de transmitere al acestuia etc.

Proiectul oferă noțiunea de Cadastru funciar – un sistem informaţional automatizat, care conține informații cu privire la terenuri, caracteristica cantitativă a acestora și cea calitativă a solurilor terenurilor agricole. La nivel local, Cadastrul funciar se ţine de către autorităţile publice locale, iar la nivel national – de către autoritatea administrativă de implementare a politicilor în domeniul relațiilor funciare și monitoringului funciar.

Conform documentului, Cadastrul funciar interoperează cu Registrul de stat al unităţilor admnistrativ-teritoriale şi al adreselor, Cadastrul bunurilor imobile, alte cadastre de specalitate şi registre, care conţin date relevante despre obiectele din cadastrul funciar. Totodată, este prevăzută inadmisibiltatea folosirii terenurilor până la stabilirea hotarelor acestora în natură.

De asemenea, sunt descrise măsurile de protecţie şi de ameliorare a calităţii solului (teritorial-organizatorice; agroameliorative tehnice; silvoameliorative; hidroameliorative), cele de conservare a terenurilor, amenajările de îmbunătățiri funciare, dar și cele de monitorizare a calității solului.

Controlul de stat asupra utilizării şi protecţiei terenurilor îl exercită Guvernul (prin intermediul Inspectoratului pentru Protecţia Mediului) şi autorităţile administraţiei publice locale.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...