37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Eliminarea neclarităților legislative privind ucenicia la locul de muncă

Eliminarea neclarităților legislative privind ucenicia la locul de muncă

07.02.2022566 views Consiliul Economic
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În data de 4 februarie 2022, autoritățile și comunitatea de afaceri au discutat proiectul de modificare a Codului Muncii și proiectul Hotărîrii de Guvern privind Ucenicia la locul de muncă care ar aduce claritate în reglementarea și aplicarea acestui tip de formare preofesională non formală. Discuțiile au loc în cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova.

Ucenicia la locul de muncă presupune instruirea persoanelor în cadrul întreprinderii (potențialului angajator) potrivit competențelor necesare acestui angajator, în urma căreia, ucenicul dobândește  competențe profesionale și are șanse să devină salariat.

Actualmente, Codul muncii reglementează ucenicia la locul de muncă, însă într-o formă confuză, nefiind aplicată pe larg de către agenți economici. O prevedere a Codului muncii stipulează că contractul de ucenicie este reglementat de Codul civil, iar alta prevede că în privința ucenicilor se aplică legislația muncii, inclusiv legislația privind securitatea şi sănătatea în muncă, angajatorul fiind nevoit să ofere ucenicului toate garanțiile pe care le-ar oferi unui salariat. Pe de altă parte, o persoană poate  deveni ucenic doar dacă este în căutarea unui loc de muncă și nu are o calificare profesională, adică nu are finisat nici un program de studii acreditat.

Proiectul de completare presupune ”relansarea” uceniciei la locul de muncă drept ”Conversiune profesionala” a persoanelor ce nu au nici o calificare sau a celor ce doresc să își modifice competențele profesionale (ex. din bucătar să devină specialist IT, sau viceversa). În contextul deficitului forței de muncă calificate, companiile sunt gata să instruiască din cont propriu personalul.

Astfel modificările propuse prevăd printre altele lărgirea tipului de subiecte care pot aplica la ucenicia la locul de muncă, adică nu doar cei fără calificare profesională sau cei înregistrați ca șomeri, dar oricare persoană cu vîrsta mai mare de 18 ani.

Obiectivele modificărilor propuse sunt: pregătirea cadrelor necesare angajatorilor de către ei înșiși potrivit necesitpților întreprinderii; ridicarea nivelului ocupării şi adaptării forței de muncă la necesitățile economiei; diminuarea poverii financiare a statului în ceea ce ține de indemnizațiile de șomaj; oferirea oportunității persoanelor ce dețin deja o calificare să dobândească competențe profesionale noi total diferite, și să le certifice, oferirea posibilității personalelor fără nici o calificare să dobândească competențe profesionale și să obțină un loc de muncă adecvat capacităților sale.

Fiind discutate cu comunitatea de afaceri și reprezentanții instituțiilor statului propunerile de modificare a Codului Muncii și proiectul Hotărîrii de Guvern privind Ucenicia la locul de muncă definitivate vor fi propuse Guvernului spre aprobare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...