37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Eliberarea certificatului medical din 1 iulie 2019

Eliberarea certificatului medical din 1 iulie 2019

07.06.20194.156 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Certificatul de concediu medical reprezintă un formular-tip unic, aprobat în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, ce reprezintă temei pentru stabilirea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă şi maternitate şi se eliberează de prestatorii de servicii medicale care efectuează expertiza incapacităţii temporare de muncă în conformitate cu legislaţia.

Certificatul se eliberează pentru prezentare la locul de muncă. Atenție, în cazul persoanelor asigurate care activează la mai multe entități, începând cu 01.07.2019 acestea vor prezenta certificatele de concediu medical la toate unitățile unde activează. La solicitarea angajatului, angajatorul căruia i se prezintă originalul certificatului prezintă o copie/copii cu mențiunea ,,copia corespunde originalului”, pentru a fi prezentat altor angajatori, unde activează persoana.

Vedeți mai jos un material amplu prin care vă informăm despre modificările legate de stabiliriea, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, care vor intra în vigoare din 1 iulie 2019:

Potrivit prevederilor HG nr. 282 din 29.05.2019 pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical aprobată prin HG nr. 469/2005, datele din certificatul medical se vor transmite electronic Casei Naționale de Asigurări Sociale în scopul stabilirii și plății indemnizației pentru incapacitatea temporară de muncă, prin intermediul conexiunilor intersistemice securizate, cu respectarea cerințelor de protecție a datelor cu caracter personal.

Certificatul va fi eliberat în următoarele cazuri:

  • Incapacitate temporară de muncă cauzate de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă;
  • Prevenirea îmbolnăvirilor (carantină);
  • Recuperarea capacității de muncă;
  • Maternitate;
  • Îngrijirea copilului bolnav.

Din 1 iulie 2019 certificatul pentru concediu de maternitate se va putea elibera la odată ulterioară în cazuri justificate de neprezentare la 30 de săptămâni de sarcină sau de înregistrare a căsătoriei după 30 de săptămîni de sarcină pentru gravidele aflate la întreținerea soților asigurați.

Certificatul pentru caz de boală sau traumă (inclusiv traumatismul habitual) se eliberează bolnavului pe toată perioada tratamentului, pînă la restabilirea capacităţii de muncă, maximum pentru 180 zile pe parcursul unui an calendaristic.

Pentru cazurile de incapacitate temporară de muncă neîntreruptă, cu trecerea dintr-un an calendaristic în altul, calculul zilelor se va efectua pentru toată perioadă, începând cu prima zi de incapacitate temporară de muncă.

La a 180-a zi calendaristică, dacă există motive întemeiate privind posibilitatea recuperării, evitării stabilirii gradului de dizabilitate și menținerii capacității de muncă a asiguratului, certificatul de concediu medical se va prelungi pentru cel mult 30 de zile calendaristice, în funcție de evoluția cazului și de rezultatele acțiunilor de recuperare.

Perioada pentru care se eliberează certificatul medical pentru incapacitatea temporară de muncă în caz de tuberculoză, SIDA și maladie oncologică este de cel mult un an pe parcursul ultimilor 2 ani.
Această perioadă nu va include zilele de incapacitate temporară de muncă cauzată de alte boli obișnuite sau accidente, pentru care se va calcula suplimentar durata.

Șomerilor, în perioada de acordare a ajutorului de șomaj, certificatul li se eliberează pentru o perioadă de până la 30 de zile în cursul unui an calendaristic.

În cazul continuării incapacității temporare de muncă pe aceeași maladie sau apariția altei boli după încadrarea în grad de dizabilitate și expirarea perioadei maxime pentru care s-a eliberat certificatul pe parcursul aceluiași an calendaristic, medicul va elibera Concluzia medicală (modelul aprobat de MSMPS) care servește drept argument pentru lipsa de la serviciu, dar nu reprezintă temei pentru plata indemnizației pentru incapacitatea temporară de muncă.

În cazul îngrijirii copilului bolnav, certificatul se va elibera opțional, mamei, tatălui sau tutorelui. În alte cazuri, dacă din motive întemeiate, confirmate documentar, mama, tatăl sau tutorele nu pot îngriji de copilul bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani, copilul care suferă de maladie oncologică în vîrstă de până la 18 ani sau copilul cu dizabilitate în vîrstă de până la 18 ani, certificatul se va acorda altor personae asigurate (optional altui membru de familie, bunicului, bunicii).
Pentru îngrijirea copilului bolnav, certificatul se va elibera asiguratului și în perioada concediului anual, pe perioada eliberării certificatului de concediu medical, fiind păstrat concediul anual.

Asiguratelor, soțiilor aflate la întreținerea soților  asigurați și șomerelor care au dreptul la concediu de maternitate, ce include concediul prenatal și concediul postnatal, li se va elibera certificatul pentru concediul de maternitate de către medical de familie.
Șoției aflate la întreținerea soțului asigurat i se va elibera certificatul pentru concediul de maternitate dacă, la data acordării concediului de maternitate, nu este angajată în câmpul muncii.

Reamintim că, din 1 iulie 2019, Certificatul se va întocmi pe suport de hîrtie ca și pînă în prezent, însă suplimentar datele din acesta vor fi introduse obligatoriu și în Portalul certificatelor medicale. Datele din certificatele eliberate pînă la 30.06.2019 inclusiv, precum și care continuă după această dată, nu se vor introduce în Portalul certificatelor medicale.

Hotărârea Guvernului nr. 282 din 29.05.2019 va intra în vigoare la data de 1 iulie 2019.

Certificatul de concediu medical reprezintă un formular-tip unic, aprobat în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, ce reprezintă temei pentru stabilirea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă şi maternitate şi se eliberează de prestatorii de servicii medicale care efectuează expertiza incapacităţii temporare de muncă în conformitate cu legislaţia.

Certificatul se eliberează pentru prezentare la locul de muncă. Atenție, în cazul persoanelor asigurate care activează la mai multe entități, începând cu 01.07.2019 acestea vor prezenta certificatele de concediu medical la toate unitățile unde activează. La solicitarea angajatului, angajatorul căruia i se prezintă originalul certificatului prezintă o copie/copii cu mențiunea ,,copia corespunde originalului”, pentru a fi prezentat altor angajatori, unde activează persoana.

Vedeți mai jos un material amplu prin care vă informăm despre modificările legate de stabiliriea, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, care vor intra în vigoare din 1 iulie 2019:

Potrivit prevederilor HG nr. 282 din 29.05.2019 pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical aprobată prin HG nr. 469/2005, datele din certificatul medical se vor transmite electronic Casei Naționale de Asigurări Sociale în scopul stabilirii și plății indemnizației pentru incapacitatea temporară de muncă, prin intermediul conexiunilor intersistemice securizate, cu respectarea cerințelor de protecție a datelor cu caracter personal.

Certificatul va fi eliberat în următoarele cazuri:

  • Incapacitate temporară de muncă cauzate de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă;
  • Prevenirea îmbolnăvirilor (carantină);
  • Recuperarea capacității de muncă;
  • Maternitate;
  • Îngrijirea copilului bolnav.

Din 1 iulie 2019 certificatul pentru concediu de maternitate se va putea elibera la odată ulterioară în cazuri justificate de neprezentare la 30 de săptămâni de sarcină sau de înregistrare a căsătoriei după 30 de săptămîni de sarcină pentru gravidele aflate la întreținerea soților asigurați.

Certificatul pentru caz de boală sau traumă (inclusiv traumatismul habitual) se eliberează bolnavului pe toată perioada tratamentului, pînă la restabilirea capacităţii de muncă, maximum pentru 180 zile pe parcursul unui an calendaristic.

Pentru cazurile de incapacitate temporară de muncă neîntreruptă, cu trecerea dintr-un an calendaristic în altul, calculul zilelor se va efectua pentru toată perioadă, începând cu prima zi de incapacitate temporară de muncă.

La a 180-a zi calendaristică, dacă există motive întemeiate privind posibilitatea recuperării, evitării stabilirii gradului de dizabilitate și menținerii capacității de muncă a asiguratului, certificatul de concediu medical se va prelungi pentru cel mult 30 de zile calendaristice, în funcție de evoluția cazului și de rezultatele acțiunilor de recuperare.

Perioada pentru care se eliberează certificatul medical pentru incapacitatea temporară de muncă în caz de tuberculoză, SIDA și maladie oncologică este de cel mult un an pe parcursul ultimilor 2 ani.
Această perioadă nu va include zilele de incapacitate temporară de muncă cauzată de alte boli obișnuite sau accidente, pentru care se va calcula suplimentar durata.

Șomerilor, în perioada de acordare a ajutorului de șomaj, certificatul li se eliberează pentru o perioadă de până la 30 de zile în cursul unui an calendaristic.

În cazul continuării incapacității temporare de muncă pe aceeași maladie sau apariția altei boli după încadrarea în grad de dizabilitate și expirarea perioadei maxime pentru care s-a eliberat certificatul pe parcursul aceluiași an calendaristic, medicul va elibera Concluzia medicală (modelul aprobat de MSMPS) care servește drept argument pentru lipsa de la serviciu, dar nu reprezintă temei pentru plata indemnizației pentru incapacitatea temporară de muncă.

În cazul îngrijirii copilului bolnav, certificatul se va elibera opțional, mamei, tatălui sau tutorelui. În alte cazuri, dacă din motive întemeiate, confirmate documentar, mama, tatăl sau tutorele nu pot îngriji de copilul bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani, copilul care suferă de maladie oncologică în vîrstă de până la 18 ani sau copilul cu dizabilitate în vîrstă de până la 18 ani, certificatul se va acorda altor personae asigurate (optional altui membru de familie, bunicului, bunicii).
Pentru îngrijirea copilului bolnav, certificatul se va elibera asiguratului și în perioada concediului anual, pe perioada eliberării certificatului de concediu medical, fiind păstrat concediul anual.

Asiguratelor, soțiilor aflate la întreținerea soților  asigurați și șomerelor care au dreptul la concediu de maternitate, ce include concediul prenatal și concediul postnatal, li se va elibera certificatul pentru concediul de maternitate de către medical de familie.
Șoției aflate la întreținerea soțului asigurat i se va elibera certificatul pentru concediul de maternitate dacă, la data acordării concediului de maternitate, nu este angajată în câmpul muncii.

Reamintim că, din 1 iulie 2019, Certificatul se va întocmi pe suport de hîrtie ca și pînă în prezent, însă suplimentar datele din acesta vor fi introduse obligatoriu și în Portalul certificatelor medicale. Datele din certificatele eliberate pînă la 30.06.2019 inclusiv, precum și care continuă după această dată, nu se vor introduce în Portalul certificatelor medicale.

Hotărârea Guvernului nr. 282 din 29.05.2019 va intra în vigoare la data de 1 iulie 2019.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...