37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Eficientizarea parcurilor industriale: proiect aprobat de Guvern

Eficientizarea parcurilor industriale: proiect aprobat de Guvern

18.04.2024176 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În cadrul ședinței de ieri, Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (eficientizarea parcurilor industriale). Astfel, documentul conține o serie de modificări și completări la Legea nr. 182/2010 cu privire la parcurile industriale și Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.

Principalele propuneri de modificare a Legii nr. 182/2010 se referă la introducerea unui articol nou (51), care vine să clasifice parcurile industriale în funcție de profil și activitatea desfășurată de către rezidenți pe teritoriul acestora, precum și particularitățile de creare a acestora. În această ordine de idei, parcurile industriale vor fi divizate în următoarele 3 categorii:
a) parcuri industriale de Tipul A – generale, unde sunt desfășurate mai multe tipuri de activități economice, preponderent producție industrială și valorificare a cercetărilor științifice și/sau dezvoltărilor tehnologice;
b) parcuri industriale de Tipul B – specializate, unde sunt desfășurate doar una dintre activitățile economice permise pe teritoriul parcului industrial, preponderent din domeniul tehnologiilor digitale, creative, informației și telecomunicațiilor, științei, cercetării și dezvoltării, ingineriei, inovaționale și cele aferente acestora;
c) parcuri industriale de Tipul C – platforme industriale multifuncționale, unde pot fi desfășurate mai multe tipuri de activități economice, preponderent mică producție la nivel local.

Parcul industrial va putea fi creat pe unul sau mai multe terenuri. În cazul în care parcul industrial va fi creat pe mai mult de un teren, pe unul dintre aceste terenuri va fi amplasat sediul întreprinderii administratoare, iar celelalte terenuri vor forma platforme ale parcului industrial. Toate platformele vor fi administrate de o singură întreprindere administratoare. Regimul și modul de efectuare a activității de întreprinzător și de gestiune vor fi identice în toate platformele.

De asemenea, proiectul prevede completarea art. 15 din legea prenotată, care reglementează administrarea
parcurilor industriale create în baza bunurilor proprietate publică cu prevederi mai explicite referitoare la constituirea sau selectarea întreprinderilor administratoare precum și stipularea interdicției de transmitere în concesiune a infrastructurii tehnice și de producție a parcului unei societăți comerciale care va prelua atribuțiile și obligațiile ce revin întreprinderii administratoare. Alte prevederi ale proiectului vizează introducerea unui nou articol – art. 201 care va reglementa drepturile, atribuțiile și obligațiile rezidenților parcurilor industriale.

Adițional, la Legea nr. 121/2007 se propune abrogarea lit. d) din alin. (8) al art. 10 care reglementează regimul juridic al bunurilor proprietate publică. Totodată, articolul menționat urmează a fi completat cu un alineat nou (81) , potrivit căruia, bunurile domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale pot fi transmise în comodat persoanelor juridice în scopul creării parcului industrial conform prevederilor Legii cu privire la parcurile industriale.

În cadrul ședinței de ieri, Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (eficientizarea parcurilor industriale). Astfel, documentul conține o serie de modificări și completări la Legea nr. 182/2010 cu privire la parcurile industriale și Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.

Principalele propuneri de modificare a Legii nr. 182/2010 se referă la introducerea unui articol nou (51), care vine să clasifice parcurile industriale în funcție de profil și activitatea desfășurată de către rezidenți pe teritoriul acestora, precum și particularitățile de creare a acestora. În această ordine de idei, parcurile industriale vor fi divizate în următoarele 3 categorii:
a) parcuri industriale de Tipul A – generale, unde sunt desfășurate mai multe tipuri de activități economice, preponderent producție industrială și valorificare a cercetărilor științifice și/sau dezvoltărilor tehnologice;
b) parcuri industriale de Tipul B – specializate, unde sunt desfășurate doar una dintre activitățile economice permise pe teritoriul parcului industrial, preponderent din domeniul tehnologiilor digitale, creative, informației și telecomunicațiilor, științei, cercetării și dezvoltării, ingineriei, inovaționale și cele aferente acestora;
c) parcuri industriale de Tipul C – platforme industriale multifuncționale, unde pot fi desfășurate mai multe tipuri de activități economice, preponderent mică producție la nivel local.

Parcul industrial va putea fi creat pe unul sau mai multe terenuri.În cazul în care parcul industrial va fi creat pe mai mult de un teren, pe unul dintre aceste terenuri va fi amplasat sediul întreprinderii administratoare, iar celelalte terenuri vor forma platforme ale parcului industrial. Toate platformele vor fi administrate de o singură întreprindere administratoare. Regimul și modul de efectuare a activității de întreprinzător și de gestiune vor fi identice în toate platformele.

De asemenea, proiectul prevede completarea art. 15 din legea prenotată, care reglementează administrarea
parcurilor industriale create în baza bunurilor proprietate publică cu prevederi mai explicite referitoare la constituirea sau selectarea întreprinderilor administratoare precum și stipularea interdicției de transmitere în concesiune a infrastructurii tehnice și de producție a parcului unei societăți comerciale care va prelua atribuțiile și obligațiile ce revin întreprinderii administratoare. Alte prevederi ale proiectului vizează introducerea unui nou articol – art. 201 care va reglementa drepturile, atribuțiile și obligațiile rezidenților parcurilor industriale.

Adițional, la Legea nr. 121/2007 se propune abrogarea lit. d) din alin. (8) al art. 10 care reglementează regimul juridic al bunurilor proprietate publică. Totodată, articolul menționat urmează a fi completat cu un alineat nou (81) , potrivit căruia, bunurile domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale pot fi transmise în comodat persoanelor juridice în scopul creării parcului industrial conform prevederilor Legii cu privire la parcurile industriale.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...