37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Efectuarea controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor

Efectuarea controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor

29.06.20181.859 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, a prezentat spre dezbateri publice Proiectul Hotărîrii Guvernului ”Cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor pentru domeniul de control efectuat de către Inspectoratul de Stat al Muncii”.

Proiectul a fost elaborat în temeiul Legii nr.131 din 08 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

Potrivit Legii menționate, controlul activității unui agent economic se inițiază doar în urma analizei şi evaluării riscurilor, iar planul controalelor se întocmește de către organul de cоntrol în baza criteriilor de risc stabilite conform particularităților obiectului controlului, persoanelor supuse controlului şi ale raporturilor anterioare cu organul de control.

Metodologia urmează să fie aplicată pentru planificarea controlului activității agenților economici în domeniile de competență a Inspectoratului de Stat al Muncii.

Criteriile de risc selectate respectă următoarele principii:

1) sînt relevante scopului activității Inspectoratului;
2) acoperă toate întreprinderile pasibile controlului efectuat de Inspectorat şi, în mod special, sînt relevante activității agentului economic;
3) sînt bazate pe informație certă, veridică şi accesibilă;
4) sînt raportate la caracterul multidimensional al surselor de risc.

Frecvenţa şi intensitatea acţiunilor de control este determinată de nivelul de risc estimat pentru fiecare persoană/unitate supusă controlului.

Analiza riscurilor, în baza criteriilor de risc se aplică în următoarele situații:

 • la planificarea anuală a controalelor;
 • la luarea deciziei privind efectuarea unui cоntrol inopinat;
 • la identificarea soluției optime cu privire la plîngerea depusă la Inspectorat sau la informațiile privind încălcarea legislației care au devenit cunoscute;
 • la elaborarea listelor de verificare și la stabilirea cerințelor de reglementare care trebuie incluse în lista de verificare;
 • la planificarea strategică a activității de control;
 • în alte situații referitoare la decizii în domeniul controlului asupra activității de întreprinzător.

Criteriile de risc, reflectă probalitatea apariției prejudiciului și /sau mărimea acestuia. La stabilirea probabilității apariției prejudiciului se utilizează următoarele criterii de risc generale:

a) durata de la data efectuării ultimului control;
b) numărul de persoane angajate;
c) istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, dar și cu prescripțiile Inspectoratului.

Criteriile de risc utilizate de Inspectorat sunt următoarele:

a) utilizarea/prestarea muncii nedeclarate;
b) restanțe la plata salariului;
c) perioada de activitate a unității;
d) durata de la data efectuării ultimului control;
e) numărul de angajați;
f) istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, și cu prescripțiile Inspectoratului.

În ceea ce privește gradarea intensității riscului, fiecare criteriu de risc se repartizează pe grade/niveluri de intensitate. Scara valorică este cuprinsă între 1 şi 5, unde 1 reprezintă gradul minim şi 5 – gradul maxim de risc.

Atenție însă, în cazul în care nu există date sau informaţii care să permită aprecierea gradului/nivelului de intensitate/severitate a criteriului de risc în raport cu persoana supusă controlului, se acordă punctajul maxim. Ulterior după efectuarea primului cоntrol cu utilizarea acestui criteriu de risc, organul de cоntrol revizuieşte punctajul acordat în funcţie de datele şi informaţiile acumulate în cadrul controlului.

După cum am menționat, perioada de activitate a unității va fi luată în calcul la acordarea gradului de risc. Se consideră că, cu cît mai mare este perioada în care un întreprinzător activează pe piaţă, cu atît mai bine cunoaşte prevederile legislației muncii şi cu atît mai mult ţine la imaginea sa, Asfel, o companie care activează mai mult de 20 de ani, atunci acesteia i se va atribui gradul I de risc, (conform acestui criteriu), iar companiilor ce activează mai puțin de 5 ani, gradul V de risc.

Ponderea fiecărui criteriu, se va stabili în raport cu toate criteriile selectate, ţinînd cont de importanţa criteriului respectiv pentru domeniul specific de cоntrol. Astfel, aceleaşi criterii pot avea relevanţă şi pondere diferită, în funcţie de domeniul de cоntrol.

După determinarea criteriilor de risc concrete ce vor fi utilizate şi ponderea lor, criteriile se vor aplica în raport cu fiecare subiect potenţial al controlului, stabilindu-se media ponderată a gradelor specifice de risc în baza unei formule. De valoare obțiunută, depinde efectuarea clasamentului contribuabililor, în baza căruia Inspectoratul va întocmi proiectul planului anual al controalelor, pe care îl va înregistra în Registrul de stat al controalelor, în modul și termenul stabilit de Guvern.

Controalele inopinate se vor efectua în baza analizei riscurilor și doar în cazul existenței temeiurilor și respectării condițiilor prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. La analiza riscurilor, Inspectoratul utilizează criterii de risc care permit evaluarea eventualului prеjudiciu și a mărimii acestuia în cazul în care controlul nu s-ar efectua.

În vederea elaborării şi menţinerea clasamentului persoanelor supuse controlului în conformitate cu riscul prezentat, Inspectoratul va menţine, prin intermediul Registrului de stat al controalelor, o bază de date care reflectă cel puţin:

1) lista tuturor unităților pasibile de a fi supuse controlului, cu datele individuale de identificare;
2) istoria activităţii de control;
3) profilul fiecărei unități supuse controlului, cu informaţia relevantă pentru criteriile de risc utilizate la clasificarea unității în cauză.

Inspectoratul, va reexamina şi actualiza informaţia necesară pentru aplicarea criteriilor de risc cel puţin o dată pe an.

Persoane responsabile:
Alexandru Ghețu, Șef Direcție politici în domeniul raporturilor de muncă și parteneriatului social,
Tel: +373 22 268 807, email: alexandru.ghetu@msmps.gov.md.

Data limită pentru comentarii: 10.07.2018
Proiectul și nota informativă.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, a prezentat spre dezbateri publice Proiectul Hotărîrii Guvernului ”Cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor pentru domeniul de control efectuat de către Inspectoratul de Stat al Muncii”.

Proiectul a fost elaborat în temeiul Legii nr.131 din 08 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

Potrivit Legii menționate, controlul activității unui agent economic se inițiază doar în urma analizei şi evaluării riscurilor, iar planul controalelor se întocmește de către organul de cоntrol în baza criteriilor de risc stabilite conform particularităților obiectului controlului, persoanelor supuse controlului şi ale raporturilor anterioare cu organul de control.

Metodologia urmează să fie aplicată pentru planificarea controlului activității agenților economici în domeniile de competență a Inspectoratului de Stat al Muncii.

Criteriile de risc selectate respectă următoarele principii:

1) sînt relevante scopului activității Inspectoratului;
2) acoperă toate întreprinderile pasibile controlului efectuat de Inspectorat şi, în mod special, sînt relevante activității agentului economic;
3) sînt bazate pe informație certă, veridică şi accesibilă;
4) sînt raportate la caracterul multidimensional al surselor de risc.

Frecvenţa şi intensitatea acţiunilor de control este determinată de nivelul de risc estimat pentru fiecare persoană/unitate supusă controlului.

Analiza riscurilor, în baza criteriilor de risc se aplică în următoarele situații:

 • la planificarea anuală a controalelor;
 • la luarea deciziei privind efectuarea unui cоntrol inopinat;
 • la identificarea soluției optime cu privire la plîngerea depusă la Inspectorat sau la informațiile privind încălcarea legislației care au devenit cunoscute;
 • la elaborarea listelor de verificare și la stabilirea cerințelor de reglementare care trebuie incluse în lista de verificare;
 • la planificarea strategică a activității de control;
 • în alte situații referitoare la decizii în domeniul controlului asupra activității de întreprinzător.

Criteriile de risc, reflectă probalitatea apariției prejudiciului și /sau mărimea acestuia. La stabilirea probabilității apariției prejudiciului se utilizează următoarele criterii de risc generale:

a) durata de la data efectuării ultimului control;
b) numărul de persoane angajate;
c) istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, dar și cu prescripțiile Inspectoratului.

Criteriile de risc utilizate de Inspectorat sunt următoarele:

a) utilizarea/prestarea muncii nedeclarate;
b) restanțe la plata salariului;
c) perioada de activitate a unității;
d) durata de la data efectuării ultimului control;
e) numărul de angajați;
f) istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, și cu prescripțiile Inspectoratului.

În ceea ce privește gradarea intensității riscului, fiecare criteriu de risc se repartizează pe grade/niveluri de intensitate. Scara valorică este cuprinsă între 1 şi 5, unde 1 reprezintă gradul minim şi 5 – gradul maxim de risc.

Atenție însă, în cazul în care nu există date sau informaţii care să permită aprecierea gradului/nivelului de intensitate/severitate a criteriului de risc în raport cu persoana supusă controlului, se acordă punctajul maxim. Ulterior după efectuarea primului cоntrol cu utilizarea acestui criteriu de risc, organul de cоntrol revizuieşte punctajul acordat în funcţie de datele şi informaţiile acumulate în cadrul controlului.

După cum am menționat, perioada de activitate a unității va fi luată în calcul la acordarea gradului de risc. Se consideră că, cu cît mai mare este perioada în care un întreprinzător activează pe piaţă, cu atît mai bine cunoaşte prevederile legislației muncii şi cu atît mai mult ţine la imaginea sa, Asfel, o companie care activează mai mult de 20 de ani, atunci acesteia i se va atribui gradul I de risc, (conform acestui criteriu), iar companiilor ce activează mai puțin de 5 ani, gradul V de risc.

Ponderea fiecărui criteriu, se va stabili în raport cu toate criteriile selectate, ţinînd cont de importanţa criteriului respectiv pentru domeniul specific de cоntrol. Astfel, aceleaşi criterii pot avea relevanţă şi pondere diferită, în funcţie de domeniul de cоntrol.

După determinarea criteriilor de risc concrete ce vor fi utilizate şi ponderea lor, criteriile se vor aplica în raport cu fiecare subiect potenţial al controlului, stabilindu-se media ponderată a gradelor specifice de risc în baza unei formule. De valoare obțiunută, depinde efectuarea clasamentului contribuabililor, în baza căruia Inspectoratul va întocmi proiectul planului anual al controalelor, pe care îl va înregistra în Registrul de stat al controalelor, în modul și termenul stabilit de Guvern.

Controalele inopinate se vor efectua în baza analizei riscurilor și doar în cazul existenței temeiurilor și respectării condițiilor prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. La analiza riscurilor, Inspectoratul utilizează criterii de risc care permit evaluarea eventualului prеjudiciu și a mărimii acestuia în cazul în care controlul nu s-ar efectua.

În vederea elaborării şi menţinerea clasamentului persoanelor supuse controlului în conformitate cu riscul prezentat, Inspectoratul va menţine, prin intermediul Registrului de stat al controalelor, o bază de date care reflectă cel puţin:

1) lista tuturor unităților pasibile de a fi supuse controlului, cu datele individuale de identificare;
2) istoria activităţii de control;
3) profilul fiecărei unități supuse controlului, cu informaţia relevantă pentru criteriile de risc utilizate la clasificarea unității în cauză.

Inspectoratul, va reexamina şi actualiza informaţia necesară pentru aplicarea criteriilor de risc cel puţin o dată pe an.

Persoane responsabile:
Alexandru Ghețu, Șef Direcție politici în domeniul raporturilor de muncă și parteneriatului social,
Tel: +373 22 268 807, email: alexandru.ghetu@msmps.gov.md.

Data limită pentru comentarii: 10.07.2018
Proiectul și nota informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...