37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Drepturile și interesele mediului de afaceri vor fi apărate de Avocatul Antreprenorilor

Drepturile și interesele mediului de afaceri vor fi apărate de Avocatul Antreprenorilor

06.11.2020524 views MEI
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Drepturile și interesele mediului de afaceri vor fi apărate de Avocatul Antreprenorilor. Hotărârea de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative prin care se instituie funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile antreprenorilor, a fost prezentată de ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean, și aprobată în ședința din 5 noiembrie 2020 a Executivului.

Potrivit ministrului Railean, rolul Avocatul Poporului pentru drepturile antreprenorilor va consta în asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale antreprenorilor de autoritățile publice, de organizații şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, de organizațiile necomerciale şi persoanele cu funcții de răspundere de toate nivelurile.

„Instituirea funcției de demnitate publică Avocatul Poporului pentru drepturile antreprenorilor este menită să asiste agenții economici în contracararea abuzurilor comise, în special, de autorități și instituții publice, precum și să elimine carențele din cadrul normativ. Această asistență în cel mai direct mod va duce la scăderea cheltuielilor pentru desfășurarea afacerii și, implicit, la creșterea veniturilor”, a spus Sergiu Railean.

Avocatul Poporului pentru drepturile antreprenorilor va fi numit de Parlament și va activa în mod autonom față de Avocatul Poporului și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului. Modul de numire al Avocatului Poporului pentru drepturile antreprenorilor va fi similar cu cel de numire al Avocatului Poporului și Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, reglementat de Legea nr.52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul). De asemenea, proiectul prevede modificarea mai multor acte normative care reglementează anumite aspecte conexe activității Avocatului Poporului pentru drepturile antreprenorilor, precum salarizarea acestuia, statutul de demnitar public, dreptul de a sesiza Curtea Constituțională, drepturile procesuale civile și penale, dreptul de a prezenta propuneri de amendare a cadrului normativ etc.

Implementarea proiectului de lege va genera cheltuieli suplimentare la bugetul de stat, deoarece presupune majorarea efectivului limită al Oficiului Avocatului Poporului cu 11 unități.

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean, a mai prezentat în ședința de astăzi a Guvernului două proiecte elaborate de minister. Unul se referă la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru îmbunătățirea eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în mun. Chișinău, în valoare de 92 milioane euro, semnat la 30 septembrie 2020. Iar celălalt – un Aviz la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic. Oportunitatea promovării acestui proiect rezultă din obiectivele de dezvoltare a economiei digitale și guvernării electronice prin asigurarea accesibilității tehnologiilor de utilizare a semnăturilor electronice.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...