37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Din 17 decembrie au început instruirile privind punerea în aplicare a noii Legi a salarizării în sectorul bugetar

Din 17 decembrie au început instruirile privind punerea în aplicare a noii Legi a salarizării în sectorul bugetar

18.12.20181.033 views CTIF
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Contabilii din cadrul autorităților și instituțiilor bugetare din 32 de raioane, UTA Găgăuzia, municipiile Chișinău și Bălți sunt invitați să participe, în perioada 17 – 18 decembrie 2018, la un ciclu de instruiri în domeniul punerii în aplicare a Legii privind sistemul unic de salarizare în sectorul bugetar. Instruirile sunt organizate de Ministerul Finanțelor și vor fi ghidate de membrii grupului de formatori, instituit de minister.

Totodată, vă informăm că instruirile pentru contabilii din cadrul autorităților și instituțiilor finanțate de la bugetul de stat se vor desfășura în mun. Chișinău, în intervalul 17 – 20 decembrie 2018.

Formatorii cursurilor de instruire, specialiști din cadrul instituțiilor subordonate Ministerului Finanțelor, vor acorda suport contabililor în vederea calculării salariului mediu pentru anul 2018 și a salariilor în condițiile noi, prezentându-le și aplicații IT pentru procesul de calcul. Fiecare din cei peste o sută de formatori este responsabil de acordarea suportului metodologic în materie de salarizare pentru 25 – 30 de autorități și instituții bugetare. Conform planului de acțiuni al Ministerului Finanțelor, acest suport va fi acordat până la data de 28 februarie 2019.

Prevederile Legii privind sistemul unic de salarizare în sectorul bugetar, în vigoare din 1 decembrie 2018, se vor aplica la circa 200 mii de salariați din 2700 de autorități și instituții bugetare. În ședința sa din 12.12.2018, Guvernul a aprobat mecanismele de aplicare a noii Legi a salarizării, printre care consemnăm regulamentele privind modul de determinare a perioadei de vechime în muncă pentru stabilirea treptelor de salarizare, a sporului de performanță, a salariului pe oră și salariului mediu lunar pentru angajații în sectorul bugetar.

Informații suplimentare la această temă pot fi găsite pe site-ul Ministerului Finanțelor la adresa: http://mf.gov.md/ro/content/sistem-unitar-de-salarizare.

Totodată, menționăm că Ministerul Finanțelor a lansat și un Ghid video privind calcularea salariilor angajaților din sectorul bugetar.

Angajatorii și contabilii autorităților și instituțiilor bugetare, dar și angajații acestor entități pot lua cunoștință de noile condiții de salarizare, stabilite de Legea nr. 270/2018 privind sistemul unic de salarizare în sectorul bugetar, vizualizând Ghidul video privind calcularea salariilor angajaților din sectorul bugetar începând cu 1 decembrie 2018.

În Ghid sunt prezentate cadrul normativ ce reglementează condițiile de salarizare a angajaților din sectorul bugetar, acțiunile ce urmează a fi întreprinse de către angajatori pentru implementarea Legii nr. 270/2018, componentele salariului, aspecte ce țin de garanțiile asigurate prin prevederile Legii nr. 270/2018, dar și două exemple de determinare a salariului de bază. 

Autorii Ghidului detaliază componentele salariului lunar, modul de determinare a salariului de bază, valorile de referință aplicabile pentru perioada decembrie 2018 – decembrie 2019, stabilirea clasei de salarizare, componentele părții fixe și ale parții variabile a salariului lunar, determinarea și plata diferenței de salariu, precum și a plății compensatorii. 

Reiterăm că, persoanele care întâmpină dificultăți în aplicarea prevederilor Legii nr.270/2018 pot solicita suport consultativ la linia telefonică specială 0 8000 1525 (tasta 6) a Centrului de Apel al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”. Apelurile sunt gratuite și pot fi efectuate de la orice telefon fix sau mobil, de luni până vineri, între orele 8.00 și 17.00.

Legea nr.270/2018 a intrat în vigoare la 1 decembrie 2018. Prevederile acesteia se vor aplica la circa 200 mii de salariați din 2700 de autorități și instituții bugetare.  

Sursa: www.ctif.gov.md

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...