37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Din 1 iulie, părinţii care revin la muncă au dreptul la indemnizaţia pentru îngrijirea copilului

Din 1 iulie, părinţii care revin la muncă au dreptul la indemnizaţia pentru îngrijirea copilului

01.07.2019936 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Începând cu 1 iulie anul curent, mamele sau taţii care după acordarea concediului pentru îngrijirea copilului îşi reiau activitatea cu program integral sau parţial în câmpul muncii, desfăşoară activităţi în scopul obţinerii de venit sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului, au dreptul la indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului. Modificări în acest sens au fost făcute la Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.

Totodată, prin modificările operate la aceeaşi lege a fost simplificat modul de determinare a bazei de calcul al indemnizaţiei de maternitate şi al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani, care va fi aplicat începând cu 1 iulie 2019.

Astfel, baza de calcul al indemnizaţiilor o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate şi achitate contribuţii individuale de asigurări sociale. În cazul lipsei venitului asigurat în unele luni calendaristice sau în toate lunile din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul, aceste luni se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice consecutive imediat premergătoare perioadei incluse în calcul în care s-a realizat venit asigurat. Perioada de substituire este de cel mult 36 de luni calendaristice consecutive.

În cazul în care asiguratul pe parcursul celor 12 luni calendaristice premergătoare lunii survenirii riscului asigurat nu a realizat venit asigurat pentru că s-a aflat în concediu de maternitate şi/sau în concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani, cuantumul indemnizaţiei de maternitate şi al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului se stabileşte din baza de calcul în al cărei temei s-au calculat aceste indemnizaţii pentru copilul precedent, inclusiv în cazul în care a beneficiat de anumite plăţi unice pe parcursul acestor concedii.

Potrivit noilor modificări, în cazul persoanelor asigurate pentru care lipseşte baza de calcul la stabilirea indemnizaţiei de maternitate, baza de calcul o constituie 35% din salariul mediu lunar prognozat, stabilit de Guvern, iar cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, reprezintă cuantumul indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului în cazul persoanei asigurate.

Salariul mediu lunar prognozat pentru anul 2019 constituie 6975 lei, iar cuantumul minim al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului constituie 640 lei. Cuantumul lunar al indemnizaţiei de maternitate este de 100% din baza de calcul, iar cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului constituie 30% din baza de calcul.

Asiguratul care se află în concediul pentru îngrijirea copilului are dreptul la indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului de la data acordării concediului şi până la vârsta de trei ani a copilului la toate unităţile în care desfăşoară activităţi. În cazul în care data acordării concediului pentru îngrijirea copilului diferă de la o unitate la alta, indemnizaţia se stabileşte începând de la data ultimei acordări a concediului.

De menţionat, că potrivit prevederilor legale, după expirarea concediului de maternitate, în baza unei cereri scrise, mamelor asigurate li se acordă un concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de trei ani, din bugetul asigurărilor sociale de stat. În cazul în care mama nu utilizează concediul respectiv, acesta poate fi acordat în baza unei cereri în formă scrisă tatălui copilului, ori unuia din bunici sau tutorelui.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...