37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Digitalizarea serviciilor notariale

Digitalizarea serviciilor notariale

14.02.2023454 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Actul notarial purtând ștampila şi semnătura notarului sau semnătură electronică calificată (sigiliu electronic calificat) a notarului este de autoritate publică, se prezumă legal, veridic şi are forţă probantă şi, după caz, forţă executorie prevăzută de lege. Semnătura electronică calificată a notarului, aplicată pe actul notarial electronic, substituie ștampila și semnătura olografă a acestuia, sunt prevederile cu care urmează a fi completată Legea nr. 246/2018 privind procedura notarială.

Un proiect de lege în acest sens a fost elaborat de Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Justiției și Camera Notarială și are drept scop revizuirea modului de reglementare a proceselor de interacțiune existente între notari și beneficiarii de servicii notariale, cu dezvoltarea posibilităților de interacțiune la distanță și, corespunzător, valorificarea la maximum a rezultatelor actuale ale dezvoltării tehnologice.

Conform modificărilor propuse, actul notarial în formă de document electronic se va întocmi dacă notarul și toți participanții vor fi de acord, vor asigura prezența simultană și vor putea comunica față în față prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare și vor deține semnătura electronică calificată. Comunicarea la distanță nu se va desfășura dacă cel puțin unul din participanți nu este de acord cu o astfel de comunicare sau dacă nu deține mijloacele tehnice necesare.

Potrivit proiectului, în formă de document electronic nu vor putea fi întocmite: certificarea aflării persoanei în viață sau a aflării unei persoane într-un anumit loc; numirea, în cazurile prevăzute de lege, a custodelui sau a administratorului masei succesorale; asigurarea probelor; organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, certificarea etapelor procedurale ale licitaţiilor sau ale rezultatelor acestora; autentificarea testamentelor; primirea testamentului și a altor documente pe suport de hârtie la păstrare; acte de protest al cambiilor; acte de protest al cecurilor în caz de neplată; alte cazuri prevăzute de lege.

De asemenea, documentul prevede că modul de inițiere, desfășurare, încheiere a ședințelor de comunicare la distanță, precum și semnarea actelor notariale întocmite în formă de document electronic se va stabil de Ministerul Justiției după consultarea Camerei Notariale.

Suplimentar, notarul va putea refuza întocmirea unui act notarial la distanță în cazul:

  • existenței dubiilor cu privire la certitudinea identificării solicitantului sau a altor participanți;
  • unei situații când, potrivit convingerii notarului, stabilirea voinței participanților sau explicarea conținutului și efectelor juridice a actului solicitat impune necesitatea prezenței fizice a participanților;
  • identificării unui risc ținând cont de natura, scopul actului sau valoarea acestuia.

În același timp, actele notariale întocmite în formă de document electronic nu vor putea fi rectificate, iar remedierea erorilor se va efectua doar prin întocmirea unei încheieri de rectificare. Încheierea de rectificarea fiind parte integrantă a actului.

Actul notarial purtând ștampila şi semnătura notarului sau semnătură electronică calificată (sigiliu electronic calificat) a notarului este de autoritate publică, se prezumă legal, veridic şi are forţă probantă şi, după caz, forţă executorie prevăzută de lege. Semnătura electronică calificată a notarului, aplicată pe actul notarial electronic, substituie ștampila și semnătura olografă a acestuia, sunt prevederile cu care urmează a fi completată Legea nr. 246/2018 privind procedura notarială.

Un proiect de lege în acest sens a fost elaborat de Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Justiției și Camera Notarială și are drept scop revizuirea modului de reglementare a proceselor de interacțiune existente între notari și beneficiarii de servicii notariale, cu dezvoltarea posibilităților de interacțiune la distanță și, corespunzător, valorificarea la maximum a rezultatelor actuale ale dezvoltării tehnologice.

Conform modificărilor propuse, actul notarial în formă de document electronic se va întocmi dacă notarul și toți participanții vor fi de acord, vor asigura prezența simultană și vor putea comunica față în față prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare și vor deține semnătura electronică calificată. Comunicarea la distanță nu se va desfășura dacă cel puțin unul din participanți nu este de acord cu o astfel de comunicare sau dacă nu deține mijloacele tehnice necesare.

Potrivit proiectului, în formă de document electronic nu vor putea fi întocmite: certificarea aflării persoanei în viață sau a aflării unei persoane într-un anumit loc; numirea, în cazurile prevăzute de lege, a custodelui sau a administratorului masei succesorale; asigurarea probelor; organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, certificarea etapelor procedurale ale licitaţiilor sau ale rezultatelor acestora; autentificarea testamentelor; primirea testamentului și a altor documente pe suport de hârtie la păstrare; acte de protest al cambiilor; acte de protest al cecurilor în caz de neplată; alte cazuri prevăzute de lege.

De asemenea, documentul prevede că modul de inițiere, desfășurare, încheiere a ședințelor de comunicare la distanță, precum și semnarea actelor notariale întocmite în formă de document electronic se va stabil de Ministerul Justiției după consultarea Camerei Notariale.

Suplimentar, notarul va putea refuza întocmirea unui act notarial la distanță în cazul:

  • existenței dubiilor cu privire la certitudinea identificării solicitantului sau a altor participanți;
  • unei situații când, potrivit convingerii notarului, stabilirea voinței participanților sau explicarea conținutului și efectelor juridice a actului solicitat impune necesitatea prezenței fizice a participanților;
  • identificării unui risc ținând cont de natura, scopul actului sau valoarea acestuia.

În același timp, actele notariale întocmite în formă de document electronic nu vor putea fi rectificate, iar remedierea erorilor se va efectua doar prin întocmirea unei încheieri de rectificare. Încheierea de rectificarea fiind parte integrantă a actului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...