37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Digitalizarea actelor permisive adiționale participanților profesioniști la piața financiară nebancară

Digitalizarea actelor permisive adiționale participanților profesioniști la piața financiară nebancară

20.01.2022270 views CNPF
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Aspecte ce vizează înregistrarea de stat, modificarea, reorganizarea și radierea din Registrul de stat al persoanelor juridice prin prisma modificărilor operate la Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali în cadrul pachetului de legi privind digitalizarea (în vigoare din 10 ianuarie 2022), au fost discutate în cadrul unei ședințe organizate în data de 17 ianuarie 2022, organizată de Agenția Servicii Publice.

În cadrul ședinței a fost subliniat importanța stabilirii mecanismului de interoperabilitate CNPF - ASP, având în vedere prerogativele autorității de supraveghere financiară nebancară de a emite acte permisive/aprobări prealabile entităților din aria de competență.

Astfel, Comisia Națională a Pieței Financiare își propune să asigure accesul public pentru actele permisive adiționale participanților profesioniști la piața financiară nebancară, fie ce vizează actele de constituire/statutare, modificarea lor, fie ce vizează componența nominală a organelor de conducere a acestora prin intermediul paginii web, creând un modul suplimentar destinat în acest sens.

Agenția Servicii Publice a anunțat că deja a lărgit spectrul de date din Registrul de Stat al persoanelor juridice plasate pe pagina sa web oficială, disponibile pentru vizualizare și accesare gratuită, incluzând informaţia despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, în conformitate cu Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

În aceeași manieră, CNPF va asigura oferirea informației cu referire la societățile pe acțiuni, implicit autorizarea reorganizării, emisiunile suplimentare, modificările înregistrate în Registrul emitenților de valori mobiliare, cum ar fi înregistrarea anulării acțiunilor de tezaur, precum și privind înregistrarea modificării claselor, numărului și valorii nominale a acțiunilor plasate.

În cadrul întrunirii s-a decis să fie create trei grupuri de lucru interinstituționale cu desemnarea persoanelor responsabile pentru facilitarea întregului proces al schimbului de date, ținând cont de exercitarea atribuțiilor pe cele trei segmente: asigurări, creditare nebancară și piața de capital, inclusiv emitenții de valori mobiliare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...