37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Dezvoltarea comerțului online prin neaplicarea taxelor locale pentru magazinele online

Dezvoltarea comerțului online prin neaplicarea taxelor locale pentru magazinele online

17.12.2021577 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Camera Americană De Comerț din Moldova, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC și Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova își exprimă îngrijorarea vizavi de prezența în proiectul deciziei Consiliului Municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022" a taxei pentru magazinele online.

Astfel, pe parcursul ultimelor doi ani asociațiile semnatare și-au exprimat în numărate rânduri argumentele ce țin de inoportunitatea prezenței taxei pentru magazinele online în lista celor aplicate companiilor ce operează în mun. Chișinău. Or, anume principiile previzibilității activității de întreprinzător și a echitabilităţii (proporţionalităţii) în raporturile dintre unitatea administrativ-teritorială şi întreprinzător sunt cele ce, în mod evident, sunt ignorate în cazul taxei menționate.

În cadrul aceluiași context se menționează despre violarea celor trei principii de aplicare a taxelor locale: previzibilității activității de întreprinzător, transparenţei decizionale și a echitabilităţii (proporţionalităţii) în raporturile dintre unitatea administrativ-teritorială şi întreprinzător. Acțiuni realizate prin:

  • lipsa unor abordări clare a autorităților locale vizavi de modul de aplicare a taxei pentru magazinele online;
  • aplicarea a două taxe distincte (a taxei pentru magazinele online și a taxei pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii) asupra aceluiași obiect al impunerii;
  • perspectiva principiilor de aplicare a taxelor locale, dar și din perspectiva aplicării Legii 100/2017, care stabilește procedurile de consultare a unui act normativ.

De asemenea, oamenii de afaceri susțin că, trecerea la comerțul electronic implică costuri considerabile pentru agenții economici, în special, cei mici și mijlocii ce își doresc inițierea unei afaceri. În același timp, ponderea comerțului electronic în totalul comerțului este infimă nu în ultimul rând din cauza lipsei unei politici unice aplicate de către autoritățile centrale și locale vizavi de stimularea respectivei sfere de activitate, mai ales că existența acesteia asigură, pe lângă locuri de muncă în creștere și încasări sub formă de impozite și taxe, existența și dezvoltarea industriilor de suport adiacente (transportare, sisteme de plăți etc.).

În final, autorii atrag atenția că pentru stimularea utilizării comerțului electronic de către companii și consumatori este necesară crearea condițiilor și instituirea taxelor adecvate acestui tip de comerț. Între timp, COVID-19 a arătat că necesitatea digitalizării mai multor procese și dezvoltarea comerțului electronic este mai stringentă ca niciodată. Respectiv, autoritatea locală ar putea contribui la dezvoltarea comerțului online prin neaplicarea acestei taxe ce violează principiile de bază de aplicare a taxelor locale.

Camera Americană De Comerț din Moldova, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC și Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova își exprimă îngrijorarea vizavi de prezența în proiectul deciziei Consiliului Municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022" a taxei pentru magazinele online.

Astfel, pe parcursul ultimelor doi ani asociațiile semnatare și-au exprimat în numărate rânduri argumentele ce țin de inoportunitatea prezenței taxei pentru magazinele online în lista celor aplicate companiilor ce operează în mun. Chișinău. Or, anume principiile previzibilității activității de întreprinzător și a echitabilităţii (proporţionalităţii) în raporturile dintre unitatea administrativ-teritorială şi întreprinzător sunt cele ce, în mod evident, sunt ignorate în cazul taxei menționate.

În cadrul aceluiași context se menționează despre violarea celor trei principii de aplicare a taxelor locale: previzibilității activității de întreprinzător, transparenţei decizionale și a echitabilităţii (proporţionalităţii) în raporturile dintre unitatea administrativ-teritorială şi întreprinzător. Acțiuni realizate prin:

  • lipsa unor abordări clare a autorităților locale vizavi de modul de aplicare a taxei pentru magazinele online;
  • aplicarea a două taxe distincte (a taxei pentru magazinele online și a taxei pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii) asupra aceluiași obiect al impunerii;
  • perspectiva principiilor de aplicare a taxelor locale, dar și din perspectiva aplicării Legii 100/2017, care stabilește procedurile de consultare a unui act normativ.

De asemenea, oamenii de afaceri susțin că, trecerea la comerțul electronic implică costuri considerabile pentru agenții economici, în special, cei mici și mijlocii ce își doresc inițierea unei afaceri. În același timp, ponderea comerțului electronic în totalul comerțului este infimă nu în ultimul rând din cauza lipsei unei politici unice aplicate de către autoritățile centrale și locale vizavi de stimularea respectivei sfere de activitate, mai ales că existența acesteia asigură, pe lângă locuri de muncă în creștere și încasări sub formă de impozite și taxe, existența și dezvoltarea industriilor de suport adiacente (transportare, sisteme de plăți etc.).

În final, autorii atrag atenția că pentru stimularea utilizării comerțului electronic de către companii și consumatori este necesară crearea condițiilor și instituirea taxelor adecvate acestui tip de comerț. Între timp, COVID-19 a arătat că necesitatea digitalizării mai multor procese și dezvoltarea comerțului electronic este mai stringentă ca niciodată. Respectiv, autoritatea locală ar putea contribui la dezvoltarea comerțului online prin neaplicarea acestei taxe ce violează principiile de bază de aplicare a taxelor locale.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...