37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Dezvăluirea practicilor ilegale de către angajați. Ce prevede legea?

Dezvăluirea practicilor ilegale de către angajați. Ce prevede legea?

24.08.20181.867 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În ediția Monitorului Oficial din 17 august 2018 a fost publicată Legea Parlamentului nr. 122 din 12 iulie 2018 privind avertizorii de integritate.

Legea, reglementează dezvăluirile practicilor ilegale din cadrul entităților publice și private, procedura de examinare a acestor dezvăluiri, drepturile avertizorilor de integritate și măsurile de protecție a lor, obligațiile angajatorilor, competențele autorităților responsabile de examinarea unor asemenea dezvăluiri și ale autorităților de protecție a avertizorilor de integritate.

Subiecții care cad sub incidența prezentei legi sunt:

a) angajații;
b) avertizorii de integritate;
c) angajatorii;
d) autoritățile de examinare a dezvăluirilor practicilor ilegale (în continuare – autorități de examinare);
e) autoritățile de protecție a avertizorilor de integritate (în continuare – autorități de protecție).

Astfel, orice persoană persoană fizică care:
a) are sau a avut în ultimele 12 luni calitate de salariat, în sensul legislației muncii, în raport cu un angajator;
b) are sau a avut în ultimele 12 luni calitate de stagiar sau voluntar în raport cu un angajator;
c) are sau a avut în ultimele 12 luni raporturi juridice contractuale, civile cu un angajator;
este în drept să depună dezvăluiri ale practicilor ilegale, să fie recunoscuți în calitate de avertizori de integritate și să beneficieze de protecție în condițiile prevăzute de prezenta lege.

Legea, prevede câteva modalități de dezvăluire a practicilor ilegale, astfel că aceasta poate fi internă (comunicată angajatorului), externă (comunicată autorităților de examinare) și publică.

Dezvăluirea practicii ilegale se face în scris, pe suport de hîrtie, fiind semnată de către angajat, sau prin sistemul electronic de dezvăluire on-line ori este comunicată la liniile telefonice anticorupție ale angajatorilor, ale autorităților de examinare. Dezvăluirea se întocmește prin completarea de către angajat sau, după caz, de către operatorul liniei telefonice a formularelor prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2

Dezvăluirea practicii ilegale se înscrie în Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate, ținut de către angajatori și autoritățile de examinare.

Pentru a fi înregistrată în Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate și pentru a fi recunoscută drept avertizare de integritate, dezvăluirea practicilor ilegale trebuie să întrunească următoarele condiții:
a) să fie făcută de un angajat al unei entități publice sau private;
b) să se refere la activitatea entității al cărei angajat este;
c) să conțină informații/probe despre practicile ilegale și prejudicierea reală, iminentă sau potențială a interesului public;
d) persoana care face dezvăluirea trebuie să se identifice (nume, prenume, locul de muncă, date de contact, iar în cazul adresării în scris a avertizării de integritate – și semnătura).

Autoritățile de protecție a avertizorilor de integritate sunt:

  • Angajatorul, în cazul dezvăluirilor interne ale practicilor ilegale;
  • Avocatul Poporului, în cazul dezvăluirilor externe și publice ale practicilor ilegale.

Legea menționată, garantează confidențialitatea identității angajatului care dezvăluie practici ilegale. Astfel, identitatea angajatului care dezvăluie practici ilegale nu se divulgă și nu se comunică persoanelor bănuite de asemenea practici, dacă angajatul însuși nu dezvăluie sau nu comunică identitatea sa.

Excepție de la norma dată, sunt cazurile urmăririi penale pornite în baza dezvăluirii de interes public, atunci când datele cu caracter personal pot fi divulgate. În acest caz, avertizorul de integritate este audiat în calitate de martor în condițiile Codului de procedură penală al Republicii Moldova sau, după caz, ale Codului contravențional al Republicii Moldova și poate beneficia de protecție în conformitate cu Legea nr. 105/2008 cu privire la protecția martorilor și altor participanți la procesul penal.

Autoritățile responsabile de examinarea dezvăluirilor practicilor ilegale sînt angajatorii, în cazul dezvăluirilor practicilor ilegale interne, și Centrul Național Anticorupție, în cazul dezvăluirilor practicilor ilegale externe.

Legea prevede de asemenea, o serie de sancțiuni pentru încălcarea prevederilor acesteia, și anume:

- Neluarea de către angajator a măsurilor de asigurare a dezvăluirii practicilor ilegale în cadrul entității, nerespectarea confidențialității angajaților care dezvăluie practici ilegale și neasigurarea măsurilor de protecție a angajaților recunoscuți în calitate de avertizori de integritate atrag răspundere disciplinară și/sau contravențională.

- Divulgarea de către reprezentantul angajatorului sau al altor autorități de examinare a identității avertizorului de integritate persoanelor pretins responsabile de practicile ilegale pe care acesta le invocă atrage răspundere disciplinară și/sau contravențională.

- Neluarea măsurilor de încetare sau de suspendare a faptelor care prejudiciază interesul public și/sau de preîntîmpinare a faptelor care pot cauza prejudicii ulterioare interesului public atrage răspundere contravențională sau, după caz, penală.

- Răzbunarea împotriva avertizorului de integritate atrage răspundere contravențională sau, după caz, penală.

- Angajatorului îi revine sarcina să demonstreze că măsurile întreprinse față de angajat nu au legătură cu avertizarea de integritate sau implicarea acestuia în orice calitate în raport cu o avertizare de integritate. În caz contrar, faptele angajatorului se consideră răzbunare.

- Repararea prejudiciilor materiale și morale cauzate avertizorului de integritate se suportă de către angajator.

Prezenta lege va intra în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial.

În ediția Monitorului Oficial din 17 august 2018 a fost publicată Legea Parlamentului nr. 122 din 12 iulie 2018 privind avertizorii de integritate.

Legea, reglementează dezvăluirile practicilor ilegale din cadrul entităților publice și private, procedura de examinare a acestor dezvăluiri, drepturile avertizorilor de integritate și măsurile de protecție a lor, obligațiile angajatorilor, competențele autorităților responsabile de examinarea unor asemenea dezvăluiri și ale autorităților de protecție a avertizorilor de integritate.

Subiecții care cad sub incidența prezentei legi sunt:

a) angajații;
b) avertizorii de integritate;
c) angajatorii;
d) autoritățile de examinare a dezvăluirilor practicilor ilegale (în continuare – autorități de examinare);
e) autoritățile de protecție a avertizorilor de integritate (în continuare – autorități de protecție).

Astfel, orice persoană persoană fizică care:
a) are sau a avut în ultimele 12 luni calitate de salariat, în sensul legislației muncii, în raport cu un angajator;
b) are sau a avut în ultimele 12 luni calitate de stagiar sau voluntar în raport cu un angajator;
c) are sau a avut în ultimele 12 luni raporturi juridice contractuale, civile cu un angajator;
este în drept să depună dezvăluiri ale practicilor ilegale, să fie recunoscuți în calitate de avertizori de integritate și să beneficieze de protecție în condițiile prevăzute de prezenta lege.

Legea, prevede câteva modalități de dezvăluire a practicilor ilegale, astfel că aceasta poate fi internă (comunicată angajatorului), externă (comunicată autorităților de examinare) și publică.

Dezvăluirea practicii ilegale se face în scris, pe suport de hîrtie, fiind semnată de către angajat, sau prin sistemul electronic de dezvăluire on-line ori este comunicată la liniile telefonice anticorupție ale angajatorilor, ale autorităților de examinare. Dezvăluirea se întocmește prin completarea de către angajat sau, după caz, de către operatorul liniei telefonice a formularelor prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2

Dezvăluirea practicii ilegale se înscrie în Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate, ținut de către angajatori și autoritățile de examinare.

Pentru a fi înregistrată în Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate și pentru a fi recunoscută drept avertizare de integritate, dezvăluirea practicilor ilegale trebuie să întrunească următoarele condiții:
a) să fie făcută de un angajat al unei entități publice sau private;
b) să se refere la activitatea entității al cărei angajat este;
c) să conțină informații/probe despre practicile ilegale și prejudicierea reală, iminentă sau potențială a interesului public;
d) persoana care face dezvăluirea trebuie să se identifice (nume, prenume, locul de muncă, date de contact, iar în cazul adresării în scris a avertizării de integritate – și semnătura).

Autoritățile de protecție a avertizorilor de integritate sunt:

  • Angajatorul, în cazul dezvăluirilor interne ale practicilor ilegale;
  • Avocatul Poporului, în cazul dezvăluirilor externe și publice ale practicilor ilegale.

Legea menționată, garantează confidențialitatea identității angajatului care dezvăluie practici ilegale. Astfel, identitatea angajatului care dezvăluie practici ilegale nu se divulgă și nu se comunică persoanelor bănuite de asemenea practici, dacă angajatul însuși nu dezvăluie sau nu comunică identitatea sa.

Excepție de la norma dată, sunt cazurile urmăririi penale pornite în baza dezvăluirii de interes public, atunci când datele cu caracter personal pot fi divulgate. În acest caz, avertizorul de integritate este audiat în calitate de martor în condițiile Codului de procedură penală al Republicii Moldova sau, după caz, ale Codului contravențional al Republicii Moldova și poate beneficia de protecție în conformitate cu Legea nr. 105/2008 cu privire la protecția martorilor și altor participanți la procesul penal.

Autoritățile responsabile de examinarea dezvăluirilor practicilor ilegale sînt angajatorii, în cazul dezvăluirilor practicilor ilegale interne, și Centrul Național Anticorupție, în cazul dezvăluirilor practicilor ilegale externe.

Legea prevede de asemenea, o serie de sancțiuni pentru încălcarea prevederilor acesteia, și anume:

- Neluarea de către angajator a măsurilor de asigurare a dezvăluirii practicilor ilegale în cadrul entității, nerespectarea confidențialității angajaților care dezvăluie practici ilegale și neasigurarea măsurilor de protecție a angajaților recunoscuți în calitate de avertizori de integritate atrag răspundere disciplinară și/sau contravențională.

- Divulgarea de către reprezentantul angajatorului sau al altor autorități de examinare a identității avertizorului de integritate persoanelor pretins responsabile de practicile ilegale pe care acesta le invocă atrage răspundere disciplinară și/sau contravențională.

- Neluarea măsurilor de încetare sau de suspendare a faptelor care prejudiciază interesul public și/sau de preîntîmpinare a faptelor care pot cauza prejudicii ulterioare interesului public atrage răspundere contravențională sau, după caz, penală.

- Răzbunarea împotriva avertizorului de integritate atrage răspundere contravențională sau, după caz, penală.

- Angajatorului îi revine sarcina să demonstreze că măsurile întreprinse față de angajat nu au legătură cu avertizarea de integritate sau implicarea acestuia în orice calitate în raport cu o avertizare de integritate. În caz contrar, faptele angajatorului se consideră răzbunare.

- Repararea prejudiciilor materiale și morale cauzate avertizorului de integritate se suportă de către angajator.

Prezenta lege va intra în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...