37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Determinarea creșterii sau pierderii de capital. Noi prevederi în Codul fiscal

Determinarea creșterii sau pierderii de capital. Noi prevederi în Codul fiscal

27.02.20231.030 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Legea nr.356 din 29 decembrie 2022 prevede modificări asupra art. 40 din Codul fiscal (CF), care reglementează determinarea creșterii sau pierderii de capital. Menționăm că aceste reglementări se aplică contribuabililor persoane fizice rezidenți şi nerezidenți ai Republicii Moldova care nu practică activitate de întreprinzător şi care vând, schimbă sau înstrăinează sub altă formă active de capital.

Prin urmare, art. 40 din CF a fost completat cu 2 prevederi noi. Conform primei prevederi creșterea sau pierderea de capital nu este recunoscută în scopuri fiscale în cazul înstrăinării unui autoturism care a fost în proprietatea contribuabilului cel puțin 3 ani până la data înstrăinării, cu excepția autovehiculelor de colecție de interes istoric sau etnografic. Această prevedere nouă este similară celei de vînzare, schimb sau altă formă de înstrăinare a locuinţei de bază* pentru care creșterea sau pierderea de capital tot nu se recunoaște în scopuri fiscale.

Totodată, conform prevederilor alin. (61) creșterea sau pierderea de capital provenită din vânzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a locuinței proprietate comună în devălmășie se determină ca diferența dintre suma încasată și baza valorică a acestor active de către unul dintre proprietari (coproprietari) în baza acordului comun scris. Prin urmare, în cazul în care se vinde de exemplu un apartament proprietatea comună a soțului și a soției, calcularea creșterii sau pierderii de capital se va face doar de unul dintre aceștia. Respectiv, doar persoana stabilită de comun acord va include această tranzacție în declarația sa privind impozitul pe venit a persoanei fizice (forma CET18).

Noile prevederi au intrat în vigoare din 01.01.2023.


* Locuinţă de bază – locuinţă care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este proprietatea contribuabilului în decurs de cel puţin 3 ani;
b) constituie domiciliul/reşedinţa contribuabilului în decursul ultimilor 3 ani pînă la momentul înstrăinării.

Legea nr.356 din 29 decembrie 2022 prevede modificări asupra art. 40 din Codul fiscal (CF), care reglementează determinarea creșterii sau pierderii de capital. Menționăm că aceste reglementări se aplică contribuabililor persoane fizice rezidenți şi nerezidenți ai Republicii Moldova care nu practică activitate de întreprinzător şi care vând, schimbă sau înstrăinează sub altă formă active de capital.

Prin urmare, art. 40 din CF a fost completat cu 2 prevederi noi. Conform primei prevederi creșterea sau pierderea de capital nu este recunoscută în scopuri fiscale în cazul înstrăinării unui autoturism care a fost în proprietatea contribuabilului cel puțin 3 ani până la data înstrăinării, cu excepția autovehiculelor de colecție de interes istoric sau etnografic. Această prevedere nouă este similară celei de vînzare, schimb sau altă formă de înstrăinare a locuinţei de bază* pentru care creșterea sau pierderea de capital tot nu se recunoaște în scopuri fiscale.

Totodată, conform prevederilor alin. (61) creșterea sau pierderea de capital provenită din vânzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a locuinței proprietate comună în devălmășie se determină ca diferența dintre suma încasată și baza valorică a acestor active de către unul dintre proprietari (coproprietari) în baza acordului comun scris. Prin urmare, în cazul în care se vinde de exemplu un apartament proprietatea comună a soțului și a soției, calcularea creșterii sau pierderii de capital se va face doar de unul dintre aceștia. Respectiv, doar persoana stabilită de comun acord va include această tranzacție în declarația sa privind impozitul pe venit a persoanei fizice (forma CET18).

Noile prevederi au intrat în vigoare din 01.01.2023.


* Locuinţă de bază – locuinţă care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este proprietatea contribuabilului în decurs de cel puţin 3 ani;
b) constituie domiciliul/reşedinţa contribuabilului în decursul ultimilor 3 ani pînă la momentul înstrăinării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...